Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

чистих запозичень

перевищення або дефіцит джерел фінансування в порівнянні з витратами на придбання нефінансових активів; на рівні національної економіки показує кількість ресурсів, яке дана країна надає в розпорядження решти світу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " чистих запозичень "
 1. ЧИСТЕ КРЕДИТУВАННЯ
  чисте запозичення - отримання країною ресурсів від решти
 2. МАРГО
  чисте місце на краях ділового листа, залишене для
 3. ІНКАСО ЧИСТЕ
  інкасо фінансових документів, коли вони не супроводжуються комерційними
 4. Стаття 106. Граничний обсяг державного боргу Російської Федерації та граничні обсяги державних запозичень Російської Федерації
  запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік ... 2. Граничний обсяг державних зовнішніх запозичень Російської Федерації не повинен перевищувати річний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного зовнішнього боргу Російської
 5. ЧИСТЕ ПЛАВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
  1) система плаваючих курсів, при якої влади не намагаються впливати на ринковий попит і пропозицію валюти; 2) курси валют, які утворюються на чисто ринковій основі без зовнішнього
 6. Державні запозичення
  запозичення, уряд активно впливає на стан грошового ринку, сприяючи встановленню на ньому рівноваги. По-третє, за рахунок позик воно множить джерела своїх доходів, а також значно збільшує кількість фінансових ресурсів, що використовуються для витрат. Запозичення уряду в разі необхідності можуть вести до обмеження ринку вільних капіталів і істотно
 7. Нові форми запозичення
  запозичень - кредитування країн великими міжнародними союзами - Паризьким, Лондонським клубами і т.
 8. Управління внутрішнім державним боргом
  запозичення залучаються для покриття дефіцитів відповідних бюджетів, а також для фінансування видатків відповідних бюджетів у межах видатків на погашення державних і муніципальних боргових зобов'язань. Правом здійснення державних внутрішніх запозичень і видачі державних гарантій від імені Російської Федерації має Уряд Російської Федерації
 9. Ключові терміни
  Валовий національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 10. Питання 72. Показники статистики державного бюджету
  чисте кредитування (кредитування мінус погашення) - це вся сукупність операцій установ державного управління з фінансовими вимогами по відношенню до інших секторів, які здійснюються з метою проведення державної політики. У дану категорію включається надання позичок і придбання акцій за вирахуванням сум повернутих кредитів, виручки від продажу акцій або повернення
 11. Питання 62 Громадські блага: види та особливості
  чисте приватне благо приносить корисність тільки покупцеві. Цілий ряд благ не є ні чисто громадськими, ні чисто приватними. Наприклад, послуги поліції, з одного боку, являють собою суспільне благо, а з іншого, при розкритті крадіжки зі зломом поліція надає приватну послугу конкретній особі. Чисті суспільні блага мають дві основні особливості: - невибірковість в
 12. Основні терміни і поняття
  чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 13. Запитання для самоперевірки
  чистий економічний добробут; б) національне багатство країни, в) витрати виробництва фірми; г) валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості
 14. Запитання для самоперевірки
  чисте економічний добробут; б) національне багатство країни, в) витрати виробництва фірми; г) валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості
 15. Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання
  чисте придбання резидентами товарів і послуг, вироблених і наданих в поточному періоді, але не спожитих у ньому. У складі валового нагромадження виділяють три елементи: 1) валове нагромадження основного капіталу; 2) зміна запасів матеріальних оборотних коштів; 3) чисте придбання цінностей. Валове нагромадження капіталу - це вкладення коштів в об'єкти основного капіталу для
 16. № 144. Іноземний капітал в російській економіці в кінці 19-початку 20 століть
  запозичень) і Санкт-Петербургом через націоналістської політики Олександра 3. У зв'язку з цим у відношенні зовнішніх позик відбувається переорієнтація на Францію, яка сподівалася таким чином придбати собі союзника в боротьбі з Німеччиною. У 1888р. був зроблений перший позику в розмірі 500.000.000. франків під 4% річних. 1906р. - Був зроблений найбільший позику в 2,5 млрд. франків, який дозволив
 17. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  запозичень ... в обсягах погашаються боргових зобов'язань з встановленням інших умов обслуговування боргових зобов'язань і термінів їх
 18. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 19. 8.4. Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі
  запозичення на інші, відбувається перетворення механізмів позичково-позикових операцій. Перетворення світової фінансової системи визначається потужним стимулюючим впливом з боку кредиторів, посередників і
 20. У чому по-Вашому проблема російської антикризової політики?
  запозиченнях для боротьби з кризою. З чим це може бути пов'язано? Економічна криза не завершиться до 2010 року. У 2009-2010 роках промислове виробництво продовжить зменшуватися. Державні витрати виростуть, а надходження зменшаться. Уряд усвідомлює, що стабілізаційного фонду не вистачить надовго. Звідси і прагнення до зовнішніх запозичень. Але і це джерело нічого не именит.
© 2014-2022  epi.cc.ua