Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

7.2.2. Ринок капіталу і прибуток

Поряд з працею важливим фактором виробництва є капітал, який виступає у двох основних формах:
1) у формі продуктивного капіталу, використовуваного для створення то-варною вартості;
2) у формі грошового, як правило, позичкового капіталу, що віддається у тимчасове користування іншим особам з метою отримання доходу у вигляді відсотка; може виступати також засобом купівлі-продажу на ринку цінних паперів.

Розглянемо дві форми капіталу, і, відповідно, два види факторних доходів, пов'язаних з рухом зазначених найважливіших форм капіталу - продуктивного і позичкового. 7.2.2. а) Особливості продуктивного ка
живила
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.2.2. Ринок капіталу і прибуток"
 1. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Ключові терміни
  капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток Економічна прибуток Баланс Активи Нематеріальні активи Чиста вартість Ринкова
 4. Терміни і поняття
  ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура інвестицій
 5. Глава 24. Фінансовий ринок
  ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає в
 6. 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ
  ринок їх карає. Що ж таке нормальна прибуток і чим вона відрізняється від економічного прибутку? Нормальна прибуток? заробітна плата, або винагорода, підприємця. Виплата нормального прибутку входить у витрати виробництва. Економічна ж прибуток не входить у витрати, тому що економічна прибуток? це результат усієї господарської діяльності, а не роботи одного або групи
 7. Продуктивний капітал
  капіталу є продуктивний капітал, функція якого полягає в організації, управлінні та раціональне з'єднанні придбаних факторів виробництва з метою отримання більшої вартості, тобто вартості, що містить додаткову вартість, або прибуток. Проте в процесі господарської діяльності не створюється сама по собі ні вартість, ні прибуток. Їх створення і отримання стають можливими
 8. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 9. Грошовий капітал
  ринок інвестиційних товарів з метою придбати необхідні засоби виробництва і на ринок праці з метою найму робочої сили. Якщо у нього немає необхідних площ для розміщення свого виробництва, він звертається на ринок землі з метою або оренди, або придбання у власність земельної
 10. Поняття ринків ресурсів
  ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 11. Чистий прибуток банку
  капіталу банку: {foto43} де - норма банківського прибутку; - чиста банківський прибуток; - власний капітал
 12. Контрольні питання
  прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як
 13. Різні трактування капіталу
  капітал. Як тільки вони пускаються в справу, використовуються у господарській діяльності, так приносять прибуток. В одних випадках прибуток оголошується продуктом праці машин (Дж. Мілль), в інших - витратами накопиченого праці (Дж. Мак-Куллох), в третьому - це відшкодування жертви підприємця за те, що він утримався від негайного споживання капіталу і авансував його для справи (Н. Сеніор), в
© 2014-2022  epi.cc.ua