Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

8. Функціонування ринку в умовах чистої монополії

Як відомо, досконала конкуренція характеризується рівністю граничних витрат і ринкової ціни, а виробництво продукції продовжується до тих пір, поки отримання взаємних вигод стає неможливим як з боку покупця, так і з боку продавців. У ситуації довгострокового рівноваги ринку досконалої конкуренції підприємство досягає мінімізації довгострокових середніх витрат. На рис. 21.7 представлено графічне порівняння досконалої конкуренції і простий монополії.

Рис. 21.7. Функціонування ринку в умовах чистої конкуренції (а) і чистої монополії (б)Розглянемо більш детально ситуацію для монополії. З метою спрощення ситуації криві попиту та пропозиції залишаємо тими ж, що й у випадку досконалої конкуренції. Для отримання максимального прибутку монополіст обмежує обсяг виробництва на рівні не 8, а 4 од. продукції і встановлює ціну 310 руб. за одиницю. Споживачі отримують надлишок, відображений на рис. 21.7 площею, обмеженою кривою попиту і лінією ціни. Монополіст зі свого боку отримує
суттєвий надлишок виробника. Четверта одиниця випуску, продана за 310 руб., Містить в собі лише 150 руб. витрат виробництва і приносить тим самим надлишок у розмірі 160 руб. Загальні розміри надлишків виробника-монополіста рівні площі горизонтально заштрихованої частини рис.
21.7, б.
Порівняння чистої монополії і досконалої конкуренції дозволяє зробити висновок про те, що в умовах монополії надлишок споживача менше, тоді як надлишок виробника більше, а сумарні надлишки споживача і виробника в умовах чистої монополії менше сукупних надлишків в умовах чистої конкуренції.
Останнє положення відображає економічну неефективність монополії як наслідок невикористання ряду потенційних переваг, одержуваних від торгівлі. Справа в тому, що в розглянутому прикладі при розширенні виробництва від 4 до 8 од. продукції виграш і споживачів, і виробників збільшується. Однак ці потенційні переваги залишаються невикористаними. Мало того, вони до того ж нікому не дістаються. На рис. 21.7 чисті втрати позначені трикутником, лежачим між кривими попиту та пропозиції і лінією, що б обсяг випуску продукції, що відповідає максимуму прибутку монополіста. Площа цього трикутника символізує собою збиток, який терплять агенти ринку через монополістичного диктату. Відзначимо, що за певних умов монополіст, що застосовує до цінової дискримінації, буде здійснювати випуск продукції у великих в порівнянні з простою монополією масштабах, що знизить обсяг чистих втрат.
Продовжуючи порівняння чистої конкуренції та чистої монополії, слід звернути увагу на те, що за досконалої конкуренції випуск продукції, відповідний стану рівноваги, проводиться з найменшими можливими довгостроковими середніми повними витратами.

Монополія, не претендуючи на мінімізацію середніх сукупних витрат, тим самим демонструє меншу ефективність порівняно з досконалою конкуренцією в галузі використання ресурсів.
Зокрема, у разі природної монополії, незважаючи на те, що вона може здійснювати виробництво, обсяг якого нижче оптимального, її витрати виявляться таки найменшими з усіх можливих, якщо взяти до уваги той факт, що криві попиту та пропозиції на відповідний продукт є заданими. При цьому поява нових виробників у цій галузі може викликати ще більше зниження ефективності виробництва.
Монополіст може вибирати і такі обсяги рівноважного випуску продукції, при яких зростаючі середні витрати зумовлять скорочення ефекту економії на масштабі виробництва. Такого роду рівноважним обсягами випуску продукції відповідає висхідна гілка кривої середніх (загальних) витрат.
Нарешті, проблема нездатності до мінімізації середніх сукупних витрат постає на весь зріст в умовах закритої монополії, коли виявляється вплив негативного ефекту від зростання масштабів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Функціонування ринку в умовах чистої монополії "
 1. ГЛАВА 26. ФІРМА В УМОВАХ ПРИРОДНОГО (ЧИСТОГО) МОНОПОЛІЇ
  умовах чистої монополії? 6. Яка цінність природної монополії з точки зору суспільства? 7. Природна монополія і науково-технічний прогрес? це припустимо? 8. Яка роль чистої монополії в ринковій
 2. 1. Ринкові структури
  ринку розуміється його характеристика з точки зору впливу як ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, так і окремих підприємств на стан ринку. При цьому вирішальне значення має кількість продавців і масштаби їх пропозиції, характер продукції, легкість входу на ринок і виходу з нього, доступність інформації. Знання структури ринку необхідно для того, щоб
 3. Монополія в господарській життя
  умовах монополії, має сьогодні не тільки теоретичне, а й велике практичне значення. Для Росії проблема чистої монополії займає одне з центральних місць в економічному аналізі. Тому вивчення проблем мікроекономічного характеру, що викликаються діяльністю підприємств-монополістів, має першорядну важливість. Однак монополізм не є чисто російською проблемою, хоча вона
 4. Біполярність ринку
  ринку. Це дозволило більш об'єктивно вести аналіз у багатьох галузях і сферах господарської діяльності, ринок яких характеризується як конкуренцією, так і
 5. Контрольні питання і завдання
  ринку досконалої конкуренції сучасною системою недосконалою конкуренції? Охарактеризуйте ринок недосконалої конкуренції. Чим недосконала конкуренція відрізняється від досконалої? 7. Які існують моделі ринку недосконалої конкуренції? Охарактеризуйте чисто монополістичний ринок. У чому полягають переваги великих підприємств, монополізують ринок? Які можуть бути бар'єри для
 6. 2. Граничний, середній і валовий дохід
  умовах чистої
 7. 2. Особливості ринку чистої конкуренції
  ринку необхідно почати з чистої конкуренції, так як знання її механізмів має важливе аналітичне значення для виявлення взаємозалежності цін і обсягів виробництва в будь-якої моделі ринку. Дослідження ринку чистої конкуренції має особливе теоретичне і практичне значення не в силу її великої ролі в економічному житті суспільства (її роль незначна), а в силу розкриття методології
 8. Висновки
  ринку - встановлення диктату продавця. Сучасний ринок - це ринок, що поєднує конкуренцію і монополію - ринок недосконалої конкуренції. Існують три основні типи недосконалої конкуренції: чиста монополія, олігополія і монополістична конкуренція. 3. Чиста монополія - це ринок, на якому наявна єдиний продавець товару, що не має близьких замінників, огороджений від
 9. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  функціонування ринку праці в перехідній еко-номіці. «Дотримувався зайнятість» як особливість російської моделі ринку праці. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя. Інституційні основи ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. Сучасні державні і регіональні пріоритети у сфері
 10. 5.2.2. Олігополія
  ринку - це невелике число продавців. Олігополія (від грец. Оліго - мало хто і поле - продавець) - це ринок, на якому домінує декілька великих фірм, тобто кілька продавців протистоять безлічі покупців. Хоча чіткого кількісного критерію олігополії немає, але зазвичай на такому ринку присутня від трьох до десяти фірм. Наприклад, типово олігополітістіческімі ринками в США є
 11. 26.1. ПРИРОДНА (ЧИСТА) МОНОПОЛІЯ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ
  ринку, коли одна фірма є єдиним виробником продукту, у якого немає замінників. Відомі її характерні риси: 1. Єдиний продавець, тобто галузь, складається з однієї фірми. Тут «фірма» і «галузь»? синоніми. Одна фірма є єдиним виробником даного продукту або єдиним постачальником послуги. 2. Ні замінників даного продукту. Продукт монополії
 12. Стаття 3. Визначення основних понять
  ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари , що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами, у зв'язку з чим попит на даному
 13. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  функціонування ринку, а також виконують роль посередників і беруть на себе вирішення допоміжних завдань товарно-грошового кругообігу між ринковими суб'єктами. Основні елементи інфраструктури ринку: 1) товарний ринок - це товарні біржі, товарні підприємства, транспорт, рекламні агентства, інформація, зв'язок, маркетингові служби, біржі праці, міграційні служби, система
 14. 55. Монополія і конкуренція в російській економіці
  функціонування ринку, на якому діє один виробник і безліч покупців блага. У цьому режимі конкуренція відсутня або зведена до мінімуму. Характерними рисами монополії є: 1) єдиний виробник певного виду блага; 2) унікальність представленого монополістом блага воно не може бути замінено іншим благом; 3) один виробник, контролюючий ціну,
© 2014-2022  epi.cc.ua