Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ

узагальнюючий економічний показник вітчизняної статистики, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції в грошовому вираженні.
Являє частина валового продукту за вирахуванням виробничого споживання матеріалів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ "
 1. Кінцевий суспільний продукт
  кінцевий суспільний продукт (КОП), який призначений для задоволення потреб населення, відновлення спожитих засобів виробництва і накопичення: КОП=ВОП - ПП . З метою усунення повторного рахунку сучасна статистика використовує такий показник, як додана вартість, або вартість, яка складається з обсягу продажів підприємства за вирахуванням вартості предметів праці,
 2. Валовий внутрішній продукт (ВВП)
  кінцевих продуктів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національної приналежності функціонуючих у її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного продукту (ВНП), від якого відрізняється на величину сальдо розрахунків із зарубіжними
 3. Сукупний суспільний продукт
  кінцевий суспільний
 4. Основні терміни і поняття
  кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП , система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття,
 5. Виробництво, розподіл, обмін, споживання
  кінцевого призначення розрізняють: - продуктивне; - особисте споживання. Споживання - кінцевий пункт і сенс виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб. Задоволена потреба створює основу для нового виробництва. Таким чином, має місце економічний кругообіг послідовно змінюють один одного стадій виробництва, розподілу, обміну та
 6. Терміни і поняття
  продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий національний продукт (ВНП) Потокові величини Запаси (активи) Показники економічної кон'юнктури Номінальний ВНП Реальний ВНП Дефлятор ВНП Національний дохід Індекс цін Ласпейраса Індекс цін Пааше Індекс Фішера Валовий випуск Чистий національний
 7. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  продукт виступає у двох формах: валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового національного продукту (ВНП). Розмежування між цими двома формами КОП базується на різних принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від того, кому вони
 8. 5. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ
  кінцевий продукт (КП), чистий продукт (ПП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП) і національний дохід (НД). ВП обчислюється як сума усіх вироблених за рік благ, створюваних в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, галузі громадського харчування і ряд інших),
 9. кінцевих товарів і послуг
  кінцевими споживачами і не використовуються як проміжних продуктів у виробництві
 10. Висновки
  кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року. Проміжні продукти (їх повторний рахунок) виключаються при обчисленні ВВП. 3. ВВП по галузях (по виробництву) розраховується як сума доданої вартості всіх галузей національної економіки, в тому числі сфери послуг. 4. ВВП за витратами (за методами використання) визначається як сума кінцевих споживчих витрат на товари та
 11. 3. Методи обчислення ВВП
  кінцевого використання (за витратами) і розподільних (по
 12. Ключові терміни
  продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість фактора Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 13. У чому полягає споживчий характер домогосподарств?
  кінцеве споживання домогосподарств включає: 1) їх витрати на придбання споживчих товарів та послуг; 2) вартість споживання товарів і послуг в натуральній формі. До них відносяться вироблені для себе, отримані в якості оплати праці і у вигляді соціальних допомог в натуральній формі, тобто безкоштовних або пільгових індивідуальних товарів і послуг, отриманих від сектора державного
 14. 17.1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
  кінцевого продукту. Ринок ресурсів задовольняє суспільну потребу в цінностях, необхідних для здійснення не просто виробництва, а розширеного відтворення, або збільшення виробництва. Від цього залежить рівень соціально-економічного розвитку країни. Споживчий ринок индивидуализирован, він повинен довести товар до окремої людини, задовольнити його особисті потреби і
 15. ВНП
  кінцевого (готового) продукту. У ВНП включається вартість продукту, створеного як у самій країні, так і за кордоном з використанням факторів виробництва, що належать даній країні. ВНП може бути розрахований методом підсумовування доданих вартостей, методами потоку витрат і потоку доходів. Якщо весь вироблений в країні продукт реалізований, тобто проданий і оплачений, то ВНП дорівнює валовому
 16. Коли гроші перетворюються в капітал?
  Кінцеву продукцію. Тепер на конкретному прикладі виробництва кінцевої продукції розглянемо процес її утворення (цифри умовні, але типові) (табл. 9.1). Вартість кінцевого продукту {foto57} Як видно з даних табл. 9.1, виручка від продажу продукції включає як вартість проміжного продукту, так і нову (додану) вартість. Важливо мати на увазі, що в другій половині XX в.
 17. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І СХЕМА МОБ
  кінцевого використання валового внутрішнього продукту (ВВП); в III квадранті показується структура валової доданої вартості за елементами. ВI квадранті («шахова таблиця») по рядках і колонках записуються галузі економіки. У колонках I квадранта по кожній галузі представлені витрати на виробництво товарів і послуг (вартість сировини, матеріалів, палива, енергії, послуг), а по рядках
© 2014-2022  epi.cc.ua