Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

межстрановое та міжрегіональне переміщення робочої сили: причини, сутність, динамік

Серед найважливіших спонукальних мотивів і причин міжнародної міграції трудових ресурсів знаходяться різні фактори економічного і неекономічного характеру.
До причин економічного характеру слід віднести наступні: (1) відмінності в рівні економічного і, зокрема, промислового розвитку окремих країн (як свідчить практичний досвід, робоча сила мігрує в основному з країн з низьким рівнем життя в країни з вищим рівнем), (2) наявність національних відмінностей у розмірах заробітної плати; (3) існування органічного безробіття в деяких країнах і, перш за все, в слабо розвинених; (4) міжнародний рух капіталу і функціонування міжнародних корпорацій (як відомо , корпорації сприяють з'єднанню робочої сили з капіталом, здійснюючи або рух робочої сили до капіталу, або переміщають свій капітал у регіони з надлишком трудових ресурсів).
Фахівці відносять до причин міграції робочої сили неекономічного характеру політичні, національні, релігійні, расові, сімейні та ін
Те, що відбувалося останнім часом помітний розвиток засобів зв'язку і транспорту, в свою чергу, зробили стимулюючий вплив на активізацію процесів сучасної міжнародної трудової міграції.

Слід мати однак на увазі, що здебільшого в процесах міжнародної трудової міграції беруть участь не службовці, а представники робочих спеціальностей.
На практиці міжнародна міграція робочої сили виникала як стихійне явище, але в міру розвитку процесу починала підпадати під регулюючі заходи держави. Проте і на даний час не зжиті повністю риси стихійності у розглянутому процесі.
Історія сучасної міжнародної трудової міграції налічує півтора століття. З середини минулого століття виявилися досить численні міграційні потоки з європейських країн в США, особливо в періоди сприятливої економічної кон'юнктури за океаном. У ці роки причинами переміщення робочої сили могли бути і аграрне перенаселення в деяких європейських країнах, і безробіття, і більш прийнятні умови роботи в США, а також і перспективи підвищення рівня життя для численних мігрантів з Європи.
Наступним етапом широкомасштабної еміграції з різних країн у США слід вважати період 20-50-х рр.. поточного сторіччя. Так, після першої, а потім і другої світової воєн намітилися нові міграційні хвилі: (1) це «витік умів», тобто стійкий потік висококваліфікованих фахівців і членів їх сімей до Північної Америки, (2) потоки біженців з Угорщини (1956 р.
) і (3) з В'єтнаму (1974-1975 рр..), (4) а також з Куби (1980 р.). Але самим великим потоком в США цього часу (5) став наплив робочої сили з Мексики і країн Карибського басейну.
Також і в Європі після другої світової війни (особливо з початку 60-х років) спостерігалися досить інтенсивні процеси межстрановой міграції робочої сили. Робоча сила з Іспанії, Португалії, Греції, Югославії активно використовувалася в економіці промислово розвинених країн Європи. На сучасному етапі використання іноземної робочої сили поступово стає важливим елементом нормального функціонування механізму світового господарства.
Згідно з офіційними даними, до початку 1995 р. в світі налічувалося болеe 35 млн. трудящих-мігрантів у порівнянні з 3,2 млн. в 1960 р. Якщо підраховувати мігруючу робочу силу з супроводжуючими її утриманцями, то чисельність переміщаються працівників з членами їх сімей може перевищувати до середини 90-х років 100 млн. чоловік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " межстрановое та міжрегіональне переміщення робочої сили: причини, сутність, динамік "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міжрегіональне переміщення робочої сили: причини, сутність, динаміка. Міграційна політика. Найважливіші етапи та напрями міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних
 3. Контрольні питання і завдання
  межстрановое переміщення робочої сили? 7. Розгляньте імміграційну політику, що проводиться державою. Які заходи адміністративного та економічного характеру вона передбачає? 8. Охарактеризуйте еміграційну політику держави. 9. Які зміни відбулися в міграції робочої сили в Росії 90-х років? Охарактеризуйте сучасний стан міграції робочої сили в Росії. Які її
 4. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  переміщення самої праці - міжнародну міграцію робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 5. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  межстрановое переміщення населення і робочої сили, що викликає жорстку реакцію з боку міграційних служб держави, аж до депортації. ЕМІГРАЦІЯ - виїзд громадян однієї країни в іншу країну з метою працевлаштування або зміни місця проживання і громадянства. ІММІГРАЦІЯ - в'їзд до країни громадян іншої країни на підставі міжнародних угод і контрактів. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА -
 7. Запитання для закріплення матеріалу
  межстрановой мобільності? 5. j Охарактеризуйте переміщення капіталу у вигляді кредиту. Поясніть економічний сенс межчасовий торгівлі, реальної процентної ставки, відносної ціни майбутнього споживання, межчасовий порівняльних переваг. Що таке прямі зарубіжні інвестиції і які мотиви інвестування капіталу в цій формі у інвесторів і реципієнтів? [Т] Оцініть масштаби
 8. Запитання для самоперевірки
  робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 9. Висновки
  міждержавногопереміщення капіталу включає в себе міграцію робочої сили. Основні причини міграції - стан ринку праці всередині країни і відмінності в рівні оплати праці в приймаючій країні і країні - експортері робочої сили. Основний напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність використання трудових ресурсів у світовому
 10. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  межстрановое переміщення факторів виробництва вимагають певної організації системи міжнародних розрахунків, формування світової валютної
 11. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні
 12. Глава 14. Трудові ресурси
  робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних
 13. Основні поняття
  переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога - Приватний капітал - Ресурси міжурядових
 14. 11.1.5. Регіоналізація економіки
  міжрегіональних
© 2014-2022  epi.cc.ua