Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МАКРОЕКОНОМІКА

(від грец. Macros - великий і економіка)
частина , розділ економічної науки, присвячений вивченню великомасштабних економічних явищ і процесів, що відносяться до економіки країни, її господарству в цілому. Об'єктом вивчення макроекономіки є зведені, узагальнюючі показники по всьому господарству, такі, як національне багатство, валовий національний і валовий внутрішній продукт, національний дохід, сумарні державні та приватні інвестиції, загальна кількість грошей в обігу.
Одночасно макроекономіка вивчає і досліджує середні по країні економічні показники, такі, як середні доходи, середня заробітна плата, рівень інфляції, безробіття, зайнятість, продуктивність праці. Водночас предметом макроекономіки є узагальнюючі показники зростання, темпи збільшення або зменшення величин, що характеризують економіку країни, і які у ній економічні процеси, структурні пропорції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МАКРОЕКОНОМІКА "
 1. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  макроекономіки. Вивчення особливостей державного сектора дозволяє зрозуміти його особливу роль в організації та управлінні національною економікою. У першу чергу будуть розглянуті місце і роль державного сектора макроекономіки, а також показники і національні рахунки, необхідні для державного управління економікою. У наступних підрозділах розділу IV будуть викладені
 2. Питання для самоперевірки
  макроекономіки, його відмінність від предмета мікроекономіки? 2. За допомогою якого інструментарію (методів) макроекономіка вивчає свій предмет? 3. З чиїм ім'ям пов'язане виникнення макроекономіки як оригінали та ного розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані ринки вивчає макроекономіка?
 3. Підрозділ IV. 3. Зростання ролі держави в регулюванні макроекономіки
  макроекономіці. Коли ці протиріччя різко загострюються, виникає загроза соціально-економічної безпеки країни. У ході аналізу нестійких станів господарського розвитку нам доводилося шукати відповіді на традиційні питання: хто винен і що робити? У цьому підрозділі даються більш повні відповіді на ці питання. Тут містяться глави: - про основні регуляторах національного
 4. Рівні розвитку національної економіки
  макроекономіка. Мікроекономіка орієнтована на проблеми відокремлених економічних одиниць, самостійно приймають рішення і діють виходячи з власних інтересів і ситуації, що визначаються сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів. Макроекономіка залишає "за кадром" поведінка окремих економіч-ських агентів - домашніх господарств та фірм, абстрагується від відмінностей, що виникають у ході
 5. Підрозділ IV.2. Макроекономіка: нестійкість і рівновагу
  макроекономіки характерною є тимчасова нестійкість стану товарного виробництва і ринку. Така нестійкість найбільш сильно проявляється у вигляді руху протилежних станів господарської діяльності, яка мала місце в XIX і XX ст.: А) від кризового падіння виробництва до його підйому; б) від безробіття до зайнятості працівників; в) від інфляції до дефляції. Нам
 6. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  макроекономіки 8.2. Система показників макроекономіки 8.3. Національні рахунки Ніколи не плутайте валовий національний продукт з добробутом нації. Концепція ВНП настільки умовна, в ній стільки довільних припущень і винятків, що її не можна використовувати для порівняння добробуту різних країн. І навіть тут можна отримати неправильні результати, якщо порівнювати далеко віддалені один від
 7. Терміни і поняття
  макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий
 8. Економічний тренінг і практикум
  макроекономіки? 2. Вірно - невірно 2.1. Реальний національний дохід - це вартість доходів всіх членів суспільства, отриманих за рік і виміряних в поточних цінах. 2.1. Обсяги та номінального, і реального ВНП можуть бути виміряні тільки в грошовому вираженні. 2.3. Величини доданої вартості і вартості кінцевого продукту рівні між собою. 3. Тест Дефлятор ВНП: а) дорівнює відношенню
 9. Рекомендована література
  1. Агапова Т. А., Серьогіна С. Ф. Макроекономіка: Підручник / Під загальною ред. професора, д. е.. н. А. В. Сидоровича. - М.: МГУ ім. М. В. Ломонсова, ДІС, 2000. 2. Вечканов Г. С. Економічна безпека: Підручник. - СПб.: Питер, 2007. 3. Вечканов Г. С. Економічна теорія: Підручник для вузів. 2 е вид. - СПб.: Питер, 2009. 4. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроекономіка. Короткий курс. 2 е вид. -
 10. РОЗДІЛ 3. Макроекономіка
  РОЗДІЛ 3.
 11. Розділ IV Макроекономіка
  Розділ IV
 12. Мікро-та макроекономіка
  макроекономіка (від грец. makros - великий). Так, аналіз випуску конкретної продукції та її продажів окремими фірмами і навіть всією галуззю на конкретному товарному ринку - це мікроекономіка. Аналіз загального випуску всіх видів продукції і її реалізації в країні і в світі - це макроекономіка. З одного боку, макроекономіка утворює ту господарську середу, в якій працюють окремі фірми
 13. У чому полягає специфіка макроекономіки?
  Макроекономіці. У XX в. в промислово розвинених країнах існували два типи національних господарств. 1-й тип: односекторное господарство - повністю одержавлена економіка (як це було в соціалістичних країнах). Але, як відомо, в кінці XX в. в результаті приватизації державної власності в Росії та інших подібних країнах було ліквідовано повне одержавлення економіки.
 14. § 1. Макроекономіка: її особливості та структура
  § 1. Макроекономіка: її особливості та
 15. Глава 10. Структура макроекономіки, її програвання-вальних динаміка. Структурні кризи
  макроекономіки, її відтворювальна динаміка 10.2. Структурні кризи Збалансувати - врівноважити, узгодити, соизмерить Ожегов С. І. Однією з найважливіших макроекономічних проблем є проблема макроекономічної збалансованості, що відноситься насамперед до важливішого-шим макроекономічним структурам. Всяка економічна структура має кількісні та якісні параметри,
 16. § 2. Особливості державного сектора макроекономіки
  макроекономіки
 17. § 2. Роль держави в регулюванні макроекономіки
  макроекономіки
© 2014-2022  epi.cc.ua