Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АМОРТИЗАЦІЯ

(від лат. Amortisatio - погашення)
обчислений у грошовому виразі знос основних засобів у процесі їх застосування, виробничого використання. Амортизація є одночасно засіб, спосіб, процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення нових основних засобів.
Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва (собівартість) продукції і тим самим переходить в ціну. Виробник зобов'язаний робити нагромадження амортизаційних відрахувань, відкладаючи їх із виручки за продану продукцію. Накопичені амортизаційні відрахування утворюють амортизаційний фонд у вигляді грошових коштів, призначених для відтворення, відтворення зношених основних засобів.
Величина річних амортизаційних відрахувань підприємства, організує
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "АМОРТИЗАЦІЯ"
 1. Амортизація
  амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення або придбання нових основних
 2. Норма амортизації
  амортизаційних відрахувань до вартості основного капіталу, виражене у відсотках, являє собою норму амортизації. Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою {foto61} де А '- норма амортизації, виражена у відсотках; А - сума амортизаційних відрахувань за один рік; Косн - первісна вартість основного
 3. Т е м а Потреби і ресурси . Проблема вибору в економіці
  амортизація, норма амортизації, благо, товар, крива виробничих можливостей, альтернативні витрати, еконо-мічна
 4. амортизується майно
  амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 руб. (З 1 січня 2008 року - більше 20 000 руб.). Не підлягають амортизації земля і інші об'єкти природокористування (вода, надра), а також матеріально-виробничі запаси, товари, об'єкти незавершеного капітального будівництва, цінні
 5. ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
  амортизації .
 6. Амортизація основного капіталу
  амортизацією. Амортизована вартість засобів праці, як правило, надходить на рахунок підприємства і в міру зносу обладнання спрямовується на закупівлю нових елементів основного капіталу. В умовах розвитку науково-технічного прогресу техніка може застаріти морально, будучи придатною фізично для подальшого використання у виробничому процесі. Це обумовлює необхідність,
 7. У чому значення оновлення основного капіталу?
  Амортизації. Що це означає? Кошти на просте відтворення основного капіталу накопичуються у фонді амортизації (від лат. Amortisatio - погашення). У кінцевому рахунку у фонді амортизації зосереджується така сума грошей, за рахунок якої закуповуються нові аналогічні машини та обладнання, а також проводиться капітальний ремонт засобів праці (роботи з відновлення технічних якостей
 8. 82. АМОРТИЗАЦІЯ
  амортизація »використовується у двох значеннях: як сам знос, так і відповідний зносу розмір накопичення коштів в амортизаційний фонд. Амортизаційні відрахування відображають величину зносу капітальних ресурсів і служать джерелом відтворення капітальних благ. Норма амортизації. Освіта амортизаційного фонду та його використання є компетенцією самих підприємств. Однак
 9. Терміни і поняття
  амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Ринковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Витратний підхід в оцінці фірми
 10. Терміни і поняття
  амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура
 11. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана відрахування на соціальні потреби - 17, інші витрати - 14. Звідси зрозуміло, чому на фірмах так велике прагнення до зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 12. ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  амортизації протягом усього терміну
 13. залишкова вартість основних засобів
  амортизації протягом усього терміну
© 2014-2022  epi.cc.ua