Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А . Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Економічне зростання вимірюється такими показниками (в річному численні):
а) темпом зростання номінального ВВП;
б) темпом зростання реального ВВП;
в) темпом зростання капіталоозброєності праці;
г) темпом зростання продуктивності праці;
д) темпом зростання реального ВВП на душу населення.
2. Фактори пропозиції економічного росту включають:
а) наявність і якість основного капіталу;
б) рівень доходів суб'єктів економіки;
в) раціональність і повнота залучення ресурсів в економіку;
г) наявність і обсяг природних ресурсів в країні;
д) обсяг державних витрат;
е) рівень технологій.
3. До непрямих факторів економічного зростання належить:
а) зниження податку на прибуток організацій;
б) поліпшення технології виробництва;
в) зниження ринкової ставки відсотка;
г) підвищення кваліфікації трудових ресурсів;
д) збільшення обсягу інвестицій.

4. Економічне зростання є інтенсивним, якщо:
а) обсяг ВВП підвищується в результаті додаткового залучення трудових ресурсів;
б) збільшується тривалість робочого тижня;
в) зростання продуктивності праці випереджає зростання числа зайнятих;
г) збільшуються розміри посівних площ у сільському господарстві;
д) підвищується продуктивність праці у зв'язку із застосуванням новітніх технологій.
5. До екстенсивних чинників економічного зростання належать:
а) збільшення чисельності зайнятих;
б) підвищення кваліфікації працівників;
в) використання нових технологій;
г) збільшення обсягу інвестицій за збереження існуючого рівня технології.
6. У моделі Кобба-Дугласа (виробничої функції) факторами економічного зростання виступають:
а) капітал;
б) науково-технічного прогрес;
в) трудові ресурси;
г) податкова політика
7.
У моделі Харрода-Домара економічне зростання є функцією:
а) збільшення зайнятості;
б) накопичення капіталу;
в) ступеня використання обладнання;
г) організації виробництва;
д) споживання.
8. Враховувати фактор часу при розрахунку виробничої функції запропонував:
а) Дж.М. Кейнс;
б) Є. Домар;
в) Я. Тінберген;
г) Р. Солоу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт-- :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua