Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

5. ФУНКЦІЇ ЦІНИ

Функція ціни виражає собою сукупність властивостей, що виявляють її призначення. Виділяють такі функції ціни:
1. Облікова функція. Ціна висловлює в грошовому еквіваленті вартість праці, сировини, матеріалів, визначає розмір прибутку, одержуваної підприємством після реалізації товару. Дана функція ціни дозволяє провести зіставлення і порівняння різних товарів (послуг), організувати товарообмін, визначити оптимальну вартість товару в грошовому вираженні. Також дана функція допомагає в розрахунку вартісних показників: валовий національний продукт, валовий регіональний продукт, обсяг реалізованої продукції, обсяг товарообігу і т. д.
2. Стимулююча функція. Ціна має безпосередній вплив на виробництво і споживання товарів і послуг, надає стимулювання виробництва продукції через закладається в них рівень прибутку.

3. Розподільна функція. Під впливом ринкових факторів виникають різні коливання цін, внаслідок чого відбувається розподіл і перерозподіл національного доходу між галузями економіки, регіонами, різними формами власності, групами населення.
4. Функція балансування попиту та пропозиції. Виражається в здатності впливу на попит і пропозицію, виробництво і споживання.
5. Інформаційна функція. Виражається в здатності донесення до виробників і споживачів інформації про витрати на виробництво, реалізацію продукції, доходи та витрати населення і т. д.
6. Функція ціни як інструменту раціонального розміщення виробництва. Виражається в здатності впливу на прийняття рішення про переливе капіталу з однієї сфери в іншу, виходячи з очікуваних результатів бізнесу.

7. Перерозподільна функція. Виражається в здатності впливу на перерозподіл новоствореної вартості між галузями, секторами національної економіки, регіонами країни, соціальними групами, іншими словами, відбувається регулювання доходів галузей, організацій, населення.
8. Функція забезпечення прибутковості виробництва. Проявляється у прагненні підприємства встановити ціну на продукцію, що забезпечує максимум доходу при оптимальному обсязі виробництва даного товару і досягнутому рівні собівартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. ФУНКЦІЇ ЦІНИ "
 1. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 2. 2.10.3 Функції цін
  функцій цін необхідно проводити різному, виділяючи, принаймні, такі ступені: Функції цін --- - + --- в цілому? спеціально? конкретно В цілому, ціни мають важливе і різне значення для ринку, економіки і суспільства взагалі. Вони зазвичай виконують багато функцій одночасно. Традиційно виділяють наступні. ОБЛІКОВА функція цін
 3. Роль ціни в економіці
  функцію, встановлюють пропорції в обміні, та не тільки в обміні, а й у всій економіці (пропорції між виробництвом і споживанням, різними галузями, сферами, регіонами економіки). Виконуючи стимулюючу функцію, ціни стимулюють зростання ефективності суспільного виробництва, використання науково-технічного процесу, впровадження нової та конкурентної продукції у виробництво і споживання.
 4. Роль ціни в економіці
  функцію, встановлюють пропорції в обміні, та не тільки в обміні, а й у всій економіці (пропорції між виробництвом і споживанням, різними галузями, сферами, регіонами економіки). Виконуючи стимулюючу функцію, ціни стимулюють зростання ефективності суспільного виробництва, використання науково-технічного процесу, впровадження нової та конкурентної продукції у виробництво і споживання.
 5. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни. Програмна анотація Необхідність державного втручання
 6. § 2.4. Функції оподаткування
  функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те
 7. Ключові терміни
  ціни Ефект доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гиффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 8. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 9. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 10. Ключові терміни
  Функція споживання Гранична схильність до споживання (MPC) Гранична схильність до заощаджень (MPS) Функція інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 11. 15.4. Відносні ціни благ та факторів
  функцій засобу платежу та засобу збереження цінності. Тому ціни благ і факторів виробництва представляють тут лише відносні, але не абсолютні ціни. Ми можемо обрати будь-яку з чотирьох цін - PX, PY, w, r - в якості одиниці рахунку, або вальрасовская numeraire, і потім виразити в її заходу три залишилися. Попередньо згадаємо, що в умовах двосторонньої досконалої конкуренції
 12. Питання 2. Функції податків
  функція - формування дохідної частини державного бюджету на основі стабільного і централізованого стягування податків перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта. Завдяки цій функції формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідні для здійснення власних функцій (військово-оборонних,
 13. 10.2. Попит і виручка
  функція попиту на продукцію абсолютно конкурентного підприємства графічно відображається прямої, паралельної осі випуску, то крива попиту на продукцію монополіста має негативний нахил. А це веде до відмінностей у характері кривих граничної виручки (MR) і в їх співвідношенні з кривими попиту (D) і середньої виручки (AR). Коли крива попиту представлена горизонтальної прямої, як це має місце
 14. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  функція - дає знання про основи економіки; - методологічна функція - тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - практична функція -
 15. Інформаційна функція
  ціни на продукти і ресурси дають об'єктивну інформацію про потребном кількості, асортименті, якості благ, що поставляються на ринки. Високі ціни свідчать про недостатній пропозиції, низькі ціни - про надлишок благ в порівнянні з платоспроможним попитом. Стихійно протікають операції перетворюють ринок в гігантський комп'ютер , що збирає і переробний колосальні обсяги точкової
 16. 2.2 Пропозиція
  функцією пропозиції. Загалом вигляді функція пропозиції має вигляд: {foto9} де - обсяг пропозиції i-того товару (i=1,2, ..., k); Li, - характер застосовуваної у виробництві i-того товару технології; P1, ..., Pk - ціни товарів, включаючи i-тий товар; Ti - податки та дотації, встановлені по i-тому товару; N-природні умови. Якщо всі фактори, що визначають обсяг пропозиції, крім ціни
 17. Запитання для самоперевірки
  функції ринку ви знаєте? 3. Дайте визначення категорій «попит» і «пропозиція». Що характеризують криві попиту та пропозиції? 4. Які варіанти прояви еластичності ви знаєте? 5. Що ви можете сказати про вартість, корисності та економічної цінності? 6. Назвіть основні види цін. 7. Що таке ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни?
© 2014-2022  epi.cc.ua