Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

використовувані у виробництві ресурси, від яких у визначальній мірі залежать кількість, обсяг продукції, що випускається. До таких факторів належать: земля, праця, капітал, підприємницька активність (підприємницькі здібності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА "
 1. Основні поняття
  - Фактори виробництва - Теорія факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера- Олина - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна
 2. Ключові терміни
  Похідний попит Проміжні продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 3. Технологія (в мікроекономічному сенсі)
  Технологія (в мікроекономічному сенсі) - кількісне поєднання застосовуваних факторів виробництва. Оптимізуючи технологію з метою одержання максимального прибутку (ефекту), організації замінюють менш ефективні частини одних факторів виробництва на додаткові частини інших, більш ефективних факторів виробництва (принцип заміщення фактора). При цьому враховується зміна обсягу
 4. ЗАКОН УБУТНОЇ ВІДДАЧІ
  закон, відповідно до якого понад деяких фіксованих значень факторів виробництва граничний продукт при зміні будь-якого з змінних факторів, що впливають на обсяг виробництва понад деякого рівня використання фактора, буде зменшуватися в міру зростання масштабів залучення цього
 5. сукупної продуктивності ФАКТОРІВ
  показник технологічного та організаційного рівня виробництва, представлений у вигляді обсягу виробництва в розрахунку на одиницю витрат факторів виробництва. У цьому випадку фактори виробництва зважують за їх часткам, внеску у приріст обсягу продукту. Сукупна продуктивність може змінюватися з багатьох причин, перебувати під впливом ряду факторів. У їх число входять освіта,
 6. ПЕРВИННІ ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  фактори, що використовуються при виробництві товарів і послуг. До таких факторів відносять землю (природні багатства), праця, капітал. В останні роки до числа основних факторів виробництва сталі відносити також підприємництво, підприємницьку
 7. Рух факторів виробництва
  Країнам доцільно не тільки використовувати достаток одних і убогість інших факторів для налагодження експорту та імпорту тих чи інших товарів і послуг, а й експортувати наявні в достатку і імпортувати відсутні фактори виробництва. Бідні капіталом країни активно залучають його за кордону; надлишкова для одних країн робоча сила прагне знайти собі застосування в інших країнах;
 8. Рівновага на ринку факторів виробництва
  Таким чином , нами розглянута ситуація, коли в якості змінного використовується тільки один ресурс, тоді як інші приймаються як незмінних. Проте насправді підприємство стикається з проблемою комбінування ресурсів, що передбачає їх змінність. Тому завдання полягає у виборі оптимального поєднання використовуваних ресурсів. Для такого вибору необхідно
 9. Поняття економічних ресурсів
  Під економічними ресурсами розуміються всі види ресурсів використовуються в процесі виробництва товарів і послуг. По суті, це ті блага, які використовуються для виробництва інших благ. Тому їх нерідко називають виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 10. фактороінтенсивності
  відношення витрат на різні фактори виробництва до вартості виробленого з використанням цих факторів
 11. Особистий і речовий фактори виробництва
  Виділяють два найважливіших фактори виробництва: 1) особистий; 2) речовинний. У процесі виробництва відбувається взаємодія між ними, в результаті людина виготовляє необхідні йому продукти. Особистий фактор представляють люди з їх здатністю до праці, виробництва необхідних для задоволення різноманітних потреб продуктів. Є найважливішим фактором виробництва, визначальним
 12. ВИТРАТИ Факторну
  витрати, пов'язані з витратами певних факторів виробництва та обігу. Виражаються в грошовій формі по відношенню до кожного
 13. Основні поняття
  - Міжнародна мобільність факторів виробництва - Міжнародне переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики
 14. НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ (ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ)
  інші фактори, крім цін, що впливають на попит і пропозицію товарів на ринку. До нецінових факторів належать доходи покупців, витрати виробництва товару, мода, надання дотацій, наявність на ринку взаємодоповнюючих і взаємозамінних товарів, запаси і ряд інших факторів, у тому числі психологічної
 15. Фактори економічного зростання
  Економічне зростання будь-якої країни традиційно залежить від трьох основних чинників: 1) праці (L), 2) капіталу (К), 3) природних ресурсів (N). Отже, сукупний продукт є функція цих факторів {foto88} Екстенсивний (від позднелат. - Extensivus) - розширювальний, розтяжний-мий. Основою збільшення обсягів виробництва при такому типі зростання виступає кількісний ріст трьох факторів
 16. Фактори виробництва
  Найважливіша сфера господарської діяльності - виробництво. Його основна мета - створення продуктів, необхідних для задоволення людських потреб. Основними факторами виробництва традиційно виступають: 1. Засоби виробництва, в їх числі: - засоби праці (машини, верстати, обладнання та ін, за допомогою кото-яких людина впливає на предмети праці, видозмінюючи їх для
© 2014-2022  epi.cc.ua