Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Фінансові джерела інвестицій

Важливим джерелом інвестицій можуть і повинні стати амортизаційні відрахування. По-перше, йдеться про проведення політики прискореної амортизації передусім або виключно для виробництв і галузей, з якими пов'язані надії на прискорене перепрофілювання виробництва або організацію імпортозамінних
виробництв або виробництв міжгалузевого призначення. По-друге, амортизаційні відрахування повинні використовуватися виключно за своїм прямим призначенням, що обумовлює необхідність відкриття спеціальних рахунків в банках.
По-третє, для того, щоб амортизаційні відрахування стали дійсним джерелом інвестицій, потрібно їх захист від знецінення під впливом фактора інфляції. Це вимагає, з одного боку, щоквартального автоматичного внесення поправок у вже здійснені амортизаційні відрахування або проведення їх одноразової переоцінки на момент використання з урахуванням коефіцієнта інфляції. З іншого боку, така переоцінка повинна здійснюватися і щодо балансової вартості основних фондів з урахуванням що стався зростання оптових цін і тарифів для того, щоб мати реальний обсяг поточних відрахувань в амортизаційний фонд.

Особливу увагу слід звернути на всемірне стимулювання формування кожним підприємством власних джерел інвестування - фондів накопичення, які формуються за рахунок відрахувань від прибутку. Абсолютно очевидною стає необхідність звільнення від податків тої частини прибутку, яка має своїм цільовим призначенням інвестування. При цьому, як і амортизаційні відрахування, дані накопичення повинні піддаватися систематичної переоцінки щоб уникнути їх знецінення.
У зв'язку з цим на початковому етапі потрібне введення жорсткого караючого в кратних розмірах механізму санкцій щодо будь-яких спроб використання даних каналів для приховування доходів від оподаткування. В умовах сформувалася вседозволеності представляється необхідним посилення всього механізму контролю і санкцій за порушення норм господарського, комерційного права.
З метою розширення сфери кредитування інвестиційної діяльності доцільно проводити і селективну політику щодо норми обов'язкових резервів комерційних банків. Цілком припустимо зниження Центральним банком Росії норми банківських резервів для тих банків, які здійснюють кредитування інвестицій і, навпаки, підвищення норми обов'язкових резервів для тих з них, які займаються виключно короткостроковим кредитуванням.
При цьому можливо використовувати два методи стимулювання банківського кредитування інвестиційної діяльності. Перший метод пов'язаний з обов'язковим спрямуванням вивільняються в результаті зниження норми банківських резервів кредитних ресурсів в область інвестицій.
Другий метод полягає в скороченні норми банківського резерву або її збільшенні залежно від частки використання банківських ресурсів для довгострокового інвестиційного кредитування. При цьому в умовах досягнення значних обсягів кредитування інвестицій Центральний банк Росії може взяти на себе частину ризику комерційних банків, а також надавати кредити таким банкам на пільгових умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фінансові джерела інвестицій "
 1. Рис.
  Фінансових активів США, обсяги чистих іноземних інвес-тицій знижуються. Зверніть увагу на положення нулі-вої точки на гори-зонтальной осі: чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-тільних. Чисті іноземних-ні інвестиції негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30.
 2. Сутність інвестицій
  фінансові активи) ведуть до відтворення та оновлення основного капіталу. Коли мова йде про інвестиції взагалі, зазвичай мають на увазі саме ці інвестиції. Подібне визначення можна назвати економічним. Що стосується інвестицій в грошовий капітал (це вкладення фінансових коштів у вигляді кредитів і в цінні папери), то одна частина з них перетвориться в реальний капітал відразу, інша - пізніше, а
 3. Зовнішня торгівля Росії
  фінансової системи. Про важливість такого розмежування показують уроки фінансової кризи в Південно-Східній Азії і дефолт російської економіки в 1998 році. Один з найбільших фахівців в даній сфері німецький вчений П. Фішер писав про це в книзі «Прямі іноземні інвестиції для Росії: стратегія відродження промисловості». Після російського дефолту прямі іноземні інвестиції аж ніяк
 4. 1. Сутність, структура та джерела фінансування інвестицій
  джерела фінансування
 5. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  фінансовий рік з дефіцитом законом (рішенням) про це бюджеті затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету. 3. Розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу Російської
 6. Основні типи інвестицій
  фінансові), вкладені в акції, облігації та інші цінні папери, пов'язані з титулом власності та дають право на отримання доходу від власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом розширення виробництва, так і предметом біржової гри. Розрізняють також валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції - це витрати на заміну зношеного обладнання та на
 7. Питання 45. Статистика інвестицій та інвестиційної діяльності
  фінансові інвестиції - вкладення у фінансові активи у вигляді вкладень коштів у банківські вклади, цінні папери і т. д.; 2) інвестиції в нефінансові активи за концепцією СНР - вкладення в матеріальний і нематеріальний основний капітал, на поповнення запасів матеріальних оборотних коштів, у цінності та ін Однак у статистичній практиці інвестиції в нефінансові активи групуються
 8. Інвестиції
  фінансові активи (фінансові вкладення), наприклад у цінні папери, статутний капітал, позики; інвестиції в запаси матеріальних оборотних коштів (в основному це сировина, не до кінця виготовлена продукція і ще не продана готова продукція); інвестиції в основний капітал, тобто в машини, обладнання, будівлі, споруди, або, кажучи по-іншому, в той реальний капітал, який служить більше року.
 9. Терміни і поняття
  інвестиції Економічний
 10. № 524 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Інвестицій. Поясни-ті, як ці поняття пов'язані між собою. 642 Частина П. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Рис. 29.2 НАЦІОНАЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЧИСТІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ США На графіку (а) показані зміни національних Ощад-жений і внутрішніх інвестицій, рассчи-танние у відсотковому відношенні до ВВП. На графіку
 11. § 3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
  фінансово-промислових груп (для акціонерних, корпоративних підприємств, господарських товариств). 3. Вітчизняні інвестори. 4. Зарубіжні інвестори. В даний час підприємства багатьох галузей промисловості знаходяться у фінансовій скруті. Тому фінансування науково-технічного прогресу з власних коштів обмежена. Однак підприємства в ряді галузей промисловості
 12. Інвестиції: які їх види?
  Фінансові активи. Ці інвестиції включають: - інвестиції в основний капітал; - інвестиції в нематеріальні активи (об'єкти інтелектуальної власності - патенти, авторські права тощо); - інвестиції у приріст запасів матеріальних оборотних коштів; - інвестиції в інші нефінансові активи (витрати на придбання у власність земельних ділянок тощо); - витрати на
 13. Акумуляція грошових коштів та їх використання
  фінансових ресурсах, тоді як на іншому полюсі концентруються ринкові агенти, які володіють вільними грошовими засобами і готові надати їх в позику. Виникає завдання поєднати ці два полюси силовими лініями економічних інтересів і знайти організаційно ефективні інститути, що забезпечують підтримання зв'язків між усіма агентами ринку грошового капіталу. Такими інститутами
 14. Глава 32. Фінансова політика
  фінансова політика, яка представляє собою сукупність заходів щодо організації та використання фінансів для здійснення державою своїх функцій і вирішення покладених на нього завдань. Вона проявляється в системі форм і методів мобілізації грошових ресурсів, їх розподілу між класами, соціальними групами і верствами населення, галузями і регіонами країни, у фінансовому
 15. Основні поняття
  фінансових операцій - Бартер - Капітальні трансферти - Поточні трансферти - Прямі інвестиції - Портфельні інвестиції - Невироблені нефінансові активи - Резервні активи - Помилки і
 16. Для спрощення реальної ситуації уявімо, що в економіці існує тільки один фінансовий ринок - ринок позикових
  фінансовий ринок - ринок позикових коштів. На нього надходять всі кошти, що йдуть на заощадження, і на ньому ж всі позичальники отримують позики на інвестування. На цьому ринку існує єдина ставка відсотка за вкладами і по позиках. Зрозуміло, припущення про єдиний фінансовому ринку свідомо не-вірно, так як в реальній економіці функціонують різні фінансові установи. Однак
© 2014-2022  epi.cc.ua