Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Економічна теорія і економічний підхід до соціальних процесів.

Розглянуті вище трактування економічної науки визначають менш вузькі або більш широкі межі її предмета, залишаючи відповідно більший чи менший поле діяльності для інших галузей суспільствознавства (соціології, історії, культурології, політології). Однак існує й інший критерій визначення напрямків економічних досліджень: не предмет економічної науки, а економічний підхід до соціальних процесів і явищам. При цьому економічний підхід характеризується унікальністю мощі наукового апарату дослідження, що дозволяє йому інтегрувати оцінку безлічі різноманітних форм людської поведінки.
В якості першого положення використовується принцип максималізації функції корисності чи багатства будь-яким суб'єктом (сім'єю, підприємством , урядом). Причому передбачається, що ціни й інші інструменти ринку дозволяють регулювати розподіл недостатніх ресурсів у суспільстві, обмежуючи тим самим устремління учасників і координуючи їх дії, що дозволяє в рамках економічного підходу виконувати велику частину функцій, якими наділяються соціальні структури. Йдеться про тому, що будь спеціальне явище може бути досліджене за допомогою методу максимізації функції корисності.
Друге положення передбачає стабільність переваг, але по відношенню не до ринкових товарам і послугам, а до таких фундаментальних аспектів життя людей, як здоров'я, престиж, почуттєві насолоди, доброзичливість або заздрість. Стабільність переваг забезпечує надійну основу для оцінки поведінки в разі зміни тих чи інших умов.
До того ж економічний підхід дозволяє ігнорувати концептуальні розмежування між важливими і маловажливими рішеннями (наприклад, вибір між життям і смертю або вибір тієї чи іншої марки будь-якого малозначимого товару), бо в тому і іншому випадку зберігається єдиний методологічний підхід до оцінки вибору.
У цьому сенсі економічного підходу приписується всеосяжний характер , що забезпечує можливість його застосування до будь-якого людській поведінці. Тому можна сказати, що економічна теорія - це наука про певний тип соціальної поведінки. Така оцінка економічної теорії як чільної в системі суспільних наук дуже близька до марксової економічної концепції, яка являє собою спосіб визначення поведінку не тільки на ринку, але і в галузі політики, шлюбу, сім'ї та інших форм позаринкового поведінки. У цьому контексті можна згадати і відоме ленінське положення про те, що політика являє собою концентроване вираження економіки.
Прихильники розширювальної трактування значущості економічної теорії, незважаючи на те, що не завжди вдається проникнути за допомогою економічного підходу в сутність різних форм людської поведінки і пояснити їх (наприклад, розкриття факторів, що визначають виникнення війни), наполягають на тому, що тут прогалини сполучені швидше з недостатньою наполегливістю предпринимавшихся досі зусиль, ніж з обмеженістю можливостей використання економічного підходу. При цьому вказується на несерйозність пояснення, наприклад, виникнення війн посиланнями на безумців або на дурість і неуцтво осіб, які нібито керують політикою. Ще в більш різкій формі піддається критиці соціальна відповідальність бізнесу , на установки якого нібито впливає публічне обговорення тих чи інших соціальних питань, тоді як насправді вся ця словесна лушпиння необхідна лише для прикриття максимізації прибутку.
Таким чином, згідно даній точці зору, економічний підхід забезпечує уніфікований спосіб розкриття будь-якого людської поведінки, хоча багато його форми поки не отримали належного пояснення.
У той же час економічний підхід повинен враховувати і неекономічні змінні, а також використовувати прийоми аналізу інших дисциплін з метою більш повного розкриття людської поведінки. На закінчення опису такого погляду на економічну теорію необхідно підкреслити, що вона нібито пронизує всі соціальні науки точно так, як останні пронизують її саму. Економічна теорія, оперуючи такими універсальними по своєму застосуванню категоріями, як обмеженість ресурсів, витрати, вибір, максимізуючи поведінка, уподобання, отримала можливість проникати на «чужі території». У такій якості економічна теорія постає як воістину універсальна граматика суспільних наук.
Особливе положення економічної теорії та її проникнення в інші соціальні зони обумовлено тим, що значна частина ринкової системи схильна діям, сукупність яких утворює «механізм» регулювання процесів на основі тих чи інших законів і закономірностей. Це дозволяє уявити вихідні системні процеси в високоформалізованном і навіть аксіоматичному вигляді. Системний характер економіки дійсно створює відокремлену область аналізу. Треба зауважити, що жодна інша соціальна наука не відкрила квазірегуліруемую внутрішню структуру, яка хоча б скільки нагадувала економічну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Економічна теорія і економічний підхід до соціальних процесів."
 1. ЛІТЕРАТУРА
  економічних і соціальних інститутів і систем. 1993. Вип. 3. С. 16-38. Саймон ГА. Теорія прийняття рішень в економічній науці та науці про поведінку / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С. 54-72. Лайбенстайн X. аллокативная ефективність у порівнянні з «Х-ефективністю» / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С.
 2. ЛІТЕРАТУРА
  економічну поведінку. М.: Наука, 1970. Гол. I. Льюс Р.Д., Райфа X. Ігри та рішення: введення і критичний огляд . М.: Изд-во іноземної літератури, 1961. Гол. 1, 2. Шумейкер П. Модель очікуваної корисності: різновиди, підходи, результати, межі можливостей / / THESIS. 1994. Вип. 5. С.29-80. Фрідмен М., Севідж Л. Аналіз корисності при виборі серед альтернатив, що припускають ризик / /
 3. Рекомендована література
  економічних і соціальних інститутів і систем. 1993. Вип. 3. С. 16-38. Саймон Г.А. Теорія прийняття рішень в економічній науці та науці про поведінку / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С. 54-72. Лайбенстайн X. аллокативная ефективність у порівнянні з «ЛГ-еф-фектіпностью» / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С.
 4. Про ГОСПОДАРСЬКО-практичну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  економічної політики держави (уряду). Економічна теорія - основа прогнозування соціально-економічного
 5. Позитивна і нормативна економічна теорія
  економічна теорія пояснює, як функціонує економіка, як суспільство вирішує ключові економічні завдання. Вона описує, аналізує, але не дає рекомендацій. Подібний підхід називають позитивним, а аналітичну частину економічної теорії - позитивної економічної теорією. Так, позитивна економіка пояснює, чому в Росії обсяг виробництва товарів і послуг за 1990-1998 рр.. скоротився
 6. 5. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги
  економічних кризах, масштабної безробіттю, низької інвестиційної активності при повній неефективності рекомендацій економістів-класиків, зажадало нового підходу і пояснень. Цим новим підходом було кейнсіанство. Кейнсианство - це макроекономічна теорія, яка визнає і обгрунтовує необхідність і значимість державного регулювання ринкової економіки. Основи цієї
 7. Висновки
  економічні процеси являють собою поєднання об'єктивних умов і суб'єктивних устремлінь. Економічна теорія покликана вивчати обидві ці сторони; вона не має права ігнорувати суб'єктивний фактор - інтереси, психологію, очікування учасників економічних процесів. Без урахування суб'єктивного фактора не можна зрозуміти регулюючу роль держави , цілі та специфіку підприємницької діяльності,
 8. 1. Сучасні теорії підприємництва
  теорія підприємцям-тва повинна бути побудована на зв'язку 3-х попередніх, тому що вони не яв-ляють взаємовиключними. У якості "пасивної" розглядається теорія підприємництва розглянув-ва як несучого на собі ризик невизначеності (Cantilion 1755, Hamilton 1876, Knight 1921). Ця пасивна функція підприємця (він на себе бере ризик) є ознакою динамічної економіки і узгоджується з
 9. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  теорія добробуту ». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 10. Рекомендована література
  економічної мьк чи. М., 1968. Гол. IV, § 2. пігуа. Економічна теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. РолзДж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. <англ. під ред. BC Афанасьєва, PM Ентов. М.: Прогресс, 1981 Гл . 22. 26 вересня А. Про етику та економіці. М., 1996. Ця робота, показьшаюіия читачеві дорогу від теорії
 11. 1. Поняття «капітал»
  економічної думки, звернемо увагу на два основні погляди на
 12. 2. Маржиналістська теорія цінності та її переваги
  економічної науки: теорію виробництва (фірми), розподілу доходу, добробуту і т . д., але ядром і зразком маржиналістського підходу до економічного аналізу стала саме теорія граничної корисності. Підхід маржиналістів до теорії цінності був протилежний підходу класичної школи. Класики виводили цінність (вартість) з витрат виробництва, що визначаються у сферах виробництва і
 13. Назад до Сміта
  економічної політики отримали рекомендації монетаристів. Хоча їх лідер американець Мілтон Фрідмен (р. 1912) опублікував свої основні роботи ще в 50-х рр.., визнання і популярність його теорія отримала пізніше. Нагадаємо, що економічний курс, званий рейганомікою, в значній мірі спирався на погляди монетаристів. Позитивний внесок монетаризму в економічну теорію, насамперед у
 14. 2. маржиналістському ТЕОРІЯ ЦІННОСТІ ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ
  економічної науки: теорію виробництва (фірми), розподілу доходу, добробуту тощо, але ядром і зразком маржиналістського підходу до економічного аналізу стала саме теорія граничної корисності. Підхід маржиналістів до теорії цінності був протилежний підходу класичної школи . Класики виводили цінність (вартість) з витрат виробництва, що визначаються у сферах виробництва і
© 2014-2022  epi.cc.ua