Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Інвестиції і прибутковість

Інвестування - покупка активу, що породжує потік доходів. Для прийняття обґрунтованого рішення про доцільність інвестування необхідно порівняти величину інвестицій і поточну цінність майбутнього потоку доходу, т. Е. Зробити дисконтування. Для кількісної оцінки ступеня вигідності (або невигідність) інвестицій використовують різні показники прибутковості.

Гранична ефективність капіталу, або внутрішня дохідність інвестицій (?), - ставка відсотка, що зрівнює інвестиції (/) і породжений ними дисконтований потік доходів за п років, вона дорівнює максимальному корені рівняння п-го ступеня:

Розрахуємо внутрішню прибутковість, якщо інвестиції в обсязі 200 забезпечують дохід через рік - 110, через два роки - 121. Вирішимо квадратне рівняння:

200 = 110 / (1 + г) + 121 / (1 + г)2 => / = 0,1 (10%).

Якщо період нескінченний, а дохід незмінно дорівнює У, то, використовуючи формулу суми нескінченної геометричної прогресії, отримуємо просту формулу розрахунку внутрішньої прибутковості:

Внутрішня дохідність строкового вкладу дорівнює його зовнішній прибутковості, т. Е. Ставкою відсотка (г). Інвестиції вигідні, якщо г > i, вони невигідні, якщо г < м Обсяг інвестицій в економіці дорівнює сумі інвестицій для проектів з внутрішньої прибутковістю, що перевищує ставку відсотка:

де 4, rk - обсяг інвестицій і внутрішня дохідність k-то проекту; т - кількість проектів з прибутковістю більше ставки відсотка.

Дана формула задає ступінчасту функцію інвестицій.

приклад

Наведемо ступінчасту криву інвестицій для трьох інвестиційних проектів, представлених в табл. 1.4. З неї випливає, що інвестиції дорівнюють: 210 млн крб.- при ставці нижче 3% (реалізуються всі проекти), 140 млн крб.- від 3 до 5% (проекти В і С), 60 млн крб.- від 5 до 9% (проект С), нулю - при ставці понад 9%.

Таблиця 1.4

Побудова кривої інвестицій

проект

h

ч

/ (0

А

70

3

210

В

80

5

140

З

60

9

60

При нескінченному збільшенні числа проектів крива інвестицій стає гладкій спадною кривою.

Розрахуємо ціну однорічної облігації з номіналом 100 за 200 днів до погашення при ставці 8%: рт = 100: (1 + 0,08 - 200: 365) = 95,8.

2. Однорічна облігація з одним купоном (К) не грає помітної ролі в економіці, але наочно показує сенс купона і номіналу: якщо їх відношення дорівнює ставці відсотка, то початкова ціна дорівнює номіналу:

3. Багаторічні облігації. Початкова ціна я-річної облігації 0) І її ціна в момент після виплати т-гпро купона (рт) Рівні:

Поточна ціна багаторічної облігації змінюється «пилообразно»: вона росте в період між виплатами купонів і різко знижується па величину купона після його виплати.

 1. Короткі висновки
  В системі національного рахівництва формуються найважливіші макроекономічні показники і визначаються їх кількісні значення. Тому з нього і починається кількісний макроекономічний аналіз. Національне рахівництво показує, як економіка функціонувала в минулому. Ця інформація служить для оцінки
 2. Короткі висновки
  У початковій формулюванні модель Рамсея - Каса - Купманса представляла собою модель оптимального економічного зростання. Динаміка капиталовооруженности в ній схожа на динаміку моделі Солоу, єдиною відмінністю є припущення про формування норми заощадження. У моделі Рамсея норма заощадження
 3. Короткі висновки
  Модифікація найпростішої неокласичної моделі для випадку відкритої економіки розглядається в двох основних варіантах - для малої відкритої економіки з досконалою мобільністю капіталу і для великої відкритої економіки з обмеженою мобільністю капіталу. Беручи до уваги пристрій найпростішої
 4. Короткі висновки
  Неокласичні і кейнсіанські моделі базуються на різних, що суперечать один одному передумови і характеризуються різними висновками, перш за все, щодо бажаності і можливості державного втручання в економіку. У деякому роді вони являють собою дві крайності. Об'єднання неокласичної і кейнсіанської
 5. Короткі висновки
  Ринок праці в базових моделях макроекономіки ігнорує відмінності, пов'язані з різною кваліфікацією робітників, різним ступенем ринкової влади з боку попиту або пропозиції, різним станом справ в різних галузях економіки. У макроекономіці ринок праці розглядається узагальнено, як ринок, на якому
 6. Концепції обліку і проблема неузгодженості даних
  Для запису потоків операцій зазвичай використовуються два методу обліку - касовий метод і метод обліку на основі принципу нарахування. Платіжний баланс, національні рахунки і грошово-кредитна статистика (цінні папери) зазвичай записуються за допомогою методу нарахування, при якому операції
 7. Конфлікт кейнсіанства з класичною школою
  Кейнсіанська і класична школи. Конфлікт між класичною і традиційної кейнсіанської теорією з питань теорії бізнес-циклу сфокусований в ціновому механізмі. У класичній теорії ціни гнучкі і рухливі; вони сигналізують про стан ринку, на їх основі постійно відбувається оптимізація і досягаються
 8. Клубне рівновагу
  Клуб - спільнота споживачів, які мають можливість без обмежень споживає невелику благо і при цьому ділять витрати порівну. Клубне благо має спільні риси із суспільним благом, оскільки має властивість неісключаемості щодо членів клубу. Однак воно не має властивість неконкурентність, оскільки
© 2014-2022  epi.cc.ua