Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНДЕКСАЦІЯ ЦІН

щорічне обчислення зростання цін на споживчі товари з метою введення певної компенсації грошових втрат населення (особливо незаможних громадян) шляхом дотацій до зарплати, пенсій, стипендій для посилення соціального захисту трудящих.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНДЕКСАЦІЯ ЦІН "
 1. Індексація доходів
  Особливе значення має проблема захисту грошових доходів (заробітної плати, пенсій, допомог) від інфляції. З цією метою застосовується індексація, тобто встановлений державою механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати йому подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація доходів спрямована на підтримку купівельної спроможності, особливо
 2. ІНДЕКСАЦІЯ
  один із способів захисту населення, споживачів від інфляції, який полягає в тому, що держава і інші суб'єкти, які виплачують доходи , збільшують грошові доходи і заощадження громадян відповідно із зростанням цін на споживчі товари і послуги. Тим самим підтримується купівельна спроможність населення і середні реальні доходи людей. Однак, в умовах спаду виробництва споживчих
 3. Один із шляхів вирішення проблеми, зрозуміло, крім повного усунення інф-ляції, - індексація податків. Іншими словами,
  Один із шляхів вирішення проблеми, зрозуміло, крім повного усунення інф-ляції, - індексація податків. Іншими словами, податкові закони повинні бути змінені з урахуванням впливу інфляції. Наприклад, у випадку оподаткування дохо-дов від приросту капіталу закон міг би передбачати використання поправоч-ного коефіцієнта для розрахунку цін придбання активів. Таким чином, податок стягувався б
 4. Способи компенсації втрат
  У зв'язку з відбуваються змінами в рівні вартості життя в інтересах соціального захисту населення здійснюється індексація доходів - підвищення рівня доходів з метою часткової або повної компенсації їх забезпечення в результаті інфляції. Однак необхідно пам'ятати, що в результаті суцільної індексації може виникнути інфляція й посилитися соціальна поляризація населення. Тому вона повинна
 5. 51. Антиінфляційні РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Різноманітні негативні соціальні та економічні наслідки інфляції змушують уряди різних країн проводити певну економічну (антиінфляційну) політику. Мета антиінфляційної політики полягає в тому, щоб зробити інфляцію керованою, а її рівень - досить помірним. Для цього використовується широкий набір грошово-кредитних, бюджетних, податкових методів, заходи
 6. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Рис.
  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Рис. 23.2 ПОДВІЙНЕ ВИМІР ІНФЛЯЦІЇ На малюнку наведені графіки зміни темпів інфляції (процентного зраді-ня рівня цін) економіки США починаючи з 1965 року, розраховані за допомогою індексу споживчих цін і дефлятора ВВП. Зверніть увагу на те, що обидва подхо-так дають досить близькі результати.
 7. Контрольні питання
  1. Які основні негативні сторони заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 8. Зростання оподаткування
  На зниження життєвого рівня населення впливає інфляційний оподаткування, яке полягає в тому, що при дії прогресивної шкали оподаткування здійснювана індексація доходів призводить до того, що збільшується номінальний дохід поступово підпадає під дію більш високих податкових ставок. Платник податків крім своєї волі переходить в групу громадян, оподатковуваних
 9. Інфляція витрат
  У зв'язку з тим, що зростання цін поширюється в тій чи іншій мірі на всю гаму продуктів, він прямо або побічно позначиться на витратах. Придбання ресурсів, робочої сили та інших факторів виробництва за підвищеними цінами викликає зростання цін на продукцію, що випускається. Для збереження прибутковості товаровиробникам доводиться підвищувати ціни з метою відшкодувати понесені витрати. Однак до моменту
 10. Уміння жити в умовах інфляції
  Як ми вже згадували, існує ще один вари-ант протистояти інфляції - просто научітьсяжіть при ній. Це, зокрема, означає, що всеекономіческіе інститути повинні бути полностьюадаптіровани до умов інфляції. Одним з ша-гов на шляху до такого стану економіки явілосьби усунення контролю над банківськими відсоток-ними ставками і введення механізму коригувати-вок податкових ставок.
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Які цілі може переслідувати політика доходів в країнах з ринковою економікою: а) поповнення доходів держбюджету, б) протидія інфляції; в) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів; г) пом'якшення нерівності доходів? 2. Чим відрізняється соціальний прожитковий мінімум від фізіологічного мінімуму? 3. Які основні фактори, що визначають диференціацію доходів і заробітної
 12. Терміни і поняття
  Розподіл доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і
 13. 5.2.3. Антиінфляційна політика уряду
  Оскільки очевидно, що в сучасній ринковій економіці інфляція неминуча, то метою проведення антиінфляційної політики держави є зниження темпів інфляції до прийнятних розмірів, управління інфляційними процесами щоб уникнути негативних наслідків і скочування до гіперінфляції. Оскільки основна причина інфляції криється в збільшенні грошової маси, то боротьба з нею увазі
 14. Особливості визначення вартості об'єктів приватизації та їх оплати.
  Вартість об'єкта при роздержавленні і приватизації встановлюється у певному порядку за його балансовою вартістю на 1 січня поточного року, виходячи з результатів інвентаризації та оцінки його активів і пасивів. При цьому в період безоплатної приватизації при оцінці об'єкта застосовуються індекси зміни вартості основних засобів та незавершених капітальних вкладень, за якими
 15. Колективні валюти і рахункові одиниці
  Якщо валютної «кошику» дати якесь найменування, то утворюється нова колективна валюта. Найбільш відомими рахунковими колективними одиницями є ЕКЮ (застосовувалася в рамках Європейської валютної системи і розраховувалася на базі «кошика» всіх валют цієї системи) і СПЗ (рахункова одиниця, використовувана МВФ і розраховується на базі «кошика» з п'яти основних валют). У зв'язку з тим, що курс
 16. § 2. Номінальний і реальний валовий національний продукт
  Макроекономічні показники - ВНП і НД - грошові показники. Тому їх значення залежить від динаміки цін, купівельної спроможності грошової одиниці. Отже, збільшення або зменшення рівня цін впливає на величину ВНП і НД. Для визначення величини обсягу виробництва треба знати рівень цін, який виражається у вигляді індексу. Індекс цін - це співвідношення між
 17. Як вимірюється реальна зарплата?
  Для визначення динаміки реальної оплати праці беруться дані про швидкість зміни середньої нарахованої заробітної плати та індексу споживчих цін. Знаючи динаміку номінальної зарплати і споживчих цін, можна підрахувати, як за певний період змінилася реальна оплата праці. Індекс номінальної зарплати (И3) визначається як частка від ділення величини заробітку в поточному періоді
 18. Інструменти макроекономічної стабілізації
  Головними засобами макроекономічної стабілізації є: 1) скорочення (у кращому випадку ліквідація) дефіциту консолідованого державного бюджету до рівня нижче 5% ВВП; 2) проведення жорсткої грошово-кредитної політики (припинення пільгового кредитування центральним банком дефіциту держбюджету, встановлення процентних ставок за кредитами центрального банку комерційним банкам вище
 19. 68. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  Основними принципами проведення соціального захисту в умовах ринку є: 1) захист рівня життя шляхом введення різних форм компенсації при підвищенні цін і проведення індексації; 2) забезпечення допомоги найбіднішим сім'ям; 3) видача допомоги на випадок безробіття; 4) забезпечення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної плати; 5) розвиток освіти, охорона
© 2014-2022  epi.cc.ua