Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

42. ПОДАТКОВА БАЗА ТА ПОДАТКОВІ СТАВКИ ВОДНОГО ПОДАТКУ


Податкова база по кожному виду водокористування визначається платником податку окремо щодо кожного водного об'єкта. Коли відносно водного об'єкта встановлені різні податкові ставки, податкова база визначається стосовно до кожної податкової ставки.
Податкова база може розраховуватися виходячи з таких показників: обсягу води, забраної з водного об'єкта за податковий період; площі наданого водного простору; кількості виробленої за податковий період продукції. Податковий період - квартал.
Податкова база при заборі води визначається як обсяг води, забраної з водного об'єкта. Об'єм води визначається на підставі показань водовимірювальних приладів. Якщо водовимірювальні прилади відсутні, то обсяг забраної води визначається виходячи з часу роботи і продуктивності технічних засобів. Коли таким способом визначити обсяг забраної води неможливо, обсяг визначається виходячи з норм водоспоживання.
У випадках втрат води при використанні водних об'єктів податок повинен обчислюватися за весь обсяг забраної води, включаючи її втрати при заборі і транспортуванні. Коли вода призначена одночасно для водопостачання населення і для власних потреб, для розрахунку податку втрати при заборі розподіляються виходячи з процентного співвідношення між цими видами використання води.
Податкова база при використанні акваторії водних об'єктів визначається як площа наданого ліцензією водного простору.
Податкова база при використанні водних об'єктів без забору води для цілей гідроенергетики визначається як кількість виробленої за податковий період електроенергії.
Податкова база при використанні водних об'єктів для цілей лісосплаву в плотах і кошелях визначається як добуток обсягу деревини, сплавляється в плотах і кошелях за податковий період, вираженого в тисячах кубічних метрів, і відстані сплаву, вираженого в кілометрах , поділеної на 100.
Податкові ставки встановлюються по басейнах річок, озер, морів і економічним районам у твердих розмірах - в рублях за 1000 куб. м води. У разі забору води понад встановлені квартальних (річних) лімітів водокористування податкові ставки в частині перевищення лімітів встановлюються в п'ятикратному розмірі податкових ставок. Якщо затверджені квартальні ліміти відсутні, то вони визначаються як одна четверта затвердженого річного ліміту.
При заборі води з водних об'єктів для водопостачання населення ставка водного податку встановлюється в розмірі 70 руб. за 1000 куб. м води.
При використанні водних об'єктів без вилучення води виникають складності в обчисленні податкової бази. З урахуванням сезонного характеру використання водних об'єктів є невизначеність з коригуванням розміру податкової бази. Користування без вилучення води - використання водних об'єктів, за винятком лісосплаву, для цілей гідроенергетики, для цілей лісосплаву в плотах, кошелях.
Податок обчислюється як добуток податкової бази, яка визначається за квартал виходячи з площі наданого водного простору, кількості виробленої електроенергії, обсягу деревини, сплавляється в плотах і кошелях, і ставки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. ПОДАТКОВА БАЗА ТА ПОДАТКОВІ СТАВКИ ВОДНОГО ПОДАТКУ "
 1. Питання 3 Плата за користування водними об'єктами
  . Правову основу розрахунку плати за користування водними об'єктами становлять нормативні правові акти, а також відомчі методичні вказівки та роз'яснення, до яких відносяться: Закон України від 27 грудня 1991 р. N 2118-I "Про основи податкової системи в Російській Федерації" (ред. від 6 червня 2003); Федеральний закон від 6 травня 1998 р. N 71-ФЗ "Про плату за користування водними об'єктами"
 2. 43. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ВОДНОГО ПОДАТКУ
  Порядок обчислення податку. Платник податків по кожному виду водокористування обчислює суму податку окремо щодо кожного водного об'єкта самостійно. Сума податку за підсумками кожного податкового періоду обчислюється як добуток податкової бази (площа акваторії і т. д.) і відповідної їй податкової ставки. Загальна сума податку являє собою суму, отриману в результаті
 3. 62. ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Земельний податок встановлюється НК РФ і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень, вводиться в дію і припиняє діяти відповідно до НК РФ і правовими актами представницьких органів муніципальних утворень, обов'язковий до сплати на територіях цих муніципальних утворень. Аналогічний порядок встановлення та введення податку діє в містах
 4. Агрегирование
  Вивчати економічні залежності і закономірності на рівні економіки в цілому можливо лише в тому випадку, якщо розглядати якісь сукупності, або агрегати. Інакше кажучи, макроекономічний аналіз вимагає агрегування, тобто об'єднання окремих елементів в одне ціле, в агрегат, сукупність. Агрегирование дозволяє виділити такі сукупності, як макроекономічні агенти,
 5. Макроекономічні моделі та їх показники
  Схема кругообігу являє собою приклад макроекономічної моделі. Моделювання і абстрагування - основні методи макроекономічного аналізу, всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебра) опис економічних процесів і явищ з метою встановлення основних
 6. Власники використовують свої кошти якимось іншим чином - наприклад, купують нові будинки або
  Власники використовують свої кошти якимось іншим чином - наприклад, купують нові будинки або направляють ви-: вобождаемой кошти в інші галузі або країни. Із зменшенням кількістю-: тва автомобільних заводів пропозицію автомашин скорочується, відповідно зменш попит на працю в галузі. Таким чином, податок на прибуток автомо-більних корпорацій призводить до збільшення ціни на
 7. Ефект Лаффера
  У своїх міркуваннях теоретики економіки пропозиції спираються на так звану криву Лаффера (рис. 7.3). Її сенс у тому, що зниження граничних ставок і взагалі податків володіє потужним стимулюючим впливом на виробництво. При скороченні ставок база оподаткування в кінцевому рахунку збільшується: раз випускається більше продукції, то і податків збирається більше. Це відбувається не відразу.
 8. Податковий тягар
  Величина податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції
 9. Принципи оподаткування
  Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без податків. Податковий досвід підказав та головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто як би великі не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській
 10. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
© 2014-2022  epi.cc.ua