Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

«Зелена революція» як програма міжнародного співробітництв

Великі надії країни, що розвиваються пов'язують з так званою «зеленою революцією», під якою розуміється впровадження передових методів агротехніки на основі застосування високоврожайних культур зернових і добрив, тобто поширення досягнень НТР у сільському господарстві. «Зелена революція» стала результатом міжнародного співробітництва у виведенні продуктивних сортів зернових. Найбільших успіхів у виведенні нових зернових культур домоглася генетико-селекційна станція Нормана Борлаугом, заснована Фондом Рокфеллера та Міністерством сільського господарства Мексики недалеко від м. Мехіко. Схрещуючи виведені американськими селекціонерами високоврожайні сорти пшениці з японськими карликовими сортами, Борлаугом і його колеги отримали ряд нових сортів, що відрізняються високою врожайністю, стійкістю проти шкідників і вилягання (за великий внесок у селекцію та генетику Н. Борлаугом був удостоєний Нобелівської премії).
Застосування цих сортів поряд з розширенням площі зрошуваних земель і механізацією рослинництва дозволило збільшити врожайність пшениці в Мексиці в три рази за останні 20 років. Зростання врожайності нових сортів пшениці привів до виділення під цю культуру практично всіх посівних площ, що займалися зерновими в цій країні. Вже до кінця 70-х років Мексика повністю відмовилася від імпорту пшениці, а до кінця десятиліття стала великим експортером зернових. Подальший розвиток цих досягнень дозволило вивести унікальні «філіппінські» сорти рису, що відрізняються особливою високоврожайних. Урожайність ж нового індійського рису «Орісса-1» вище, ніж у «філіппінських» сортів, і досягає 80 ц з гектара. Югославські селекціонери отримали сорти пшениці, що дозволяють знімати з одного гектара по 150 ц зерна, до того ж високої якості. В Аргентині, Кенії та Зімбабве розроблені і широко застосовуються нові сорти кукурудзи, в країнах Центральної Америки і Андської групи - просо і сорго. В цілому, за наявними оцінками, нові високоврожайні сорти зернових привели до щорічного середнього підвищенню врожайності пшениці на 2,7%, рису - на 1,6 (на Філіппінах і в Індонезії на 3%), сорго - на 2,4 і кукурудзи - на 2%. У цій роботі велика увага приділяється збереженню та нарощуванню потенціалу родючих сільськогосподарських земель і вдосконаленню ведення сільськогосподарського виробництва з метою всебічного підвищення його продуктивності.
Необхідно відзначити, однак, що поширення високоврожайних сортів зернових йде дуже повільно, оскільки не супроводжується створенням відповідної технічної бази (штучним зрошенням і необхідною кількістю добрив).
Потужним гальмом на шляху науково-технічного прогресу в сільському господарстві є відсталі соціально-економічні структури сільських регіонів. У ряді країн високоврожайні сорти, як правило, застосовуються лише державними господарствами та окремими великими кооперативами. Тому до цих пір ці сорти займають відносно невелику частину загальної посівної площі. Навіть у країнах Азії, де в цей процес були залучені найбільші площі, на початку 80-х років нові сорти займали лише трохи більше половини посівної площі пшениці і близько 25% посівів рису.
Основною причиною низького рівня механізації сільського господарства країн, що розвиваються є відсутність коштів у маси товаровиробників для придбання машин та іншого обладнання. Цю можливість реалізують лише багаті поміщики і фермери. Так, наприклад, в Індії більше 90% всіх тракторів у країні належить 4-5% фермерів, що мають землеволодіння не менше 25 акрів. Інший перепоною на шляху технічного оновлення сільського господарства країн, що розвиваються є дешевизна робочої сили, вартість якої, як відомо, визначає межі застосування машин. У той же час дія цього чинника зазнає в сучасних умовах певну модифікацію: великі землевласники в країнах, що розвиваються розглядають механізацію в якості засобу удавленія на дрібних орендарів і наймитів, інструменту «розчищення земель».
Багато великі землевласники під впливом законів про мінімальну заробітну плату в сільському господарстві, прийнятих у багатьох країнах, що розвиваються, з метою скорочення малопроизводительного праці наймитів вдаються до широкого використання тракторів та інших засобів механізації. В інших випадках «стимулом» механізації сільськогосподарського виробництва виступає боязнь землевласників перед аграрними реформами: зганяючи з землі дрібних орендарів, вони обходять основна вимога цих реформ про передачу землі тим, хто її обробляє. Продуктивність праці в сільському господарстві країн, що розвиваються все ще залишається на примітивному рівні: в 20-25 разів нижче, ніж у розвинених західних країнах. Це накладає відбиток на культуру землеробства: низькі врожаї, типово екстенсивний шлях розвитку, коли центр ваги переноситься на безперервне залучення в обіг нових земель при хижацької її експлуатації.
Навіть не дуже великі вкладення в аграрні програми в рамках «зеленої революції» дозволили Мексиці, Індії, Філіппін і цілому ряду інших країн «середнього розвитку» з числа країн, що розвиваються істотно поліпшити продовольче постачання і навіть в окремих випадках припинити імпорт продовольства.
Істотно поліпшило б справу продовольчого забезпечення створення в країнах, що розвиваються (це актуально і для Росії) розвиненої інфраструктури складських приміщень, овоче-та зерносховищ, підприємств первинної переробки сільгоспсировини і т.д., через відсутність яких або через їх поганої якості гине до 50% сільськогосподарської продукції. Це набагато перекрило б всі обсяги міжнародної продовольчої допомоги, що надходить в країни, що розвиваються, а також імпорт продовольства. Але й збереження всіх джерел продовольства поки що не в змозі забезпечити розраховані фахівцями ФАО середньорічні темпи зростання сільськогосподарського виробництва в цих країнах на рівні 2-3,3%, що припускає щорічне зростання капіталовкладень на 3,5-3,8%. Причому не менш 75-85% цих джерел повинні забезпечуватися за рахунок внутрішніх накопичень.
Кардинальне вирішення продовольчої проблеми дуже тісно пов'язане з обмеженням і скороченням озброєнь, роззброєнням, створенням міжнародної економічної безпеки. Цілеспрямоване стримування гонки озброєнь у всіх регіонах світу дозволило б вивільнити частину коштів, які витрачаються нині на непродуктивні цілі, на усунення голоду та вирішення інших життєво важливих проблем людства. Як вважають фахівці, на надання допомоги для досягнення самозабезпеченості країн, що розвиваються продовольством треба було б усього 0,5% поточного обсягу світових витрат на озброєння. Це дуже серйозна економічна можливість, якщо її вміло використовувати.
Проте вже досвід перших років поступового згасання «холодної війни» і блокового протистояння, а потім появу 15 нових держав, розпад однієї зі світових систем показали, що одних об'єктивних передумов для справжнього вирішення глобальних проблем, включаючи проблему продовольчої безпеки, зовсім недостатньо. Необхідна ще й глобальна політика, яка будується з урахуванням балансу інтересів, а не просто з милості однієї наддержави. Для цього потрібні сильні позиції Євразії та її історичних союзників - все це ще слід відпрацьовувати, шукати і знаходити.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Зелена революція» як програма міжнародного співробітництв "
 1. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  якої продукції або надання послуг виробничого характеру на основі міжгалузевої та внутрішньогалузевої спеціалізації, вдаючись при цьому до створення спільних підприємств, в яких тісно поєднуються наукова, виробнича і торгово-збутова діяльність. Спільне виробництво на основі міжнародної спеціалізації, як правило, відображає досить високий рівень розвитку міжнародних
 2. РЕЗЮМЕ
  міжнародне співтовариство протягом більш ніж півстоліття шукає шляхи вирішення проблем за допомогою ООН і її механізмів. Здійснюючи економічну діяльність, ООН залишається перш за все політичної Організацією, що проявляється, в чому, у сфері економічної. Економічну діяльність координує та спрямовує ГА ООН, ЕКОСОР і Секретаріат - основні структурні підрозділи системи органів
 3. Спеціальні програми в структурі ГО
  програми. Це насамперед: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Університет ООН (Юню) та Навчальний та науково-дослідний інститут ООН
 4. Ступінь чутливих-ності споживачів до ціни каждо-го товару різна.
  Як будівництво дороги, що отримала назву «Зелене шосе» і що обійшлося в $ 350 млн, було за-кінчено, компанія виявила, що толь-ко 12 тис. споживачів (третя частина запланованої кількості) готова викладати $ 2 заради економії 20 мі-нут ... Плата за проїзд була знижена до $ 1, і кількість поїздок практично вийшло на запланований рівень. Поки «Зелене шосе»
 5. Програма з навколишнього середовища (ЮНЕП
  як автономний орган ООН, що координується ЕКОСОР. Він створений за рекомендацією Стокгольмської міжнародної конференції, скликаній у 1972 р. ООН в цілях встановлення тісного міжнародного співробітництва з проблем навколишнього середовища. Штаб-квартира знаходиться в Найробі (Кенія). Програмою керує Рада керуючих ЮНЕП у складі близько 60 осіб, які обираються терміном на три роки. Для фінансування цієї
 6. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  співробітництва та розвитку ПІІ - Прямі іноземні інвестиції ППС - Паритет купівельної спроможності ПРООН - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй СНД - Співдружність Незалежних Держав РЕВ - Рада Економічної Взаємодопомоги ТНК - Транснаціональні корпорації ФАО - Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ЕКА - Економічна
 7. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ
  міжнародного співробітництва в області всіх видів електрозв'язку, включаючи радіо і
 8. 3. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ООН
  як фактори глобального характеру, так і об'єктивні причини, характерні для такої величезної організації, як ООН. Зміни в економічному житті, в міжнародних економічних відносинах останніх років мали величезний вплив на здійснення тих ідей, які були закладені-ни в документах ООН 60-х, 70-х і навіть 80-х років. Зникнення соціалістичних держав з політичної карти Європи, СЕВа
 9. Спільна науково-технічна політик
  програми (1984-1987), яка вводила середньострокове планування науково-технічної діяльності ЄС. Однак основоположним у розробці єдиної науково-технічної стратегії стало прийняття в 1989 р. другий, а потім і діяла з 1995 по 2000 р. третього комплексних програм. Вони були націлені на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітньої
 10. Цілі економічної діяльності ГО
  міжнародна організація сучасності, покликана займатися головними політичними проблемами, що хвилюють людство. Політична діяльність ООН знаходиться в нерозривному зв'язку з економічними і соціальними завданнями, безпосередньо пов'язаними з світовою політикою. Преамбула Статуту ООН говорить, що її мета - сприяти економічному та соціальному прогресу всіх народів. У першому розділі
 11. РЕЗЮМЕ
  як зона вільної торгівлі. Механізми співпраці в НАФТА знаходяться в стадії розробки - як в теоретичному плані, так і в практичному. Сам факт створення цього угрупування ще раз підтверджує, що об'єднання національних ринків у великі регіональні блоки стає закономірністю для світової економіки. Для становлення інтеграційних процесів в СНД необхідно узгодити цілий
© 2014-2022  epi.cc.ua