Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

Динаміка і структура міжнародного обмін

Як відомо, у другій половині поточного століття міжнародний обмін набуває грандіозні масштаби. Нині 4/5 сукупного обсягу міжнародних економічних зв'язків припадає на світову торгівлю.
Сучасна міжнародна торгівля розвивається високими темпами. У період 1950-1994 рр.. світовий торговий оборот зріс у 14 разів.
Згідно з оцінкою західних фахівців, період 1950-1970 рр.. можна охарактеризувати як «золотий вік» в розвитку сучасної міжнародної торгівлі. Саме тоді спостерігався щорічний 7-відсоткове зростання вартості світового експорту.
Проте вже в 70-і роки він знизився до 5%, ще більше скоротившись у 80-і роки. Наприкінці 80-х світовий експорт характеризувався помітним пожвавленням (до 8,5% в 1988 р.).
Далі, після явного спаду на початку 90-х років, в середині поточного десятиліття обсяг світової торгівлі знову демонструє високі стійкі темпи зростання. У 1995 р. він збільшився майже на 9,0%, в 1996 р. - на 8,0%, в 1997 р. - на 9,5%, що стало рекордним показником за минулу 20 років.
За попередньою оцінкою, в 1998 р., незважаючи на регіональні та світові фінансові потрясіння, темпи зростання міжнародної торгівлі складали 6,0%.
Слід мати на увазі, що в абсолютному вираженні сумарна вартість світового експорту збільшилася в 1980-1998 роках приблизно в 3 рази - з 2,0 трлн. доларів США до майже 6,0 трлн. доларів США.
Згідно з прогнозами, динаміка світового товарного експорту буде виглядати наступним чином: в 1999 р. - 6,4 трлн. доларів, у 2000 р. - близько 7,0 трлн. доларів США.
Подібний стійке зростання міжнародної торгівлі з'явився наслідком прояву ряду факторів. На думку вітчизняних дослідників, до них відносяться: (1) розвиток міжнародного поділу праці та інтернаціоналізація виробництва; (2) НТР, сприяє оновленню основного капіталу, створенню нових галузей економіки, що прискорює реконструювання старих; (3) активна діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку; (4) регулювання (лібералізація) міжнародної торгівлі за допомогою заходів Генеральної угоди про тарифи й торгівлю (ГАТТ), а нині - Всесвітньої торгової організації (ВТО); (5) лібералізація міжнародної торгівлі, перехід багатьох країн до режиму, що включає скасування кількісних обмежень імпорту та істотне зниження мит - освіту вільних економічних зон; (6) розвиток процесів торгово-економічної інтеграції: усунення регіональних бар'єрів, формування спільних ринків, зон вільної торгівлі; (7) отримання політичної незалежності колишніх колоніальних країн.
Виділення з їх числа «нових індустріальних країн» з моделлю економіки, орієнтованої на зовнішній ринок.
Необхідно також мати на увазі, що в післявоєнний період протягом багатьох років міжнародний обмін залишається найбільш динамічно розвиваються сектором. Так, темпи його щорічного зростання істотно (останнім часом - багаторазово) випереджають показники зростання світового господарства, складаючи відповідно: у 1954-1963 рр.. - 7,1% і 5,2%; в 1964-1973 рр.. - 8,7% і 5,7%; в 1974-1990 рр.. - 4,5% і 3,2%; в 1991-1996 рр.. - 5,6% і 1,5%.
Це обумовлено, на думку експертів, постійно зростаючими масштабами активності і ступеня залученості окремих країн і регіонів у процеси міжнародного обміну.
Проте за останні десятиліття проявились помітні відмінності в темпах росту і напрямках зовнішньоторговельної (насамперед - експортного) діяльності суб'єктів світової торгівлі [см. таблицю 4].
Подібні тенденції привели до суттєвих зрушень як географічної, так і товарної структури сучасної міжнародної торгівлі.
Географічна структура міжнародного обміну являє собою систему розподілу товарних потоків між окремими країнами, групами країн, формованими або за територіальною, або за організаційною ознакою.
Нерівномірність динаміки зовнішньої торгівлі особливо чітко простежувалася в другій половині поточного століття, що вплинуло на співвідношення сил між країнами на світовому ринку. США поступово втрачали своє домінуюче положення в системі міжнародного обміну. Так, якщо в 1950 р. на частку цієї країни припадала 1/3 усього світового експорту, то в 1995 р. - тільки менш 1/8.
Експорт Німеччини, навпаки, наблизився до американського, а в окремі роки навіть перевершував його. Крім Німеччини істотними темпами зростав експорт та інших західноєвропейських країн. У 90-ті роки Західна Європа перетворюється на головний центр сучасної міжнародної торгівлі. Сукупний експорт цього регіону майже в 4 рази перевищує експорт США.
Крім того, в 80-і роки значний ривок у сфері міжнародного обміну зробила і Японія. У 1983 р. ця країна вперше змогла вийти на перше місце в світі з вивезення машин та обладнання. Нині Японія значно випереджає всі країни з експорту легкових і вантажних автомобілів, побутової електроніки та інших товарів. Одна третина японського вивозу припадає на США. Дефіцит США в торгівлі з Японією в 90-ті роки знаходиться приблизно на рівні 50-60 млрд.
доларів на рік.
Поступове зниження домінуючої ролі США в міжнародній торгівлі певною мірою було пов'язане зі зниженням конкурентоспроможності американського виробництва.
До кінця 80-х рр.. Японія стала вибиватися в лідери, протягом шести років первенствуя за цим показником.
До середини 90-х років США знову виходять на лідируючі позиції у світі за конкурентоспроможністю. Але за ними впритул йдуть Сінгапур, Гонконг, а також і Японія.
Таблиця ДОЛЯ КРАЇН І РЕГІОНІВ У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ (%)

* Центральна та Східна Європа
** Латинська Америка
На тлі відбувалися змін практично постійним протягом останніх двох десятиліть залишалося розподіл пайової участі різних груп країн у міжнародному обміні [см. таблицю 4].
Так, питома вага промислово розвинених країн у світовому експорті коливався в останні двадцять років у межах 70-76%; частка держав світу, що розвивається - в інтервалі 20-24%, а колишніх соціалістичних країн - не перевищувала 6-10%.
Небезінтересна також динаміка міжнародного обміну по окремих товарних категоріях. Протягом останніх десятиліть випереджаючими темпами розвивалася торгівля готовими промисловими виробами, а всередині цієї групи - по наростаючій - обмін машинами та обладнанням, засобами зв'язку, електро-та електронної техніки, комп'ютерами, ще швидше - торгівля комплектуючими, вузлами до агрегатів, які поставляються в рамках виробничої кооперації, по каналах ТНК. Крім того, в цей же період відбувався форсований зростання міжнародної торгівлі послугами (невидимий експорт), частка якої в сукупної вартості світового вивезення в 1996 р. досягла приблизно 20%.
Внаслідок досить помітних змін в структурі промислового виробництва виявилися і зрушення в товарній структурі міжнародного обміну.
Згідно з останніми оцінками, в 1955-1994 рр.. відбулося різке зниження у світовому експорті питомої ваги сільськогосподарських товарів - з 34,9% до 11,9%, продукції добувної промисловості - 23,2% до 13,6%.
Навпаки, вельми істотно в світовому вивезенні зросла частка готових виробів - з 40,9% в 1955 р. до 71,5% в 1994 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Динаміка і структура міжнародного обмін "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 2. Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
  структура світової торгівлі залежать від розміщення основних факторів виробництва між різними країнами, від структури світового виробництва. Так, якщо в XIX в. в обміні переважали сировина, продовольство і продукція легкої промисловості, то в сучасних умовах істотно зросла частка промислових товарів, особливо машин і устаткування. За післявоєнний період частка сировини у вартості
 3. Міжнародний технологічний обмін
  динаміка цін. Основний обсяг торгівлі технологією відбувається в рамках внутрішньофірмової торгівлі виробничих комплексів
 4. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  структура світової торгівлі змінюється насамперед під впливом НТР і поглиблення міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби, хімічні
 5. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  міжнародному поділі праці. ОБ'ЄКТИ МЕВ - товари, послуги та матеріально-грошові та трудові ресурси, які є предметом міжнародного обміну. СУБ'ЄКТИ МЕВ - економічно відособлені боку, здійснюють міжнародний обмін. МЕХАНІЗМ МЕВ - система економічних інструментів, організаційних заходів та інститутів, що забезпечують здійснення
 7. § 4. Міжнародний обмін валют
  обмін
 8. РЕЗЮМЕ
  структури; органи управління різних рівнів, підприємства та установи; міжнародні організації, установи і корпорації. Механізм МЕВ диктується ринковим характером зв'язків і принципово не відрізняється від діючого всередині країн. Він припускає маркетинговий підхід. Особливості цього механізму визначаються специфікою МЕВ (міжнародний характер зв'язків, територіальна віддаленість,
 9. Запитання до теми
  динамікою світових цін і економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток країни? 5. Розкрийте характер участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть особливості участі РФ у міжнародному русі капіталу. 7. Охарактеризуйте роль і місце РФ в світовому
 10. 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
  динаміка і географія цього
 11. 7.2. Структура механізму світового господарства
  структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. В структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні організації, спілки
 12. Г Л А В А 19 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародний обмін товарами, послугами та факторами виробництва викликають необхідність зіставлення їх національної та зарубіжної вартості, обміну національних валют , ведуть до виникнення міжнародних валютних відносин, аналізу яких і присвячена дана
 13. Як здійснюється обмін грошей між країнами?
  динаміці офіційних курсів іноземних валют можна судити за прикладом, наведеним у табл. 6.4. Починаючи з 1998 р. - з урахуванням зміни номінальної вартості рублів (зменшення в 1000 разів). Валюту поділяють на неконвертовану (використовувану в межах однієї країни) і конвертовану. Конвертована (оборотна) валюта безперешкодно обмінюється на будь-яку іноземну (наприклад, валюта
 14. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міжнародну міграцію робочої сили. міждержавногопереміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом , а й суб'єктом міжнародних економічних
 15. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 16. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових поняттях, які необхідні для більш глибокого розуміння закономірностей динаміки валютних
 17. 18.6. Динаміка внутрішніх цін
  структура і стан виступають однією з найважливіших причин зміни внутрішніх цін. Ціноутворення відбувається на рівні первинних господарських одиниць, завдяки якому складається сукупна цінова структура. Загальний рівень цін формується в сфері грошового обігу національного
 18. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
© 2014-2022  epi.cc.ua