Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

різниця між витратами на вітчизняне виробництво необхідної продукції, наміченої до отримання по імпорту, і витратами на виробництво експортних товарів; зовнішня торгівля вигідна при позитивній різниці зазначених компонентів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ "
 1. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 2. Лібералізація зовнішньої торгівлі
  економічний простір, що створює можливості для: - розширення самостійності підприємств, наділення всіх економічних агентів правом здійснення зовнішньоторговельних операцій; - включення вітчизняних виробників у конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках; - орієнтації на ефективність господарювання, підвищення якості про-дукції через цінові сигнали світового ринку; - виявлення і
 3. Лібералізація у зовнішній торгівлі
  економічних
 4. Основні поняття
  торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтований зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського - Ефект деіндустріалізації - «Голландська
 5. Питання 61 Зовнішні ефекти і зовнішні витрати
  економічних суб'єктів, що беруть участь в даній угоді, на третіх осіб, які не беруть участь в угоді; фактори, які не враховуються при визначенні валового національного продукту, але впливають на добробут людей. Розрізняють негативні і позитивні зовнішні ефекти. Негативні зовнішні ефекти (негативні екстерналії) - це негативний вплив беруть участь в угоді
 6. Основні поняття
  ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 7. Заходи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі
  економічні (крім митного тарифу), неекономічні, адміністративні та технічні умови, що обмежують або ускладнюють вільну торгівлю між
 8. Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
  економічним потенціалом і в рівній міру наділені факторами виробництва. У відсутності зовнішньої торгівлі кожна країна виробляє за 30 од. товару Х і товару Y, що позначено точкою E на графіку рис. 34.6. У цьому випадку межа виробничих можливостей обох країн і криві байдужості можуть бути виражені одними і тими ж сливающимися кривими. Співвідношення цін товару Х (РX) і товару Y (PY)
 9. Контрольні питання і завдання
  економічних відносин? 3. У чому причина виникнення і розвитку світової торгівлі? 4. У чому подібність і відмінності зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво
 10. Висновки
  ефекту зростаючої віддачі, або ефекту від масштабів виробництва, який досягався при розширенні ринку збуту, зокрема в результаті участі країн у зовнішньої торгівлі шляхом їх спеціалізації на виробництві товарів. 3. Цей ефект виникає внаслідок зміни структури витрат виробництва, постійна частина яких при великих масштабах і дає скорочення загального рівня середніх витрат.
 11. Саме вихідні права детермінують розподіл економічного добробуту.
  Економічного добробуту. Наявність у Діка права на гавкаючий собаку або у Джейн - права на тишу і спокій визначає сторону, яка повинна заплатити готівкою при укладенні вікон-чательного угоди. Але в будь-якому випадку обидві сторони мають можливість домовитися і вирішити проблему, пов'язану із зовнішнім ефектом. Дік буде тримати собаку, тільки якщо його вигода перевищує витрати. Зробимо
 12. Запитання для закріплення матеріалу
  економічний сенс зовнішньої економії? 14. Яке взаємодія двох типів міжнародної торгівлі: міжгалузевого та внутрішньогалузевого
 13. Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у
  ефекти в процесі споживання Jo досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у виробництві това-рів. Але екстерналії проявляються і в процесі споживання. Наприклад, споживання алкоголю створює негативні зовнішні ефекти у разі, коли п'яний водій, піддає небезпеці життя інших людей, управляє автомобілем. Положитель-ні екстерналії виникають і в освіті, так
 14. Ефект
  економічний ефект і соціальний ефект. У першому випадку, покладений результат виражений у грошовому вимірнику, у другому випадку - у негрошових
 15. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  зовнішньої торгівлі та раніше не була характерною для розвиненої країни. В даний час це в основному паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40%
© 2014-2022  epi.cc.ua