Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МАСА ГРОШОВА

весь обсяг випущених грошових знаків, що знаходяться у населення, підприємств, організацій, в банках.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МАСА ГРОШОВА "
 1. МАСА
  кількість товару (товарна маса), грошей (грошова
 2. 1. Інфляція і гроші
  Вихідною точкою для розуміння зв'язку між де-ніжною масою і інфляцією є попит на ре-альні залишки. Ми почнемо з повторення некот-яких принципів формування попиту і про-позиції грошей. Передусім згадаємо, що номіналь-ная грошова маса, яка перебуває на руках у фірми домашніх господарств, вимірюється в поточних долла-рах, тоді як реальна грошова маса ізмеряетсяв постійних доларах.
 3. Ключові терміни
  Кількісна теорія денегФінансовие нововведенияКоличественное уравненіеСкорость звернення денегГіперінфляціяБегство від денегІнфляціонний налогБремя державного долгаРавенство Рікардо пов'язана із зростанням грошової маси? (е) Чому реаль-ная грошова маса скорочується? Номінальна грошова, Індекс цін маса, млн. песо (1971 г.=100) 1971 15,8 100 1972 31 , 3 180 1973 122,3 813
 4. ПОТІК (ГРОШЕЙ, ТОВАРІВ)
  грошова або товарна маса, що циркулює протягом певного періоду
 5. Глава 7 ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  Пропозиція грошей (або грошова маса) - загальний обсяг перебувають в обігу загальноприйнятих платіжних засобів, широко прийнятих в якості оплати товарів і послуг і при погашенні боргів. У розвинутій ринковій економіці пропозиція грошей у вузькому сенсі слова являє собою суму готівки в обігу і вкладів до запитання: MS=Cur + Dep, де MS - перебуває в обігу грошова
 6. Грошовий мультиплікатор
  Отже , підводячи підсумок, можна сказати, що банки своєю діяльністю зумовлюють появу ефекту мультиплікатора пропозиції грошей, тобто множать наявні у них гроші. Мультиплікатор грошової пропозиції - величина, обернено пропорційна нормі банківських резервів. Його формула: {foto44} де Мд - мультиплікатор грошової пропозиції; R'б - норма обов'язкового банківського резерву. Знаючи
 7. Питання для самоперевірки
  1. Назвіть причини появи та подальшого розвитку грошей. У чому полягає особливість грошей як економічної категорії? 2. Назвіть функції і види грошей. 3. Визначте роль електронних грошей в сучасній грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи.
 8. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  Макроекономічна нестабільність разом з кризами і безробіттям виявляється ще в одній формі, у формі інфляції, яка утворюється в сфері грошово-кредитного обігу. Розумінню цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 9. Фактори, що впливають на валютний курс
  На курс іноземної валюти по відношенню до національної валюти конкретної країни впливає цілий ряд факторів. Цю залежність можна виразити наступною формулою: {foto202} де - курс іноземної валюти по відношенню до національної даної країни; - грошова маса даної країни; - грошова маса в іноземній державі; - ВВП у цій країні; - ВВП в іноземній державі;
 10. Зростання грошової маси та інфляція
  Ми можемо використовувати рівняння (2) для аналізатемпов приросту рівня цін, або норми інфляціі.В термінах темпів приросту рівняння (2) імеетследующій вид2: темпи приросту-реальногоспросана гроші темпи Норма (3) приросту=номінальнойінфляціі грошової маси Малюнок 34-1 демонструє взаімозавісімостьсреднего темпу приросту грошової маси і нормиінфляціі в період 1974-1984 рр..
 11. Валютний ринок при фіксованому курсі
  Тепер розглянемо ситуацію в умовах дії системи фіксованих валютних курсів (рис. 41.2), коли державні органи (центральні банки), здійснюючи валютну інтервенцію, прагнуть тримати курс у фіксованому, незмінному положенні. Припустимо, що Центральний банк Росії зобов'язується підтримувати курс рубля, якщо він виходить за рамки 17,2 і 16 центів, тобто тих точок підтримки, за
 12. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  Грошовий обіг - це рух фінансових коштів у внутрішньому обороті країни у готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Предметом вивчення статистики грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу. В основі системи статистичних показників , які
 13. 2. Рівень цін і сукупний попит
  У цьому параграфі ми викладемо залежність междупланіруемимі витратами і рівнем цін, залежність, що описується кривою AD на рис. 30 -Z Мипокажем, що при підвищенні рівня цін відсоток-ная ставка підвищується і, отже, плануючи-мий рівень витрат знижується. Щоб просле-дить цей вплив, ми повинні зафіксувати тріположенія: Про Зростання рівня цін скорочує реальну де-ніжну масу. Про
 14. 40. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. рівновага на грошовому ринку. ГРОШОВА МАСА І ЇЇ СТРУКТУРА. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ
  Гроші - це особливий товар, попит і пропозиція на який складаються на специфічному грошовому ринку; спосіб позначення ціни. Функції грошей: - міра вартості - здатність грошей бути лічильної одиницею при вимірі цін і віданні національного рахівництва; - засіб обігу - гроші виступають посередником при обміні товарів і послуг, завдяки чому долаються індивідуальні,
© 2014-2022  epi.cc.ua