Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Економічна теорія дискримінації


Першим досвідом проникнення економічної теорії в незвичні для неї області стала книга Г. Беккера «Економіка дискримінації * 4. Підприємці, працівники та споживачі нерідко
Свою нобелівську лекцію він назвав ще більш широко - «Економічний погляд на життя».
Беккер Г.С. Економічний аналіз і людська поведінка / / THESIS. 1993. Т. 1. Вип. 1.С. 26.
4 Becker G.S. The Economics of Discrimination. Chicago, 1957.
722
проявляють заклопотаність не тільки кількістю і якістю товарів і послуг, які дістаються їм на ринку, а й особистісними характеристиками тих, від кого або спільно з ким вони їх отримують . Дискримінація, на Беккеру, породжується специфічними уподобаннями деяких агентів, які не бажають вступати в контакти з особами даної раси, національності, релігії і т.д.
Фактично спілкування з представниками таких груп служить джерелом негативної корисності. Тому за можливість не спілкуватися з ними дискримінатори будуть готові жертвувати частиною своею доходу, причому сплачується ними ціна буде тим більше, чим сильніше їх упередженість. Так, щоб привернути працівників тільки своєї раси, підприємцям-дискримінаторів доведеться пропонувати їм заробітну плату вище ринкової. Щоб не стикатися на виробництві з представниками меншин, робітники-дискримінатори стануть погоджуватися на більш низьку винагороду. Щоб мати справу з продавцями виключно свого кольору шкіри або підлоги, споживачі-дискримінатори будуть змушені купувати товари та послуги за вищими цінами.
Групові упередження накладають витрати не тільки на дискримінованих, а й на дискримінаторів. Відносини між двома такими спільнотами - наприклад, неграми і білими - аналогічні, по думки Беккера, відносинам між двома країнами в теорії зовнішньої торгівлі.
По суті, дискримінація діє як тариф, підвищуючи ціни і знижуючи обсяг товарів і послуг, якими обмінюються дискримінатори і скривджені. І також, як штучні обмеження свободи торгівлі б'ють по інтересах всіх країн, дискримінація знижує добробут усіх соціальних груп.
Величина цього збитку, як показав Беккер, залежить від багатьох зовнішніх факторів, і насамперед - від відносної чисельності дискримінаторів і дискримінованих. Так, в США расова дискримінація може проходити для білих майже непомітно, тому що їх у кілька разів більше, ніж негрів. А в ПАР, де переважає кольорове населення, система апартеїду підривала добробут його значної частини і білої меншості.
Коли дискримінованих группадостаточно велика кількісно і не відрізняється від дискримінуючої групи за якісними характеристиками, втрати від дискримінації виявляються менше. Багато фірм починають спеціалізуватися тоді на використанні праці переважно жінок або переважно негрів.
723
Існування сегрегованих фірм допомагає нейтралізувати дію групових упередженні, і працівники рівній продуктивності мають можливість отримувати рівну оплату незалежно від статі чи кольору шкіри. Звідси випливає, що дискримінація на ринку виявляється дієвою тільки тоді, коли через недостатню кваліфікацію дискримінованих меншин неможливе створення фірм, які спеціалізувалися б на використанні виключно їх праці.
Яке майбутнє ринкової дискримінації і довгостроковій перспективі? На це питання Беккер не давав однозначної відповіді. Як було зазначено, у підприємця-дискримінатора витрати вище, чому підприємця-недіскрімінатора. Тому ринкова конкуренція повинна вести до ослаблення і зрештою до зникнення цієї форми дискримінації.
Однак такий висновок непріложім до дискримінації, що йде від працівників і споживачів, а вона важливіше дискримінації, що йде від підприємців. Її подолання досяжно тільки при виникненні повністю сегрегованих фірм і товарних ринків (якщо, звичайно, не вважати зрушень у самій структурі переваг суспільства).
Подальший розвиток цього напрямку досліджень було пов'язано з розробкою теорії «статистичної дискримінації» (у її витоків стояли М. Спенс і К. Ерроу). Дискримінація пояснюється Б ній не характером індивідуальних переваг (упередженням одних груп проти інших), а недосконалістю ринкової інформації. Підприємці можуть діяти дискримінаційно не в силу расових чи якихось інших забобонів, а по раціональним, як їм здається, міркувань. Якщо колір шкіри, на їх думку, корелює з рівнем продуктивності працівника, вони можуть, наприклад, надавати неграм тільки гірші місця. Але тоді ця обмежувальна практика діятиме за принципом самоздійснюваного прогнозу. Оскільки у представників дискриминируемого меншини через неї слабшають стимули до отримання освіти та кваліфікації, остільки їх продуктивність і справді виявляється нижче. У подібних умовах на противагу висновкам Беккера ринкова конкуренція не буде вести до зникнення дискримінації в довгостроковій перспективі.
Публікація книги Беккера пройшла практично непоміченою, тому що більшість економістів ставилися до вивчення дискримінації як до «не своєму» справі. Але дуже скоро становище ко-
724
ренним чином змінилося, і аналіз цієї проблеми перетворився в один з найбільш бурхливо розвиваються розділів економічної теорії,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Економічна теорія дискримінації"
 1. Хороші теслі заробляють більше, ніж посередні, зарплата кваліфікованого
  теорія дискримінації Ще одне джерело відмінностей у заробітній платі - дискримінація. Дискримінації; ия має місце в тих випадках, коли ринок пропонує індивідам, що відрізняється | плько расової чи етнічною приналежністю, статтю, віком, іншими лич-ними характеристиками, різні
 2. Глава 40 «Економічний імперіалізм»
  економічні », інші - як чисто« соціологічні », треті - як чисто« політичні »і т.д. Як результат між соціальними дисциплінами виросли важко проникні методологічні перегородки. Накопичення наукових знань про суспільство йшло паралельними, рідко пересічними шляхами. Не можна сказати, щоб такий стан вважалося задовільним. Робилися, і не раз, спроби створити
 3. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  економічну свободу. З цієї причини вони були полічені незадовільними в епоху зростаючого тоталітаризму. Основні відмінності дії валютного зрівняльного рахунку від політики центрального банку полягають у наступному. 1. Влада тримають операції по рахунку в секреті. Закон зобов'язує центральний банк зраджувати гласності інформацію про своє справжнє становище через короткі інтервали, як
 4. 5. Кредитна експансія
  економічною панацеєю. Але ті, хто не заперечує, що кредитна експансія є причиною буму, тобто необхідною умовою депресії, суперечать своєї власної доктрині, борючись з пропозиціями приборкати кредитну експансію. Представники і держави, і потужних груп тиску, і поборники догматичною неортодоксальності, домінуючі на економічних факультетах університетів, погоджуються з
 5. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи , а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 6. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  економічну теорію поняття "дискримінація в цінах", що означає сегментацію ринку монополією на основі врахування різної еластичності попиту за ціною в різних категорій споживачів, маневрування цінами для різних груп, на різних географічних ринках. Звернула увагу на проблеми формування цінової політики, яка була відсутня за умов досконалої конкуренції. Дж. Робінсон
 7. У главі 9 «Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля» аналізуються позитивні та негативні наслідки
  економічно неефективним. У ній також обговорюються можливі способи вирішення проблеми на приватному і загально-жавному рівні. У главі 11 «Громадські блага і загальні ресурси» розглядає-вають проблеми неефективності, що виникають у зв'язку з тим, що деякі блага не мають ринкової ціни. У главі 12 «Створення податкової системи» аналізуються методи збільшення надходжень до державного бюджету
 8. У точності її умовами не задовольняє жодна реальна економіка; жодна з них не досягає результатів ідеальної
  економічній політиці в реальних полі-тичні системах. Отже, точне визначення ролі уряду в економіці вимагає не тільки економічних, але й політичних оцінок. Цінова дискримінація е-, ова х-крімінація -
 9. Звичайно, відмінності в людському капіталі різних груп працівників мо-гут відображати дискримінацію. Наприклад, історично
  економічні. Дискримінаційне ставлення роботодавців Давайте перейдемо від кількісних оцінок до аналізу економічних рушійних; мул дискримінації на ринках праці. Хто несе відповідальність за те, що навіть з четом людського капіталу та характеристик робочого місця розмір заробітної плати якоїсь суспільної групи поступається доходам представників інших оціальних шарів? Відповідь далеко
 10. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
© 2014-2022  epi.cc.ua