Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ЛАМАНІ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИМ КРІВАЯСПРОСА

. Пояснення цьому дає модель з ломанойкрівой спроса12. Фірма, яка не є ценовимлідером, могла б цілком обгрунтовано припустити, що якби вона знизила ціну, то і всі її со-Перник пішли б по шляху зниження, тоді як ес-ли б вона підвищила ціну, то ніхто не последовалби її приклад
Результати, що випливають з даного припущення ня, показані на рис 12-3. Тут P0 - действующаяцена. Якби нелідірующая фірма підвищила ценувише цього рівня, то вона швидко втратила б збут, оскільки її суперники підтримували б ціну науровне P0. Отже, для значень ціни вишедействующей крива попиту на продукцію фірмиочень еластична З іншого боку, якби фірмапонізіла ціну, то вона не дуже ^ го досягла успіху б вдела, оскільки її суперники також пішли б попуті зниження своїх цін. Крива попиту, відпо-ствующая змістом цього пояснення, позначена нарис 12-3 через D; вона більш еластична при ценахвише діючої ціни P0, ніж при більш нізкіхценах. Оскільки крива попиту є більш по-логой для значень цін, що перевищують P0, ніж длябільш низьких цін, то її нахил змінюється при ценеP0, обумовлюючи перегин кривої в цій точці
На рис 12-3 показані також крива предельнихіздержек фірми MC і її крива граничного дохо-так MR. Оскільки крива попиту має злам прицінитися P0, крива MR має розрив при відповідаю-щем значенні обсягу випуску Q0. При обсягах ви-пуску нижче Q0 граничний дохід близький до значе-нию ціни в силу того, що при фіксованих цінах суперників для збільшення обсягу попиту тре-буется тільки невелике зниження цін. При обсягів по-мах випуску, що перевищують Q0, граничний доходгораздо нижче ціни, оскільки для збільшення обсягів по-
ма попиту в ситуації, коли суперники йдуть по пу-ти скорочення ціни, зниження ціни має битьзначітельним. Крива MC проходить через розрив криво MR. При будь-якому значенні ціни вищі P0предельний дохід перевищує величину предельнихіздержек і фірма повинна знизити ціну і повели-чить обсяг виробництва При будь-якому значенні це-ни нижче P0 граничний дохід менше велічінипредельних витрат і, отже, фірма дол-жна збільшити ціну і скоротити обсяг виробниц-ства Поки існує перегин при ціні P0, кріваяMC проходитиме через розрив кривої MR навітьпри невеликій зміні витрат і оптималь-ної ціною залишиться P0.
Висновок полягає в тому, що волігополіі з ціновим лідером наступна за лиде-ром фірма, як правило, максимізує свої при-були, утримуючи ціну на поточному рівні до техпор, поки лідер не оголосить про зміну ціни .
Олигополистическим поведінку, не засноване на змові

Обсяг випуску
Як поводяться олігополісти при відсутності явного мовчазної змови? Навіть якщо змова являють-
Ш
W-
W

12 Дана модель, запропонована в 1939 р. практично одночасно По-лем Суїзі зі Сполучених Штатів і РЛ. Холом і СДЖ. Хітча ізАнгліі, підчас підноситься як цілісної теорії олігополії-стіческого ціноутворення. Але так як в ній абсолютно нічого не го-ворітся про рівень ціни, то вона не може претендувати на це. Якщо биона описувала поведінку всіх продавців у олігополії, то згідно зро-ланному на її основі прогнозом ціни в умовах олігополії менялісьби менш часто, ніж в умовах монополії. Однак багато досліджень-ня показали, що такого роду прогноз не узгоджується з реальним ри-нічним поведінкою
РІС. 12-3. Ламана олигополистическая крива попиту.
У галузі з ціновим лідером кожна йде за лідером фірмапредполагает, що суперники будуть рівнятися на його сніженіецени, але не на його підвищення ціни. Таким чином, ідущіевслед за лідером фірми стикаються з кривою попиту, маю-щей злам при діючій ціні P0, і з має розрив кри-вої граничного доходу MR. Внаслідок розриву в кривій MRідущая за лідером фірма не змінить ціну навіть при невеликих шом зсуві кривої граничних витрат MC
ся ефективним протягом деякого часу, ончасто розбудовується, як тільки одна або болеефірм відчують, що вони більше виграють, на-рушаючи правила, ніж дотримуючись їх. Коли фірми неможуть змовитися, найбільш істотною пробле-мій олігополії стає питання вибору страте-гії. Кожна фірма прогнозує попит, з которимона може зіткнутися, і можливу реакцію з-Перников на свої власні дії.
Потім каж-дая фірма, грунтуючись на цьому прогнозі реакціісвоіх суперників, діє, максимізуючи соб-дарські прибутку. Точно таким же чином онарешает, як їй реагувати на дії своїх со-Перников.
Не існує певних загальних прогнозовотносітельно фіналів таких взаємодій междураз'едіненнимі олигополистами. Ціна може при-приймати практично будь-яке значення в промежуткемежду її конкурентним і монопольним рівнями, і вона може сильно варіювати в часі. Те, що буде відбуватися насправді, решающімобразом залежить від тих припущень, які кож-ний олигополист робить щодо реакції дру-гих на свої дії. Наприклад, якщо кожен статі-Гаета, що суперники не реагуватимуть на егосніженіе ціни, і всі фірми орієнтуються нанизки ціни, то ціни можуть падати до конкурент-ного рівня. Однак якщо починається така войнацен, то, ймовірно, всі фірми змінять свої мненіяотносітельно поведінки своїх конкурентів. Тогдацена може рости, і навіть настільки різко, що під-штовхне фірми до нового витка зниження цін.
Навіть коли змову неефективний, большінствоекономістов вважають, що олігопольні ціни бу-дуть, як правило, вище їх конкурентного уровня.Но міра цього перевищення залежить як від того, чтознают олігополісти про поведінку своїх сопернікові що вони думають про це, так і від возможностіпронікновенія нових продавців в галузь (що цей-час і є предметом нашого обговорення).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ламані олигополистическим КРІВАЯСПРОСА "
 1. Запитання для самоперевірки
  олигополистической? Поясніть відповідь. 7. Які ринкові структури найбільшою мірою притаманні сучасній розвиненій економіці? Чи є переважання однієї структури характерним лише для окремих галузей економіки, або це закономірне явище для сучасної економіки в цілому? 8. Опишіть рівновагу Курно, Бертрана, Штакельберга в умовах дуополії. 9. Які засоби і методи
 2. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  олигополистический) тип ринку на ринках матеріальних ресурсів дуже поширений. Газпром, РАО «ЄЕС Росії», Транснефть, МПС та інші гігантські підприємства є постачальниками ресурсів, службовців для інших фірм в якості оборотного капіталу. Тому звичайні для нашої країни скарги директорів промислових підприємств на те, що в роки реформ ціни на електроенергію, залізничні перевезення
 3. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  ламаної кривої, що виражає обмежену можливість заміщення ресурсів; г) гладкої кривої - найбільш загального випадку взаємодії факторів виробництва (рис. 16.2). 2. Гранична норма технічного заміщення ресурсів. Зрушення ізо-кванти можливий під впливом зростання залучених ресурсів, технічного прогресу і часто супроводжується зміною її нахилу. Цей нахил завжди визначає граничну
 4. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  олигополистическая практика ціноутворення; - економічна і фінансова політика держави; - зростання цін на фактори виробництва. Механізм виникнення інфляції з боку виробників є дзеркальним відображенням інфляції попиту. Інфляційні очікування населення можуть призвести до того, що інфляція попиту та пропозиції почнуть поєднуватися один з одним і виникне інфляційна спіраль
 5. А. Намалюйте діаграму, яка зображує надлишок споживача, надлишок виробника і
  олігополістичного ринку - Дізнаєтеся, що таке «дилема в'язнів» і як вона використовується в дослідженні олігополії - Розгляньте можливості використання антитрестівського законодавства на олігополістичних ринках Якщо ви зібралися в супермаркет за тенісними м'ячами, ви, найімовірніше віє, повернетеся додому з товаром під однією з чотирьох торгових марок: Wilson, Pern.
 6. Якщо більшість фірм поставляють однород: -: а, продукцію, ми маємо справу з абсолютно конкурентним ринком. Дійсність,
  олігополістичному ринку функціонує невелика група про: цов, головна особливість олігополії - протиріччя між прагненням фіг співпраці і егоїстичними інтересами кожної з них. Найбільш вигод-ава 16. Олігополія 351 -. -. групи олигополистов стратегія - координація дій. У цьому випадку вони хмара можливість піти шляхом, второваним монополістом, - обмежити
 7. Така угода між фірмами про обсяги виробництва та ціною називається змовою, а група узгоджено ле § - ствующих фірм -
  олигополистические угоди. Крім талі,. в деяких випадках конфлікти між учасниками картелю з приводу «поділ-ки» прибули роблять угоду між ними неможливим. Розглянемо розвиток ситуації в нашому містечку в разі, якщо Джек і Джилл приймають самостоятель-ні рішення про обсяг виробництва. На перший погляд можна було очікувати, що Джек і Джилл приймуть рішення »відповідному
 8. Припустимо, я уве-лічу обсяг виробництва до 50 галонів.
  Припустимо, я уве-лічу обсяг виробництва до 50 галонів. У цьому випадку загальна кількість пропонованої води зросте до 90 галонів, ціна знизиться до $ 30, а при-бувальщина - до $ 1500. Замість того щоб збільшувати обсяг виробництва і збивати ціну, мені слід зберігати обсяг випуску на рівні 40 галонів. Результат, при якому Джек і Джилл виробляють по 40 галонів води, ви-~ ядіт як
 9. Розглянемо рішення, які повинен прийняти кожен продавець.
  Олигополистический ринок наближається до абсолютно конку-рентного ринку, ціна - до граничних витрат, а обсяг виробленої про-дукції - до суспільно ефективному рівню. Аналіз олігополії дозволяє нам поглянути на результати міжнародної тор-"овлі під іншим кутом зору. Уявіть собі, чтоТоуоЬа nHonda - єдність-: -: перші виробники автомобілів в Японії, Volkswagen mMercedes-Benz
 10. У цьому розділі ми розглянемо проблеми, з якими стикаються індивід;.
  олігополістичному ринку невелика, кажлой! компанія повинна виробити власну стратегію, так як вона розуміє, чте; | прибуток залежить не тільки від обсягу її виробництва, а й від обсягу випус; інших фірм. Необхідність звернення до теорії ігор для кращого розуміння функционир вапія абсолютно конкурентного або монопольного ринку відсутня. В случ; абсолютно конкурентного ринку кожна
© 2014-2022  epi.cc.ua