Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії


Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в російську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, а й інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.
Іноземний капітал може привнести в Росію досягнення науково-технічного прогресу та передовий управлінський досвід. Тому включення Росії у світове господарство і залучення іноземного капіталу - необхідні умови побудови в країні сучасного громадянського суспільства.
Нерідко говорять про те, що це таїть небезпеку розпродажі наших багатств і мало не втрати державного суверенітету. Досвід передреволюційної Росії, інших країн світової спільноти показує, що при розумній стратегії і тактиці використання іно-дивного капіталу такі побоювання не обгрунтовані. Залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше, ніж отримання кредитів для покупки необхідних товарів, які як і раніше витрачаються безсистемно і лише множать державні борги. Приплив іноземних інвестицій життєво важливий і для досягнення середньострокових цілей - виходу з суспільно-економічної кризи, подолання спаду виробництва і погіршення якості життя росіян.
При цьому необхідно мати на увазі, що інтереси російського суспільства, з одного боку, та іноземних інвесторів - с. другий, безпосередньо не збігаються. Росія зацікавлена у відновленні, відновленні свого виробничого потенціалу, насиченні споживчого ринку високоякісними і недорогими товарами, в розвитку і структурної перебудови свого експортног потенціалу, проведенні політики обмеження імпорту, в привнесення в наше суспільство західної управлінської культури. Іноземні інвестори, природно, зацікавлені в новому плацдармі для отримання прибутку за рахунок великого внутрішнього ринку Росії, її природних багатств, кваліфікованої і дешевої робочої сили, досягнень-
жений вітчизняної науки і техніки. Тому перед нашою державою стоїть складне і досить делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавляючи його власних стимулів і направляючи його заходами економічного регулювання на досягнення громад-ничих цілей.
Тим часом поки імпорт капіталу в Росію вкрай незначний, а зустрічний потік інвестицій з Росії в економіку зарубіжних країн, джерелом яких служать, крім легальних контрактів, і осіли в закордонних банках платежі за нелегальними операціях, в НЕ -скільки разів перевищує ввезення капіталу в Росію.

Слабкий приплив прямих іноземних інвестицій в російську економіку пояснюється нестабільною політичною обстановкою в країні (розбіжностями між виконавчою і законодавчою владою, центром і суб'єктами Федерації, наявністю міжнаціональних конфліктів в самій Росії і воєн в колишніх республіках СРСР), соціальною напруженістю (страйки, невдоволення широких верств суспільства ходом реформ), розгулом злочинності та безсиллям влади, несприятливим для інвесторів законодавством, інфляцією, спа-будинок виробництва, падінням курсу рубля та ін Ці фактори переважують такі привабливі риси Росії, як її багаті природні ресурси , потужний, хоча технічно застарілий і хронічно недовантажений, виробничий апарат, наявність дешевої й досить кваліфікованої робочої сили, високий науково-технічний потенціал.
У ринковій економіці сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових та географічних чинників, властивих тій чи іншій країні, що залучають або відштовхують інвесторів, прийнято називати fee інвестиційним кліматом. Ранжування країн світового співтовариства за індексом інвестиційного клімату або зворотному йому показнику індексу ризику служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни і «барометром» для іноземних інвесторів. Саме у зв'язку зі значно менш сприятливим інвестиційним кліматом вкладення найбільш розвинених країн - основних реципієнтів капіталу що розвиваються і колишні соціалістичні країни - незрівнянно малі. І все ж країни, в яких сформувався більш сприятливий, ніж у Росії та інших колишніх радянських республіках, інвестиційний клімат, отримують значні іноземні інвестиції. Так, накопичені прямі інвестиції в Китаї, що займає 38-е місце в рейтинг-листі журналу «Еуромані», досягли 75-80 млрд дол
У Росії, на жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату країни та її окремих регіонів. Іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних консалтингових фірм, що регулярно відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Росії. Однак оцінки інвестиційного клімату в Росії, даються зарубіжними експертами на їх регулярних засіданнях, що проводяться поза Україною і без участі російських експертів, представляються мало достовірними, а можливо, і упередженими.
У зв'язку з цим постає завдання формування на основі ведуться в Інституті економіки РАН досліджень національної системи моніторингу інвестиційного клімату Росії, великих економічних районів і суб'єктів Федерації.
Це полегшить приплив і оптимальне використання іноземних інвестицій, послужить орієнтиром російським банкам у власній кредитній політиці.
Залучення іноземних інвестицій в російську економіку є життєво важливим засобом усунення інвестиційного "голоду" в країні. За оцінкою, потребу країни в іноземних інвестиціях становить 10-12 млрд дол на рік. Однак для того, щоб іноземні інвестори пішли на такі вкладення, необхідні дуже серйозні зміни в інвестиційному кліматі. Потрібно прийняття ряду кардинальних заходів, спрямованих на формування в країні як загальних умов розвитку цивілізованих ринкових відносин, так і специфічних, що відносяться безпосередньо до вирішення завдання залучення іноземних інвестицій. Серед заходів загального характеру в ка-честве першочергових слід назвати: досягнення національної згоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями та іншими громадськими організаціями з приводу пріоритетності рішення загальнонаціональної проблеми виходу Росії з економічної кризи;
прискорення роботи Державної Думи над загальногосподарських і кримінальним законодавством, націленим на створення в країні цивілізованого некримінального ринку;
радикалізацію боротьби із злочинністю;
гальмування інфляції всіма відомими у світовій практиці заходами за винятком невиплати трудящим зарплати;
перегляд податкового законодавства у бік його спрощення і стимулювання виробництва;

мобілізацію вільних коштів підприємств і населення на інвестиційні потреби шляхом підвищення процентних ставок по депозитах і вкладах;
v впровадженням будівництві системи оплати об'єктів за кінцеву будівельну продукцію;
v запуск передбаченого законодавством механізму банкрутства;
надання податкових пільг банкам, вітчизняним та іноземним інвесторам, що йде на довгострокові інвестиції, з тим щоб повністю компенсувати їм збитки від уповільненого обороту капіталу порівняно з іншими напрямами їх діяльності;
формування спільного ринку республік колишнього СРСР із вільним переміщенням товарів, капіталу і робочої сили.
Далі розглядаються більш конкретні заходи, безпосередньо спрямовані на залучення іноземних інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії "
 1. 2. Аналіз платіжного балансу: приклад Росії
  інвестиційного клімату в Росії. Звертає на себе увагу значний обсяг і структура залучених портфельних інвестицій в 1996-1998 рр.. Після відкриття в 1996 р. ринку ДКО для операцій нерезидентів загальний обсяг імпортних інвестицій у цей вид цінних паперів досяг до кінця першого кварталу 1998 19,9 млрд. дол За цей же період вкладення нерезидентів в єврооблігації федеральних і місцевих
 2. Приклад Політика підтримки конкурентоспроможності Росії
  інвестиційна сфера. Основні канали стимулювання інвестиційного попиту: гарантії та інвестиційні кредити з боку держбанків; - купівля Центробанком через своїх фінансових агентів неринкових держпаперів з подальшим інвестуванням коштів, у тому числі через держбанки; - переоблік Центробанком векселів експортерів (виданих під експортні контракти), одержувачів держзамовлення (виданих
 3. 7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії
  інвестиційній сфері залишається складною. Загальний обсяг інвестицій з-Крат на 24% в 1994 р., на 13% в 1995 р. і на 18% в 1996 р. У цілому загальний обсяг капітальних вкладень за п'ять років скоротився більш ніж на 60%. Зниження обсягів капітальних вкладень характерно і для більшості регіонів Росії. Проблема полягає не тільки в об'єк-Еме інвестицій, що залучаються в російську економіку, але і в їх
 4. ЛІТЕРАТУРА
  інвестиційного процесу за участю іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 5. Інші особливості економічного розвитку
  інвестиційним кліматом в країні обмеження конкуренції обумовлює повільну структурну перебудову економіки. Причому почався перехід до відкритої економіки висвітив неконкурентоспроможність переважної більшості галузей обробної промисловості і викликав новий перекіс у галузевій структурі - у бік паливно-енергетичного комплексу та первинної переробки сировини (металургія і
 6. Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій
  інвестиційного клімату та обліку ризиків. Визначається організаційно-правова форма створюваної фірми (товариство, суспільство і т . д.) і підбираються потенційні зарубіжні її засновники, якщо в них є потреба. Останні, до речі, залучаються до опрацювання вищевказаних питань. Потім слід оцінка економічної ефективності створюваної фірми. При цьому треба враховувати, що для
 7. Особливості ввезення капіталу в Росію
  інвестиційних пільг явно не сприяє підприємницькій діяльності. Всі ці причини впливають на інвестиційний клімат в нашій країні, який оцінюється як не дуже сприятлива. Обсяг накопичених іноземних прямих інвестицій оцінювався на початок 1998 р. в Китаї (не рахуючи Гонконгу) в 217 млрд. дол, в Угорщині та Польщі - по 16, а в Росії - приблизно в 10 млрд.
 8. Висновки
  інвестиційними ризиками: політичним (соціально-політичним), фінансовим, зовнішньоторговельним і виробничим. У Росії відзначається не дуже сприятливий інвестиційний клімат. 6. У міжнародному русі капіталу Росія бере участь вельми специфічно. Вона активно ввозить позичковий капітал і слабо - підприємницький. Одночасно для Росії характерні широкі масштаби втечі
 9. Глосарій
  інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні бар'єри (бар'єри входу, входження) - фактори, що перешкоджають проникненню в галузь (на ринок) нових конкурентів за допомогою зростання ризику і збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу)
 10. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  інвестиційної діяльності. Така класифікація офшорних зон обумовлена наступними ознаками: - повним або частковим звільненням від окремих видів податків, наприклад, відсутністю корпоративного, прибуткового податків з фізичних осіб, податків на майно, успадкування, продаж, приріст капіталу (Багамські острови); - податковими пільгами, наприклад низькими ставками по кредитах,
© 2014-2022  epi.cc.ua