Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНИЙ

вид господарського договору між організаціями, що має загальний, універсальний характер.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНИЙ "
 1. Університет ООН (Юню
  Університет створено відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (1972 р.) і діє з 1975 р. зі штаб-квартирою в Токіо (Японія). Він фінансується тільки з добровільних джерел, переважно Японією. Керує ним ректор, який призначається Генеральним секретарем ООН за погодженням з Генеральним директором ЮНЕСКО і за рекомендацією Ради університету, який у свою чергу складається з 24
 2. ПОЛІС - ДОГОВІР ПРО СТРАХУВАННЯ
  на лицьовій стороні поліса відображені основні положення договору, на зворотному боці - правила страхування. Виділяють валютірованний поліс із зазначенням страхової суми; невалютірованний, в якому вказується тільки максимальна межа страхованої суми; генеральний, що відображає страхування всіх грузоотправленій страхувальника протягом певного періоду часу; груповий, єдиний для колективу
 3. ПОДРЯД
  договір, за яким одна сторона, підрядчик, зобов'язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони, замовника, певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. За договором підряду оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові. Підрядник має право залучати до виконання замовлення інших осіб, які стають
 4. ДОГОВІР ГОСПОДАРСЬКИЙ
  угода, яка укладається між фірмами, компаніями, підприємствами, організаціями з метою забезпечення і обслуговування їх господарської діяльності та виконання взаємних зобов'язань у процесі здійснення економічної, господарської діяльності. Основні види таких договорів: договір поставки, договір підряду на будівництво, договір перевезення
 5. Генеральний підрядник
  фірма, що є головним виконавцем договірного підряду, тобто угоди з замовником про виконання певного кола робіт, найчастіше - будівельних. Генеральний підрядник відповідає перед замовником за виконання всього кола, комплексу робіт, встановлених
 6. 38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
  Експедиторське свідоцтво про прийом або відправленні вантажу засвідчує , що транспортно-експедиторська фірма прийняла товар з безвідкличним дорученням відправити його вантажоодержувачу або передати в розпорядження третьої особи. Свідоцтво про приймання вантажу, прийняте міжнародними транспортно-експедиторськими фірмами, передбачає за певних умов можливість відкликання або зміни експортером
 7. ДЕНОНСАЦІЯ
  (від франц. denonciation, лат. denuntiatio - повідомлення) офіційний відмову від договору, припинення договору. Офіційна відмова від договору однією зі сторін може бути заявлений з моменту закінчення терміну
 8. ДОГОВІР ПРО НАМІРИ
  попередній договір, в якому зафіксовані обопільні бажання і наміри сторін співпрацювати на договірній основі і в подальшому укласти конкретний
 9. ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
  угода сторін, відповідно до якого виконання договору може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлено виконання, оскільки інше не передбачено законом, договором і не випливає із суті
 10. Наймана праця і профспілки
  Професійні спілки представляють собою об'єднання працівників однієї професії, галузі або підприємства, створені для захисту їх інтересів при узгодженні з роботодавцями умов та оплати праці. Профспілки перетворили найманих працівників в організовану силу на ринку праці, що і змусило роботодавців рахуватися з їх інтересами. Загалом це сприяло тому, що протистояння двох сторін
 11. Контрольні питання
  1. Які завдання вирішує колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати
 12. ДОГОВІР
  добровільна угода двох або декількох осіб (економічних суб'єктів), яка укладається на предмет виконання кожним з них прийнятих на себе зобов'язань по відношенню до інших учасників. Договір зазвичай містить відомості про його учасників, виклад предмета, сутності угоди, зобов'язання договірних сторін, умови здійснення договору, способи оплати за надані один одному
 13. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  припинення дії договору однією із сгорони до закінчення терміну договору при порушенні його умов іншою стороною, а також за взаємною згодою. Така можливість зазвичай записується в самому договорі або в додатковій угоді сторін, доданому до основного документа. У разі невмотивованого припинення договору питання вирішується в арбітражі по заявою защемленої, потерпілої
 14. Стаття 610. Строк договору оренди
  1. Договір оренди укладається на термін, визначений договором. 3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів
 15. Основні поняття
  - Торговельна політика - Аргументи за вільну торгівлю - Аргументи на користь протекціонізму - «Друге краще» рішення проблеми - Фіскальна функція тарифу - Нестабільність експортної виручки - Підпорядкування торговельної політики стратегічним цілям економічної політики - Дуалізм економіки - Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - Світова організація торгівлі (СОТ)
 16. ЛІЗИНГ ФІНАНСОВИЙ
  договір про лізинг, згідно з яким лізингоодержувач виплачує лізинговій компанії протягом періоду дії договору суму, рівну повної вартості амортизації і частки прибутку від використання устаткування, отримуючи право викупу устаткування за залишковою вартістю після закінчення терміну дії договору, повернення обладнання або продовження
 17. УМОВИ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)
  узгоджені між собою договірними сторонами до укладення договору і внесення в текст договору умови, що регулюють відносини і дії сторін у процесі виконання договору, відображають взаємні вимоги, права,
© 2014-2022  epi.cc.ua