Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу


Аналіз шляхів інтеграції України у світове господарство передбачає в якості першого кроку з'ясування її сьогоднішнього стану в світовій економіці в цілому і по відношенню до відповідних i РУП-пам країн. Безумовно, наша країна по ряду найважливіших ознак і показників відстає від лідируючих країн світу, однак таке положення не є катастрофічним або необоротним. Ключове значення має та обставина, що успішне проведення реформ і правильна зовнішньоекономічна стратегія дозволять створити нову основу для подолання цього відставання в історично розумні терміни. Разом з тим серед країн СНД, деяких країн Східної Європи, а також більшості країн, що розвиваються Росія зберігає положення перевершує за рівнем розвитку країни, а по ряду напрямків - і одного з світових лідерів.
Росія володіє необхідними рисами, які дозволяють охарактеризувати її як впливову державу, тимчасово переживає великомасштабні економічні труднощі перехідного періоду! Серед головних ознак цього ряду, крім її геополітичної ролі і статусу в галузі стратегічних озброєнь, важливе значення име-
ють її економічні можливості і перспективи. Поточні показники російської економіки не можна прийняти за основу характеристики становища Росії у світі. У довготривалому плані більш переконливі її потенційні можливості і перспективи, особливо в тих галузях, які стають рушійною силою подолання кризи і майбутнього розвитку.
Росія володіє потужним науково-технічним потенціалом, що дозволяє при відповідному матеріальному та фінансовому забезпеченні проводити успішні дослідження в ключових областях сучасної світової науки і випускати ряд найважливіших типів наукомісткої продукції, що відповідають світовим стандартам. Населення Росії в цілому характеризується високим рівнем освіченості та культури, серед працюючих досить велику питому вагу кваліфікованих кадрів і фахівців.
На просторі СНД Росія виступає найбільшим виробником високотехнологічного обладнання, машин і матеріалів. Вона має потужний потенціал в таких галузях передової індустрії, як аерокосмічна, ядерна енергетика, електромашинобудування та ін Виробничий потенціал Росії потребує оновлення технологій і машинного парку, але разом з тим він побудований на принципах високого ступеня кооперації, властивих сучасним світовим стандартам. Кадровий та управлінський апарат російської економіки володіє великим досвідом вирішення складних народногосподарських завдань, що робить його сприйнятливим до технічних новацій і навичкам діяльності в умовах ринкової економіки.

Перевагою Росії є одна з найбільш високих у світі ступенів забезпеченості власними природними ресурсами, включаючи енергетичну сировину, руди чорних і кольорових металів, рідкоземельні елементи, дорогоцінні метали та інші види сировини, що відноситься до класу стратегічного, в кількостях, достатніх не тільки для власних потреб, а й для експорту.
З урахуванням зазначених можливостей і перспектив в положенні Росії в порівнянні з іншими групами країн проглядаються міцні основи для конструктивного партнерства, що сприяє вирішенню проблем динамічного господарського розвитку. Ці основи в самому стислому вигляді можуть бути охарактеризовані за такими напрямами її взаємин з країнами світу.
| Росія - розвинені країни світу (США, країни Західної Європи, Японія, Канада та деякі інші). Економіка цих країн
по ряду цих найважливіших ознак і показників може і повинна служити для Росії орієнтиром при постановці та реалізації завдань економічного розвитку з урахуванням російської специфіки. До числа головних орієнтирів, крім суто технічних досягнень, слід віднести:
| рівень розвитку економічного потенціалу;
| форми організації і досвід функціонування елементів господарського механізму;
| завдання і методи державного регулювання економіки, включаючи законодавчі акти та оперативні заходи;
| способи підтримки ефективної конкуренції, протидії монополізації, захисту інтересів споживачів і держави;
| методи підтримки та заохочення дрібного та середнього бізнесу;
| вирішення проблеми зайнятості в поточному періоді і в довготривалій перспективі;
| вирішення соціальних проблем в кризових і нормальних умовах економічного життя;
| досвід санації та подолання відсталості окремих галузей і регіонів.
| Росія - країни Східної Європи. В економічному устрої Росії і цих країн багато спільного, але є й істотні відмінності, тому система відносин з ними зазнає радикальних змін, які будуть швидко прогресувати. Головне спрямування цих змін полягає в тому, що наша країна з лідера соціалістичної інтеграції, яким був для східноєвропейських країн СРСР, перетворюється для них на економічного партнера, значення якого, однак, швидко знижується в порівнянні з західноєвропейськими сусідами та іншими розвиненими країнами світу. В аналогічному напрямку об'єктивно змінюється і ставлення Росії до цих країн. У майбутні роки обстановка тут істотно зміниться у зв'язку з вступом ряду східноєвропейських країн до НАТО.
Однак господарське співробітництво Росії з країнами Східної Європи та економічне зближення з ними об'єктивно необхідно і вигідно для Росії.
Тенденція до зближення Росії та країн Східної Європи в принциповому плані залежить від прогресу економічних рефррм в них, а також від тих моделей економічної взаємодії з розвиненими країнами, яких Росія і східноєвропейські країни стануть дотримуватися в майбутньому періоді.

Серед факторів, що визначають неминучість радикальних змін у характері економічної взаємодії Росії з країнами Східної Європи, в першу чергу виділяються наступні:
| пріоритет економічної співпраці з розвиненими країнами світу, породжує конкуренцію між Росією і країнами Східної Європи в міжнародній торгівлі, у залученні іноземних інвестицій, у зближенні з ЄС, у взаємодії з іншими розвиненими країнами та впливовими міжнародними інституціями;
| відмінності між Росією та країнами Східної Європи в ступеня усвідомлення суспільством необхідності проведення реформ, подолання сформованого відставання від розвинених країн;
| відмінності між Росією та східноєвропейськими країнами в масштабах економіки, її структуру та гнучкості і пов'язаних з цим труднощі реформ, в ступені історичної інтеграції з Європою;
| відмінності в підходах розвинених країн до відносин з Росією та країнами Східної Європи.
-Ф-Росія - країни, що розвиваються. Тут нині проявляється її історична роль як одного зі світових центрів еко номического, культурного і духовного розвитку. Особливість сучас менной ситуації полягає в тому, що відбувається очищенні Росією своїх від ношений з світом, що розвивається від негативних елементів спадщини СРСР і в побудові своїх відносин з цими країнами на принци пах цивілізованого світового співробітництва.
Контрольні питання
Які сучасна структура російського експорту та шляхи її вдосконалення?
Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників.
Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку.
Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами СЙГ?
ЛІТЕРАТУРА
Основи зовнішньоекономічних знань / За ред. І.П.Фамінского. М.: Міжнародні відносини, 1994.
Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові відносини. М.: Прогресс, 1994.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу "
 1. Контрольні питання
  взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 2. Росія і розвиваються країн
  взаємодії з вказаною латиноамериканської групою
 3. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої торгівлі Російської Федерації: Збірник ГТК Росії (щоквартальний і щорічний). 102. Транспорт і зв'язок в Росії: Статистичний збірник
 4. 9.1. ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  взаємодії приватного сектора (ринку) і держави з метою ефективного вирішення фундаментальних проблем ринкової економіки. Всі сучасні реально функціонуючі економічні системи (США, країни Західної Європи і Японія)? змішані системи. Водночас сучасні розвинені економічні системи світу різко відрізняються один від одного за співвідношенням економічної ролі держави
 5. ДОДАТКИ
  взаємодії суспільства і держави стосовно до Канаді та сучасної
 6. РЕГІОНИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  група нових індустріальних економік (НІЕ), у тому числі «азіатські тигри» (Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур та інші). Все ще на етапі переходу до ринку залишається ряд держав Східної Європи і колишнього СРСР, за якими розташовується обширна розвивається зона, яка налічує на сучасному етапі понад ста країн світу. [Див Примітка.] Про питомій вазі в світовому господарстві кожної з
 7. Поняття регіоналізації
  країнам. Багато з них мають справу з усіма регіонами світу, але свій і сусідні регіони виявляються переважаючими в їх зовнішньоекономічних зв'язках. Подібна зовнішньоекономічна орієнтація країни на свої і сусідні регіони світу називається регионализацией. Прикладом може бути зовнішня торгівля Росії. У 1997 р. на інші країни - члени СНД припадало близько 22% російського експорту та імпорту
 8. Останнім часом з'являється все більше інформації про погіршується стан економіки США. Наскільки проблеми в американському національному господарстві можуть вплинути на стан економіки решти світу? Як вони можуть відбитися на Росії?
  Взаємодії по боротьбі з господарськими утрудненнями, в той час як проблеми носять глибокий системний характер. Слідом за США несподівані труднощі почали випробовувати інші країни. У Росії у зв'язку з відтоком капіталів з банківської сфери заговорили про фінансовий
 9. ЛІТЕРАТУРА
  взаємодії Росії з світовим господарством / / Питання економіки. 1994. № 12. Сетагов В. Про сутність і основи стратегії економічної безпеки Росії / / Питання економіки-. 1994. № 12. Фамііскій І. Відкрита економіка та зовнішньоекономічна безпека / / Питання економіки. 1994. №
 10. ЛІТЕРАТУРА
  країн світу. М.: Правова культура, 1995. Нікітін С, Глазова Е., Степанова М. Податки в країнах ринкової економіки і в Росії / / МЕіМО. 1996. № 4. ОкуневаЛ.П. Податки та оподаткування в Росії. М.: Финстатинформ,
 11. 7.2. Нові ресурси для нових технологій
  взаємодії з іншими, менш розвиненими країнами. Зрозуміло, що це не могло не ускладнити адекватний аналіз та оцінку нових реалій суспільного і державного життя розвинених країн з боку решти світу, опинилася за їх порогом, в тому числі і з боку Росії. Зазначені зміни неоднорідні. Вони носять як позитивний, так і негативний характер, створюють розвитку людства як
 12. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВ
  взаємодіючих між собою в економічній та інших сферах, що не знаходяться на різних щаблях підключення до складній системі світогосподарських зв'язків і взаємозалежності. Саме тому на сучасному етапі поняття «світова економіка», «світове господарство» знаходять настільки часте і широке застосування і в спеціальній літературі, і в матеріалах засобів масової інформації. При наявності різноманітних
© 2014-2022  epi.cc.ua