Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фактори економічного зростання

Економічне зростання будь-якої країни традиційно залежить від трьох основних чинників: 1) праці (L), 2) капіталу (К), 3) природних ресурсів (N). Отже, сукупний продукт є функція цих факторів


Екстенсивний (від позднелат. - Extensivus) - розширювальний, розтяжний-мий.
Основою збільшення обсягів виробництва при такому типі зростання виступає кількісний ріст трьох факторів виробництва:
- робочої сили;
'- основного капіталу ;
- природних ресурсів (природної сировини, матеріалів, енергоносіїв-лей).

При цьому зростання випуску продукції прямо пропорційний кількісного збільшення факторів виробництва. Має місце пряма пропорційна залежність між обсягом випуску і витратами на виробництво (рис. 12.1).
В умовах досконалої НТР виключно важлива роль належить технологіям.
Поряд із зазначеними, важливим фактором економічного зростання сьогодні є організаційний фактор, від якого багато в чому залежить можливість і продуктивність їх використання.

З урахуванням зазначеного, можна скорегувати фактори, що впливають на економічне зростання:
1. кількість і якість трудових ресурсів;
2. ефективність основного капіталу;
3. кількість і якість природних ресурсів;
4. ефективність технологій;
5. ефективність управління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори економічного зростання "
 1. Терміни і поняття
  фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу , Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 2. Терміни і поняття
  фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж . Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 3. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного зростання і 5) умови рівноважного (сталого, збалансованого)
 4. 1. Основні теми теорії зростання
  фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н-нденція економічного зростання і 5) умови рівноважного (устої-іпгого, збалансованого)
 5. Контрольні питання
  фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання економічного
 6. Глава 12. Економічне зростання
  фактори економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є
 7. 15. Неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  фактор економічного зростання. Теорія економічного розвитку Й.
 8. Запитання для самоперевірки
  фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період часу; б) збільшення реального
 9. Запитання для самоперевірки
  фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період часу; б) збільшення реального
 10. Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
  фактори економічного зростання, по-третє, визначити умови збереження високого рівня життя в країнах, які вже досягли його, і нарешті, розробити заходи державної політики щодо забезпечення і прискоренню економічного
 11. Тести
  факторам економічного зростання належить: а) зниження податку на прибуток організацій; б) поліпшення технології виробництва; в) зниження ринкової ставки відсотка; г) підвищення кваліфікації трудових ресурсів; д) збільшення обсягу інвестицій. 4. Економічне зростання є інтенсивним, якщо: а) обсяг ВВП підвищується в результаті додаткового залучення трудових ресурсів, б)
 12. ГЛАВА 36. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  факторів економічного зростання. Який з факторів ви вважаєте найбільш важливим? 5. Які фактори, що стримують економічне зростання? 6. Яку роль відіграє держава у забезпеченні прискореного економічного зростання? 7. У якому співвідношенні перебувають економічне зростання і якість життя? Що важливіше? побудувати новий завод чи дихати чистим повітрям? 8. Яка політика економічного зростання в
 13. Основні терміни і поняття
  фактори пропозиції, функція Кобба-Дугласа, фактори попиту, фактори розподілу, автономні, похідні інвестиції, акселератор, механізм мультиплікатора -акселератора, структура економіки, економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом, «довгі хвилі» М. Кондратьєва, середньострокові
 14. Інтелектуальний тренінг і практикум
  фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні знаходитися в залежності від зміни чисельності населення країни. 3.
 15. 30. Фактори, що впливають на розвиток національної економіки
  фактори економічного зростання. Об'єктивними вважаються ті фактори, які роблять безпосередній і визначальний вплив на темпи економічного зростання. Суб'єктивними факторами є ті, які роблять опосередкований і непрямий вплив на темпи і масштаби економічного зростання. Об'єктивними факторами економічного зростання є: 1) збільшення обсягів та якісного складу основного
 16. 1. Типи і показники економічного зростання
  факторів виробництва та якісного їх
© 2014-2022  epi.cc.ua