Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

система математичних і статистичних закономірностей, що встановлюють взаємовідносини між страховиком і страхувальником. Вони відображають у вигляді математичних формул механізм утворення і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних із тривалістю життя населення.
До них також відносять розрахунки тарифів по будь-якому виду страхування, включаючи страхування від нещасних випадків, майна, працездатності. Методологія актуарних розрахунків використовує теорію ймовірностей, дані демографії та довгострокові статистичні дані, фінансові обчислення.
За допомогою останніх в тарифах враховується дохід, який отримує страховик від використання в якості кредитних ресурсів акумульованих внесків страхувальників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ "
 1. РОЗРАХУНКИ АКТУАРНІ
  система математичних і статистичних закономірностей, що встановлюють взаємовідносини між страховиком і страхувальником. Вони відображають у вигляді математичних формул механізм утворення і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних із тривалістю життя населення. До них також відносять розрахунки тарифів по будь-якому виду страхування, включаючи страхування від
 2. Програма курсу «Страхування»
  Тема 1. Сутність страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин.
 3. Лімітного ЧЕК
  чек з лімітованої чекової книжки на обмежену суму, що видається банком для розрахунку за товари та послуги у випадках, коли інші способи розрахунку утруднені, наприклад при розрахунку на місці з постачальниками товару, підрядниками
 4. акцептувати ДОРУЧЕННЯ
  платіжне доручення платника своєму банку по депонуванню і акцепту певної суми на окремому рахунку та проведення розрахунків з постачальником за рахунок цих коштів. Застосовується при розрахунках з підприємствами зв'язку, при разових розрахунках з транспортними
 5. РОЗРАХУНОК У ВІКНА
  розрахунок за угодою з цінними паперами шляхом їх доставки продавцем касиру покупця і отримання готівки
 6. Ставлення до ризику
  Різниця між кардинальної корисністю певної ис ходу в умовах визначеності (її прийнято позначати v (x)) і у вус ловиях ризику (і (х)=f [v (x) \) має велике теоретичне значення. Воно є непрямим показником ставлення даного індивіда до ризику. Правда, фон Нейман і Моргенштерн що не розробили цю проблему і виводили дане відмінність лише з спадної корисності грошей (нагадаємо, що
 7. РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОЇ ПОТРЕБИ підприємства в оборотних коштах
  в плановій економіці: розрахунок, що складається банком спільно з підприємством на основі вивчення потреби в грошах для утворення запасів і формування витрат у сфері
 8. 1. Національні та світова валютні системи
  Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішнє грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни. По мірі розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами,
 9. СВІФТ
  автоматизована система здійснення міжнародних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанківських телекомунікацій. Створена в 1973 р. в Брюсселі представниками 240 банків 15 країн з метою спрощення та уніфікації междунаролних розрахунків. Працює з 1977
 10. РОЗРАХУНОК ЦІНИ
  1) процес ціноутворення, в якому враховують виробничі та інші витрати; 2) документ, в якому наведено розрахунок, калькуляція
 11. РОЗРАХУНОК У ОПЕРАЦІЯХ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
  поставка цінних паперів на завершення угоди; розрахунок, визначення залишків по операціях перед їх
 12. Корисність: воскресіння кардиналізма
  Що стосується корисності, то насамперед слід відзначити, що теорія Неймана-Моргенштерна вдихнула нове життя в концепцію кардинальної корисності (див. гл. 10) після того, як неможливість кількісного виміру корисності стала загальним місцем в економічній теорії і саме поняття «корисність» було визнано анахронізмом. Дійсно, підхід з позицій теорії очікуваної корисності дозволяє
 13. жирорасчетов
  вид проведених банками безготівкових розрахунків, здійснюваних шляхом перерахування грошових сум з одного рахунку за дорученням його власника на інший рахунок. Іноді жирорасчетов називають будь-які види безготівкових
 14. РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА
  1) орган, що входить до складу товарної або фондової біржі, що здійснює розрахунки по операціях і контролюючий їх виконання; 2) спеціальна міжбанківська організація, що здійснює безготівкові розрахунки за чеками та іншими платіжними документами шляхом заліку взаємних
 15. РОЗРАХУНКИ ЗА нетоварними операціями
  безготівкові розрахунки, не пов'язані безпосередньо з реалізацією матеріальних цінностей і наданням послуг . До них належать розрахунки з бюджетом (плата за фонди, відрахування від прибутку та ін.) і органами соціального та державного страхування; перерахування коштів на капітальні вкладення і капітальний ремонт і
 16. розрахунків платіжними вимогами
  форма безготівкових розрахунків, при якій одержувач коштів представляє в обслуговуючий його банк на інкасо розрахунковий документ, що містить вимогу до платника про сплату певної суми через банк; застосовуються переважно в іногородніх розрахунках, іноді
 17. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
  взаємні платежі і розрахунки між країнами, між організаціями і громадянами, які перебувають на території різних країн. Такі розрахунки здійснюються, як правило, безпосередньо через комерційні банки країн або за допомогою міжнародних платіжних
 18. РОЗРАХУНОК ЗБИТКУ
  1) розрахунок розміру страхового відшкодування при ліквідації збитку в різних видах страхування ; 2) документ, в якому відповідно до визначеного порядку зазначаються сума заявленої страхувальником претензії і суми, що підлягають виключенню з страхового відшкодування відповідно до умов
 19. СВІНГ
  (від англ. swing - коливання) 1) встановлюваний фірмами, що здійснюють клірингові взаємні розрахунки за двосторонніми угодами, верхня межа клірингового кредитування таких розрахунків, що обчислюється у відсотковому відношенні до обсягу товарообігу сторін, 2) коливання курсу валют і цінних паперів на біржі, 3) в США - кредитна лінія, що відкривається банками для своїх
© 2014-2022  epi.cc.ua