Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

1.1. Характеристика і структура світового господарства


Структура сучасного світового господарства являє собою систему ринкового світового господарства, яка складається з національних ринків товарів, послуг, капіталів різних країн, інтернаціоналізації виробництв та інтернаціональних об'єднань окремих груп країн, міжнародних фінансових центрів . Особливістю сучасного світового ринку є його поліцентричної характер, який проявляється у відсутності єдиного центру і наявності сплетення ринків різних регіонів і країн. Розвиток світового господарства відбувалося стрибкоподібно від поділу єдиного мирохозяйственного організму, його торговельної, трудової, кредитно-фінансової, валютних сфер з кінця XIX в. і до середини 50 рр.. XX в. під впливом поділу економічних ресурсів монополістичними угрупованнями промислово розвинених країн до об'єднання вище зазначених сфер в результаті державного регулювання, прагнення до загальної стабілізації економік, подолання циклічних і структурних криз у другій половині XX в.
Сучасне світове господарство характеризується рухом потоків товарів, сировини, палива, продовольства, золота, грошей, капіталів і різних послуг. До початку 90-х рр.. світове господарство базувалося на двох системах суспільно-виробничих відносин - соціалізму і капіталізму, що виникли як наслідок закінчення Другої світової війни. У результаті склався ринок соціалістичних країн і ринок капіталістичних країн, що визначило розпад структури світового господарства на елементи, які, однак, були пов'язані між собою торгівлею, послугами, кредитами, валютою.
Але зв'язки ці носили спорадичний характер, який визначається політикою окремих держав.
В результаті відходу країн Східної та Центральної Європи від соціалізму і переходу до ринкової економіки відбулася їх об'єктивна інтеграція в капіталістичне світове господарство через торгівлю, приватизацію, послуги, кредити та інвестиції. Інша особливість світового господарства полягає в тому, що на його розвиток, структуру та еволюцію великий вплив зробило зростання продуктивних сил і науково-технічної революції. Особливе місце в еволюції світового господарства зайняла науково-технічна революція, яка змусила переглянути методи ведення торгівлі, виробництва, валютного та грошово-кредитного регулювання. В умовах фундаментальних наукових відкриттів і бурхливого науково-технічного прогресу існування промислових національних анклавів стало нерентабельним, відносно замкнута національна валютна, інвестиційна, кредитна політика виявилася неефективною і марнотратною, а зовнішня торгівля ставала все більш дефіцитною для ряду західних країн. У рамках всесвітнього господарства все це зумовило розвиток інтеграційних процесів окремих країн (особливо Західної Європи, АТР), розвиток транснаціональних корпорацій, які створили інтернаціональні виробництва, випуск конкурентоспроможних товарів, інвестицій, зростання транснаціональних кредитно-фінансових інститутів, що забезпечили фінансування світової економіки за рахунок кредитів і вкладення евробумаг.

За допомогою інтеграційних процесів від компаній до держав в рамках всесвітнього господарства промислово розвиненим країнам вдалося подолати взаємні суперечності, підвищити загальну ефективність національних економік, здійснити зміцнення матеріально-технічної бази ринкового господарства, домогтися згладжування соціальних конфліктів, просування національних товарів і послуг на ринки інших країн, оновлення основного капіталу і розгортання нових технологічних процесів, збільшити ефективність міграційних потоків робочої сили, подолати валютно-фінансові тертя.
Посилення макроекономічних і мікроекономічних інтеграційних процесів в рамках всесвітнього господарства дозволило підтягнути і стабілізувати економіку ряду малих країн Західної Європи (наприклад, Португалії, Греції, Іспанії, Ірландії), а також зробити більш стійким політико-економічне становище деяких країн Азії та Латинської Америки. У той же час ці процеси продовжували чинити негативний вплив на країни, що розвиваються, особливо Африки, які до цих пір залишаються сировинними придатками всесвітнього господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Характеристика і структура світового господарства "
 1. 7.2. Структура механізму світового господарства
  структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. У структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні організації, спілки
 2. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світового
 3. Запитання для повторення
  структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 4. Тематика контрольних робіт
  світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7. Особливості прямого
 5. Запитання до теми
  структура світового господарства? 4. Які зміни відбулися в структурі зовнішньої торгівлі у світі і підсистемах господарства? 5. Проаналізуйте масштаби НДДКР у світі, поширення науково-технічних досягнень в підсистемах світового господарства. 6. Розкрийте вплив НДДКР на економічний розвиток. 7. Як змінився рівень мілітаризації світового господарства в 80-90-ті роки?
 6. Запитання до теми
  структура промисловості Російської Федерації в 90-і роки? 2. За якими показниками економічного і соціального розвитку РФ належить до розвинених країн? 3. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою світових цін та економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток
 7. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового
 8. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
 9. Загальна характеристика
  структуру господарства, має багато спільного з іншими країнами Латинської Америки. Це дозволяє визначати його як латиноамериканську модель. За процесу розвитку товарно-грошових відносин та етапам господарського розвитку Бразилія істотно відрізняється від класичної моделі західно-європейських країн. Виникла під впливом пізнього португальського феодалізму бразильська економіка з самого початку
 10. Тема 1. Введення в історію економіки
  характеристика джерел і
 11. Запитання до теми
  світового господарства »? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове
 12. Глава 39. Міжнародна економічна інтеграція
  структури, які розвиваються в напрямку створення відносно самостійних центрів світового
 13. Запитання до теми
  світового господарства, і якщо так, то які вони? 2. Розкрийте основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4.
 14. Позиції в світовому імпорті
  структурі виробництва і попиту сприяли змінам у структурі імпорту і ролі країн на світових закупівлях. Імпорт значною мірою орієнтований на забезпечення потреб національних господарств у засобах виробництва, паливі та мінеральній сировині. Звертає на себе увагу досить висока питома вага країн, що розвиваються в закупівлях сільськогосподарської сировини. Відставання
© 2014-2022  epi.cc.ua