Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Ключові фактори рішення проблеми: координація національних і міжнародних підсилю

Головний напрямок вирішення продовольчої проблеми в країнах, що розвиваються - підвищення врожайності на одиницю оброблюваної площі, збільшення надоїв та приростів на голову худоби, тобто внутрішній фактор є в кінцевому рахунку визначальним. Саме так було поставлено питання ще в рішеннях Всесвітньої продовольчої конференції ООН в 1974 р., а потім і численних рішеннях ФАО, конференціях руху неприєднання, що проходили в останні десятиліття XX в. Водночас, щоб повною мірою «заробив» внутрішній фактор, необхідне серйозне міжнародне співробітництво. Наприклад, до числа технічних перешкод на шляху підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в першу чергу необхідно віднести слабкий розвиток або відсутність іригації і механізації, дефіцит, і дорожнечу мінеральних добрив, а також недостатній розвиток і поширення високоврожайних сортів рослин і високопродуктивних порід худоби. Ліквідувати всі ці причини без міжнародної допомоги розвиваються, не зможуть.
Тому на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро підкреслювалося, що світова спільнота може вижити тільки на основі тісної спільної співпраці, що настійно вимагає ліквідації існуючого розриву в рівнях життя розвинених країн і країн.
Проблема існуючих світових диспропорцій економічного розвитку виходить на одне з центральних місць при пошуку шляхів забезпечення продовольством і збереження навколишнього середовища. Саме в цій сфері формується дуже складний вузол геополітичних взаємин, обумовлений тим, що в інтересах майбутнього розвиненим країнам необхідно поступитися багатьом на користь країн (включаючи тепер і Європейську зону).
Ці обставини пояснюють, чому в порядку денному Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро є розділи, спеціально присвячені задачам міжнародного співробітництва в цілях сприяння включенню країн, що розвиваються в процес руху до сталого розвитку, а також сталому ведення сільського господарства. Для створення умов, що сприяють сталому ведення сільського господарства, підкреслювалося на цій конференції, «необхідно внести значні корективи в національну та міжнародну сільськогосподарську, екологічну та макроекономічну політику як в розвинених, так і країнах, що розвиваються. Це передбачає використання економічних стимулів і розробку відповідних нових технологій, що дозволить забезпечувати стабільне постачання адекватним з точки зору поживності продовольством, доступ до цих продуктів вразливих груп населення ».

Аналогічну постановку завдань ми бачимо і в доповіді Економічної і соціальної ради ООН, виданому в 1993 р. Особливий наголос робиться на необхідність розробки і здійснення державних програм розвитку сільськогосподарського виробництва, посилення саме сфери урядового впливу на аграрний сектор економіки. Це положення, як відомо, відкидається монетаристами і особливо люто - російськими представниками цієї школи, у фарватері яких багато в чому слідували уряду СНД в 1992-1993 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ключові фактори рішення проблеми: координація національних і міжнародних підсилю "
 1. 1. Національні та світова валютні системи
  проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення обміну національної грошової одиниці з іноземними; б) як вирішувати проблеми незбалансованості розрахунків національної економіки із зовнішнім світом. Весь комплекс відносин, що виникають у процесі міжнародних розрахунків, знаходить своє концентроване вираження в платіжних балансах (див. гл. 38) країн. Незбалансованість платіжного
 2. Г Л А В А 19 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  факторами виробництва викликають необхідність зіставлення їх національної та зарубіжної вартості, обміну національних валют, ведуть до виникнення міжнародних валютних відносин , аналізу яких і присвячена дана
 3. Поліпшення координації макроекономічної політики між країнами
  факторами (боязнь втратити суверенітет, відмінність у політичних оцінках ситуації) мають місце потужні об'єктивні фактори, що ускладнюють координацію , такі, як розбіжність по країнах економічних циклів, непередбачені зовнішні
 4. Ключові терміни
  міжнародний економічний порядок (NIEO) Міжнародний валютний фонд (МВФ) Світовий банк Нестійкість цін Буферні запаси Заміщення імпорту Економічне зростання з експортним ухилом Новий протекціонізм Реструктуризація боргу Криза
 5. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  факторів, що створюють матеріальну основу для економічного
 6. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  факторів, що створюють матеріальну основу для економічного
 7. Поняття міжнародного порядку
  рішень, значною мірою визначаються рівнем і масштабом розвитку американської економіки. Таким чином, при існуючому способі координації показники і досягнення США служать «точкою рівноваги», навколо якої регулюється політика інших країн як у цілому, так і в міжнародних
 8. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  національному та інтернаціональному
 9. Спільна науково-технічна політик
  ключовими напрямками науково-технічного прогресу, для проведення яких у більшості компаній середнього масштабу відсутні необхідні кадрові та фінансові можливості. Велике значення має діюча з 1985 р. незалежна великомасштабна багатоцільова програма співробітництва 19 країн Європи - «Еврика», відкрита і для фірм інших
 10. Ключові терміни
  національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 11. Ключові терміни
  фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 12. «Велика сімка».
  Проблемами розвиненою підсистеми, займає неформальний інститут - «велика сімка». В силу значущості підсистеми розвинених країн він має загальносвітове значення. «Велика сімка» склалася в середині 70-х років у складі керівників США, Японії, ФРН, Британії, Франції, Італії і Канади, який робить кроки з координації політики провідних західних країн. Формою її діяльності стали
 13. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  вирішенні означених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
© 2014-2022  epi.cc.ua