Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

40. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

Банківська система - одне з вищих досягнень економічної цивілізації. У Росії функціонує дворівнева банківська система.
Перший рівень - Центральний (емісійний) банк. Центральний банк називають «Банк банків», оскільки в ньому мають рахунки і зберігають свої резерви комерційні банки.
Опції Центрального банку:
1) грошова емісія;
2) регулювання грошового обігу;
3) реалізація офіційної грошово-кредитної і валютної політики.
Грошова або банківська емісія - функція забезпечення потреби національної економіки-в готівці.
Основні завдання ЦБ: проведення політики держави в галузі грошового обігу, кредиту та розрахунків, забезпечення стійкої купівельної спроможності грошової одиниці, регулювання та контроль діяльності комерційних банків.
Важливими регуляторами макроекономічних пропорцій і поведінки фінансових посередників є методи впливу на банківську ліквідність (активні кошти банку): облікова політика ЦБ, політика відкритого ринку і політика мінімальних резервів.

У Росії 6 спеціалізованих державних банків:
1) Державний Центральний банк (Держбанк);
2) Промислово-будівельний банк (Промстройбанк);
3) Банк агропромислового комплексу (Агропромбанк);
4) Банк житлово-комунального господарства і соціального розвитку (Житлосоцбанку);
5) Банк трудових заощаджень і кредитування населення (Ощадбанк);
6) Банк внешенеекономіческіх зв'язків (Зовнішекономбанк).
Центральний банк займає особливе положення серед всіх юридичних осіб, зайнятих управлінням або господарською діяльністю. Представляючи собою орган державного управління, Центральний банк виступає і як комерційний банк, хоча отримання прибутку не служить метою діяльності Центрального банку. Половину свого прибутку Банк Росії перераховує до дохід федерального бюджету. Банк Росії та його установи звільняються від сплати податків, зборів, мита та інших аналогічних платежів. Центробанк володіє такими ресурсами, якими не в змозі володіти жоден комерційний банк, оскільки ЦБ:
- монопольно здійснює емісію готівки і організовує їх обіг;
- виступає кредитором останньої інстанції для комерційних банків;
- від імені уряду управляє державним боргом;
- проводить касове обслуговування бюджету, веде рахунки позабюджетних фондів, обслуговує органи влади, видає короткострокові позики уряду і місцевій владі.

Другий рівень складають приватні та державні банківські інститути чи комерційні банки. До них відносять:
- власне комерційні (депозитні) банки, основна діяльність яких пов'язана з прийомом депозитів і видачею короткострокових кредитів;
- інвестиційні банки, які займаються приміщенням власних і позикових коштів в ЦБ, виступають посередниками між підприємцями, що бідують у коштах для довгострокових вкладень і вкладниками коштів на тривалий строк;
- іпотечні банки, що надають довгострокові кредити під заставу нерухомого майна;
- ощадні каси і кредитні товариства;
- страхові та пенсійні фонди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ "
 1. Глава 16. Кредитно-банківська система
  банківська система. Кредит і кредитна система Кредитна система поряд з фінансовою представляє своєрідну кровоносну систему народногосподарського організму, її складовою частиною є банківська система. Завдяки ефективному виконанню банками своїх функцій здійснюється процес розширеного відтворення, зростає ефективність суспільного виробництва, реалізується
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  банківської? 2. Які основні функції Центрального банку та комерційних банків? 3. Який механізм впливу національного банку на діяльність інших банків, насамперед комерційних? 4. Як змінювалися функції банків на різних стадіях розвитку капіталізму? 5. Дайте характеристику пасивних операціях банку. 6. Що таке активні операції банків? 7. Дайте характеристику структури
 3. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна політика держави: цілі та інструменти.
 4. Банківська система та її структура
  банківська система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських і небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать фонди (інвестиційні, пенсійні тощо), страхові компанії, позиково-ощадні асоціації, кредитні спілки, ломбарди і т. п., тобто всі організації, що виконують функції посередників у кредиті.
 5. Контрольні питання
  банківської системи та назвіть її ознаки. 2. Перерахуйте критерії класифікації видів банків. 3. Що таке банківська інфраструктура? Назвіть її елементи. 4. Чим характеризувалися підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і капітальних вкладень?
 6. Стаття 2. Банківська система Російської Федерації та правове регулювання банківської діяльності
  система Російської Федерації включає в себе Банк Росії, кредитні організації, а також філії та представництва іноземних
 7. ЛІТЕРАТУРА
  банківська енциклопедія. М.: ЕТА,
 8. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  системи. 2. Які основні функції виконують державний і місцевий бюджети? 3. Що таке фінанси і які їхні основні функції? 4. З яких джерел поповнюються центральний і місцевий бюджет? 5. Куди спрямовуються кошти державного та місцевого бюджетів? 6. У чому полягає сутність податків і які функції вони виконують? 7. Яка структура податкової системи та податків? 8.
 9. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах
 10. 3 . Банківські операції
  банківських операцій: - пасивні; - активні; - банківські послуги; - власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. У розвинених гранах з ринковою економікою в останні роки значно зріс обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю джерелом доходів банків. Власні
 11. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  банківської системи. Готівкові гроші в обігу (Cur) - загальна сума готівки, яку населення зберігає поза банківською системою. Також називаються касовими (або грошовими) залишками. Резерви (Res) - готівка, що зберігаються всередині банківської
 12. Стаття 55. Банк Росії є органом банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій
  банківського законодавства, нормативних актів Банку Росії, зокрема встановлених ними обов'язкових нормативів. Головна мета банківського регулювання і нагляду - підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Банк Росії не втручається в оперативну діяльність кредитних організацій, за винятком випадків, передбачених федеральними
 13. Запитання для самоперевірки
  банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти харчування, б)
 14. Запитання для самоперевірки
  банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти харчування, б)
 15. Основні терміни і поняття
  банківський, іпотечний, споживчий, державний, міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 16. Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  банківської діяльності. Банки - це економічні інститути, які обслуговують систему кредитних відносин у суспільстві. Агенти ринку звертаються в банк у таких випадках: - за наявності тимчасово вільних коштів; - при тимчасовій нестачі коштів; - для грошових розрахунків з контрагентами (рис. 55.2). {Foto126} Рис. 55.2. Банківська діяльність Існують три основні види вкладів
 17. Стаття 5. Банківські операції та інші угоди кредитної організації
  банківських операцій належать: 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк) ... 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку; 5) інкасація коштів, векселів,
 18. Терміни і поняття
  банківський, валютний Фінансовий ринок Механізм грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна)
© 2014-2022  epi.cc.ua