Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

(від лат. Institutum - встановлення, установа)
проведені державою заходи, дії по формуванню нових, усунення старих або трансформації наявних власницьких, трудових, фінансових, соціальних та інших економічних інститутів (економічних елементів соціальної структури, що характеризують пристрій, форми організації та регулювання економічного життя).
Перетворення економічних інститутів мають місце в процесі проведення економічних реформ, наприклад при переході від централізованої економіки до ринкової.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА "
 1. Терміни і поняття
  політика Макроекономічна (фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
 2. 27.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  Інституційна структура внутрішніх ринків країн, що розвиваються має свої відмінні риси і значні особливості
 3. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  інституційної, організаційною структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств
 4. 3.3.3. Інституційний аналіз
  інституційного аналізу проводиться оцінка наступних аспектів роботи підприємства: виявлення та опис різних елементів інституційної середовища життє, в якій підприємство має намір працювати в перспективі; при цьому вивчаються нормативна база, відносини з місцевою владою, партнерами і контрагентами ; розробка політики підприємства в галузі укладення договорів та контролю за їх виконанням з
 5. 3. Інституційні перетворення (створення основ ринкової економіки)
  інституційними перетвореннями розуміється зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності. Ця система заходів включає перш за все розробку і застосування законодавства, відповідного ринкових умов господарювання. До інституціональним перетворенням зазвичай відносять зміну відносин власності (створення приватного сектора), формування нових організацій і
 6. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  інституційних реформ. Для них характерний відхід від концентрації уваги тільки на макроекономічному аналізі та здійснена спроба пояснити наявні на ринку праці невідповідності особливостями соціальних, професійних, галузевих , статевовікових, етнічних та інших відмінностей в структурі робочої сили і відповідних їм рівнів заробітної
 7. 8.3. Інституційна структура світової фінансової системи
  Інституційно, організаційно світовий фінансовий ринок являє собою сукупність приватних державних і міждержавних кредитних установ і ТНК, які виступають організаторами та посередниками вивезення та перерозподілу капіталів по країнах в залежності від попиту та пропозиції. У світовій фінансовій системі діють три основні групи учасників: банки і ТНК, міжнародні
 8. Особливості ринкових інститутів у перехідній економіці
  інституційна неповнота (інституціональні лакуни), тобто відсутність або вкрай слабкий розвиток деяких важливих інститутів ринку. У Росії такий лакуною є відсутність купівлі-продажу землі, що ні дозволяє використовувати її в якості застави і перешкоджає залученню кредитів та інвестицій в сільське господарство. Інший інституційної лакуною, характерною для всіх країн з перехідною
 9. Суспільство
  інституційна система цінностей, закріплена в правових нормах, що регулюють права та обов'язки різних колективів. У суспільстві можна виділити різні види дисциплінарного простору (школа, армія, в'язниця і т.д.), які повинні виховувати індивідів діяти оптимально, до загальної користь суспільства. З усіх узагальнених механізмів соціального взаємообміну , гроші і ринок
 10. Немонетарний підхід до фінансової стабілізації
  інституційний фактор, що зв'язує інфляцію з особливостями правових та організаційно умов функціонування економічних агентів. Дія цього чинника виражається, з одного боку , у збереженні державного субсидування неконкурентоспроможних підприємств і банків, що неминуче веде до зростання інфляції. З іншого боку, інституційний чинник проявляється у відсутності на початку реформ
 11. Глава 38 Нова інституціональна теорія
  інституціональної теорії Про Права власності, трансащіонние витрати, контрактні відносини Q Теорема Коуза Про Теорія економічних організацій? Економіка права? Теорія суспільного вибору Незадоволеність традиційною економічною теорією, приділяють занадто мало уваги інституційному середовищі, в ко-юрою діють економічні агенти, призвела до виникнення повий школи,
 12. Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
  інституційної структури економіки проте триває, відображаючи реальні потреби її функціонування, розстановку сил в економіці та гро- ве, співвідношення різних інтересів. Дослідження показують, що, незважаючи на спроби демонополізації та деконцентрації російської економіки, вона в основному відтворює себе як сукупність великих і найбільших структур, що зберігають характер
 13. Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
  інституційної структури економіки проте триває, відображаючи реальні потреби її функціонування, розстановку сил в економіці та гро-ве, співвідношення різних інтересів. Дослідження показують, що, незважаючи на спроби демонополізації та деконцентрації російської економіки , вона в основному відтворює себе як сукупність великих і найбільших структур, що зберігають характер
© 2014-2022  epi.cc.ua