Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЧИСТІ ліквідних активів

сума готівкових коштів, легко реалізованих цінних паперів, а також дебіторської заборгованості по рахунках.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЧИСТІ ліквідних активів "
 1. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  : співвідношення між її активами та пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 2. Коефіцієнт ліквідності
  Для вимірювання ступеня ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три
 3. Оскільки в економіці роль засобу обігу виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш
  Оскільки в економіці роль засобу обігу виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш ліквідним видом активів. Ліквідність інших активів може бути різною. Більшість акцій та облігацій в будь-який момент можуть бути продані з незначними витратами , тому вони являють-ся щодо ліквідними активами. Навпаки, продаж будинку, картини X. Рем-Брандта або програмки бейсбольного
 4. ГЛАВА Активи
  Балансовий звіт / Активи (в мільйонах доларів) Грошові і короткострокові інвестиції 4, Товарно-матеріальні запаси 2, Загальна дебіторська заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього 0 Всього поточних активів 12, Будинки, обладнання, засоби виробництва 8,493 Гудвіл, чистий 4, Нематеріальні активи, чисті 7,863 Довгострокові інвестиції 7, Інші довгострокові активи 2,
 5. 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Аналіз платоспроможності важливий не тільки для підприємства з метою оцінки його фінансового стану, але і для зовнішніх інвесторів (банків), які хочуть упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і
 6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ
  набір, сукупність цінних паперів, придбаних банком у ході активних операцій по вкладенню капіталу в прибуткові об'єкти. Інвестиційний портфель може містити як власне інвестиції, вкладені в цінні папери компаній, корпорацій, так і вторинні ліквідні резерви - ліквідні активи у вигляді державних цінних
 7. ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ
  співвідношення між активами і пасивами балансу банку за певними строками, при досягненні рівності активів і пасивів баланс вважається
 8. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  Показники ліквідності використовуються для прогнозування платоспроможності підприємства або організації з урахуванням своєчасних розрахунків з дебіторами. До показників ліквідності належать: 1) загальний коефіцієнт ліквідності (у відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
 9. ГЛАВА Загальна сума поточних активів і коефіцієнт поточної ліквідності
  Балансовий звіт / Активи (у мільйонах доларів) Грошові і короткострокові інвестиції 4, Товарно-матеріальні запаси 2, Загальна дебіторська заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього Всього поточних активів 12,005 Величина поточних активів довгий час відігравала важливу роль у фінансовому аналізі. Аналітики традиційно стверджували, що порівняння суми поточних
 10. Чисті податки
  Чисті податки - різниця між доходом уряду, отриманим від справляння податків і урядовими трансферними
 11. ГЛАВА Поточні зобов'язання і коефіцієнт поточної ліквідності
  Балансовий звіт / Зобов'язання (у мільйонах доларів) Рахунки до оплати (кредиторська заборгованість) 1, Накопичені витрати 5, Короткострокові борги 5, Довгострокові борги з наступившим терміном оплати 0, Інші поточні зобов'язання 0, Всього поточних зобов'язань 13,225 Розділивши загальну суму поточних активів на суму поточних зобов'язань, можна визначити коефіцієнт поточної ліквідності. Чим він
 12. Ліквідність
  Ліквідність - здатність перетворення майна в готівку
 13. Рис.
  Рис. 30.3 ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИСТИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ від відсоткової ставки Так як висока ставка відсотка підвищує привлека-ність внутрішніх фінансових активів США, обсяги чистих іноземних інвес-тицій знижуються. Зверніть увагу на положення нулі-вої точки на гори-зонтальной осі: чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-
© 2014-2022  epi.cc.ua