Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Крива Філіпса та її інтерпретація монетаристами


Важливою геометричною інтерпретацією теореми про прискорення | i ша гіпотеза про зрушуються кривих Філліпса1 ', виражає за-Miii імость між темпом інфляції і рівнем безробіття.
До 60-х років проблема взаємозв'язку рівня виробництва та цін в і і! юм вигляді практично не ставилася, Кейнсіанці не займалися до проблемою в силу переважної інтересу до впливу кре-по-грошової політики на реальний сектор, хоча сам Кейнс до-кал, що збільшується агрегований попит повинен чистячі-фоявляться в зростанні витрат, а частково - в збільшенні обсягу шзводства. Неокласики ігнорували цю проблему, тому що цділі з передумови про повну зайнятість ресурсів. Вони зв'язок-п зростання грошової маси з підвищенням цін, хоча і не виключали ливість тимчасового збільшення виробництва. У будь-якому випадку i цін в умовах великої кількості незайнятих ресурсів не рас-i Ріва ними як самостійна проблема. Ліквідувати цей ірііел і спробували монетаристи, використовуючи криву Філліпса.
За допомогою гіпотези про зрушується кривої Філліпса Фрід-
Mr і хотів показати можливість відхилення величини безробіття
HI природного рівня і одночасно продемонструвати вре-
ний характер такої ситуації. Ця гіпотеза давала йому також віз-
пость пояснити одночасне існування інфляції і без-
ііци. Він спирався на два положення: про природному рівні
I.IIIH тітки (безробіття), який не залежить від проведеної денеж-
| | |> м політики (від зміни маси грошей), і про адаптивний характе-
| і-очікувань.

"Див гл. 29, додаток 2.
579
Вихідним в міркуваннях Фрідмена з'явився тезу про те, що зопрівав ложение робочої сили залежить від рівня реальної заробітної пла i м і очікуваного рівня цін. Якщо люди правильно оцінюють динами ку цін, то незалежно від того, яким є абсолютний рівень цін, ех номика досягає одного і того ж рівня виробництва і зайнято; ти - природного . Відхилення від цього стану є резу.ш. татом помилок в прогнозах, які неминучі при адаптивних ожн даніях. Однак у довгостроковому плані адаптивні очікування правил i> але відображають дійсну динаміку відповідної змін ної, тому економіка приходить в стан, характерізующеес л природним рівнем безробіття .

Р - темп зростання цін
U - рівень безробіття
F: - крива Філліпса
Рис. 1
Хід міркувань Фрідмена такий. Нехай економіка перебуває і точці А, яка характеризується стабільними цінами та безработ цею, рівний Ua (рис. 1), Очікування інфляції відсутні. Нехай дм леї несподівано збільшуються сукупні витрати, наприклад, і результаті зростання попиту з боку держави. В результаті підви шаются ціни, зростають прибутки. Фірми прагнуть збільшити виробництво, залучають додаткову робочу силу, пропонуючи бо леї високу номінальну заробітну плату. Так як очікувань i фляции немає, пропозиція робочої сили збільшується. Відбувається ^ розширення виробництва, яке супроводжується зростанням іздер і підвищенням цін. Економіка переміщається в точку В, яка: рактеризуется рівнем безробіття Ub і цінами, що перевищує
- Г
первісний рівень на величину Ру Однак це положення | є стійким, оскільки виявляється розбіжність ме>
580
очікуваним і дійсним рівнем заробітної плати, гтредло-| жсніе робочої сили зменшується.
Економіка виявляється в перебуваючи-! нии, яке характеризується колишнім рівнем безробіття (Ua) і; порожнистим рівнем цін. На рис. 1 це відповідає переміщенню вточ-; ку Ср що знаходиться на кривій FY
Якщо знову відбувається збільшення сукупного попиту, то еко-j Момік спочатку «рухається» уздовж кривої F2 до точки Д а потім "перескакує" на криву Fz і опиняється в точці С2, в якій той же рівень безробіття, але більш висока інфляція. Зрештою РГІ «стрибки» намітять вертикаль АС, яка перетинає вісь абсцис jit точці А, яка характеризується природним рівнем безробіттю-[тіци. Звідси робиться висновок, аналогічний отриманому в моделі номінального доходу. У довгостроковому плані маса грошей визначає Юлько рівень цін. Всі спроби «зрушити» економіку на кращу | рлекторію за допомогою кредитно-грошової політики неефективні і ведуть до інфляції.
Монетаристи вважали, що в умовах прискореного зростання цін безробіття швидше недостатня, ніж надлишкова, але в ній є елементом | иг «вимушеність», що виникають через дії зовнішніх чинників, що перешкоджають формуванню у людей правильних представ-1ГПІЙ про ситуацію, До таких факторів належить, наприклад, полити-i .1 профспілок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Крива Філіпса і її інтерпретація монетаристами "
 1. Висновки
  крива А. Філліпса), організаційно-економічні. 9. Методи боротьби з безробіттям: обмеження народжуваності (Т. Мальтус), зниження заробітної плати (А. Пігу), громадські роботи (Дж. Кейнс), антиінфляційна політика (монетаристи) і ін 10. Інфляція - процес переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і загальний
 2. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса
  крива Філліпса. Вона вказує на наявність зворотного зв'язку між рухом цін (і заробітної плати) та рівнем безробіття. Цю зв'язок вперше встановив австралійський економіст Філліпс (див. гл. 14). Він звернув увагу, що в умовах депресії, для якої характерно зниження або, принаймні, гальмування цін, спостерігається зростання безробіття. З настанням підйому відбувається зростання цін (підвищений
 3. Глосарій
  крива сукупного попиту перетинає криву сукупної пропозиції Роздержавлення - ліквідація механізмів прямого державного управління економікою шляхом передачі відповідних повноважень на рівень підприємства без зміни характеру власності Наявні доходи - номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів Розподіл - процес визначення
 4. Додаток 2 Крива Філіпса
  інтерпретацію цього положення стосовно ринку робочої сили для конкретного періоду і конкретної країни. Але й тут він не був новатором. У 1926 р. І . Фішер показав наявність аналогічної статистичної залежності між темпом зростання цін і рівнем зайнятості для США в IУ15-1925 рр.. і пояснив її існування відносної жорсткістю зара-Сютной плати порівняно з цінами і прибутком. В 30-ті роки
 5. 1. «Нова класика» у контексті актуальних проблем теорії і практики
  крива пропозиції, так и1 крива Філліпса вертикальна). Хоча подібний підхід справедливо пов'язується з монетаризмом, «нова класика *»-відступає від основного напрямку монетаризму, насамперед Фрідменовская, що допускав для короткого періоду відхилення випуску та безробіття від природної норми під впливом політики регулювання попиту. Нова класична макроекономіка має на меті
 6. Економічне зростання
  крива (тренд) відображає довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП. На рис. 4.1, б економічне зростання показаний за допомогою кривої виробничих можливостей (КПВ). Основні види товарів, що виробляються в економіці, - це інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на певний період часу. Кожна точка
 7. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  крива Беверіджа та ін.) У 60-ті роки природним рівнем безробіття вважалося 2-4% чисельності робочої сили, в 80-і роки цей рівень зріс до 6-7%. Критично оцінюючи досягнення зарубіжної економічної думки і практики регулювання зайнятості та безробіття, слід підкреслити, що рекомендовані ними заходи не можуть бути автоматично перенесені на формується російський ринок праці без
 8. 4. Інвестиції. Гранична схильність до інвестування
  крива C + I перетне лінію 45 ° (лінію рівності доходів і витрат) в точці Е . Цій точці буде відповідати обсяг НД в розмірі ON. Точка N наблизилася до точки F, тобто того рівня НД, який відповідає повній зайнятості. Чим більше інвестиції, тим вище піднімається крива C + I і тим ближче «заповітний» рівень повної зайнятості. Якщо ж держава буде не тільки стимулювати приватні
 9. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  крива Філліпса У такому вигляді графік часто використовується для вироблення макроекономічної політики. Якщо уряд вважає надмірно високим існуючий рівень безробіття в країні, то вживає заходів податково-бюджетної та фінансово-кредитної політики стимулювання попиту. Їх результатом є розширення виробництва, створення нових робочих місць, тобто рух економіки з точки в U2P2
 10. Тема 45. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ
  крива AS приймає вертикальний вигляд, так як в тривалому періоді слідом за зростанням товарних цін працівники завжди вимагають підвищення зарплати, а слідом за зростанням прибутку йде зростання витрат . У цих умовах обсяг пропозиції обмежується технічними можливостями виробництва і не може збільшуватися довільно. 3. Графічна інтерпретація взаємодії сукупних попиту та пропозиції.
© 2014-2022  epi.cc.ua