Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 6. ПОТРЕБИ-ТЕЛЬСКОЕПОВЕДЕНІЕП РИНКОВИЙ ПОПИТ


У гол. 3 і 5 ми охарактеризували криві попиту, еластичність попиту і фактори, обусловлівающіесдвіг кривих попиту Наприклад, якщо яблука - етонормальние товари, то збільшення доходів потре-бителей зрушує криву попиту на яблука вправо.Наша мета в цій главі - продовжити ізученіекрівой попиту, щоб зрозуміти, чому і як від-ходить її зрушення і чому вона має нахил вниз.
Ми почнемо з демонстрації того, як при помо-щі ринкових кривих попиту відбувається узагальнення-ня кривих попиту індивідуальних споживачів.
Потім ми побудуємо економічну модель споживчий поведінки, яка пояснює, як вку-си і доходи споживачів поряд з цінами визна-ляють їх шкали попиту на всі товари і послуги1. Так-леї ми використовуємо модель споживчого поведе-ня для відповіді на ряд питань про криві спроса.Два з них мають особливо важливе значення. Отку-так ми знаємо, що криві попиту повинні бути уби-вающими? Як теорія споживчого попиту ис-користується в аналізі державних рішень ті-па «витрати-результати»?
Економічна модель споживчого пове-дення корисна і цікава як сама по собі, таки тому, що являють собою повчальний прімерпредельного аналізу типу того, що обговорювалося ВГЛ.
1. Подібного роду аналіз знаходить застосування подальших розділах і фактично ежедневноіспользуется в процесі прийняття ділових рі-шень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 6. потреб-тельскоеповеденіеп РИНКОВИЙ ПОПИТ "
 1. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис. 4.11). Оподаткування викликало підвищення ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником О, Рис. 4.11. Вплив оподаткування на ринкову рівновагу по Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
 2. Протягом всієї книги я регулярно посилаюся на Десять принципів економіці з глави 1, нагадуючи студентам про «каменях»,
  главах вводиться основний понятійний інструментарій спро- : а й пропозиції. У розділі 4 «Ринкові сили попиту та пропозиції» досліджують-: л криві пропозиції і попиту, а також поняття ринкової рівноваги. Глава 5 'Еластичність та її застосування »розглядає поняття еластичності, яке використовується для аналізу різних ринків. У главі 6 «Пропозиція, попит та - хлітіка уряду» цей
 3. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис.
  Буде потрібно вре-мя, щоб внести корективи в договору про найм житла. Отже, короткострокові попит і пропозиція квартир щодо нееластичні. Графік (а) на рис. 6.3 показує короткостроковий вплив контролю за рентою на ринок житла. Як і при будь-якому верхній межі ціни, контроль за рентою призводить до дефіциту. Так як попит і пропозиція в короткостроковому періоді нееластичні,
 4. Оподаткування покупців і результати функціонування ринку Спочатку ми розглянемо
  спожи-телям потрібна менша кількість морозива при кожній можливій ціні. У результаті крива попиту зсувається вліво (або, що еквівалентно, вниз). У цьому випадку ми маємо можливість більш точно визначити зрушення кривої. Так як податок у розмірі $ 0,50 стягується з покупців, ефективна ціна для покупців тепер на $ 0,50 більше, ніж ринкова ціна. Наприклад, якщо ринкові ная ціна
 5. Відзначте залежність між висотою кривої попиту і готовий-ністю покупців заплатити.
  Споживчого надлишку. Для розрахунку споживчого надлишку в нашому прикладі використовуємо криву попиту на рис. 7.2 На графіку (а) ціна становить $ 80 (або дещо більше), а необхідне кількістю-ство - 1. Відзначте, що площа прямокутника над ціною і під кривою попиту дорівнює $ 20 і в точності відповідає споживчим надлишком, значення кото-рого ми розраховували раніше для продажу
 6. Це збільшен-ня надлишку виробників для існуючих продавців дорівнює площі прямо-кутника BCED. По-друге,
  споживчого надлишку для визначення добробуту покупців. Оскільки ці два показники економічного добробуту так схожі, природно вико-ти їх разом. Саме цим ми і займаємося нижче. Ринкова ефективність Надлишок споживачів і виробників - основний інструмент вивчення благо-стану покупців і продавців на ринку, який допомагає нам відповісти на
 7. Федеральний уряд вирішує проблему годину-тично за допомогою патентної системи, що надає вченим виключне право
  потреби-телей, яка визначається цінами, які вони готові заплатити. При кожному віз-можна кількості товару висота кривої попиту показує готовність граничного покупця заплатити за товар. Іншими словами, вона показує цінність останньої придбаної одиниці алюмінію. Аналогічно крива пропозиції відображає витрати виробництва алюмінію для виробників. При кожному віз-можна
 8. Арахісове масло е.
  споживчий ізлі-шек і безповоротну втрату. м. Якщо уряд змусить «Блиск» повели-чить обсяг виробництва до ефективного рівня, як це позначиться на фірмі і потреби-телях «Блиску»? 5. Заповніть наступну таблицю, відповідаючи da, немає або можливо для кожного типу ринкової струк-тури: 6. У главі стверджується, що монопольно-конкурен-тні фірми не забувають привітати
 9. Розглянемо кожне з наступних тверджень Згодні ви з ними чи ні? а.
  Споживчого вибору - Навчитеся використовувати криву байдужості для представлення споживчих переваг - проаналізуєте детермінанти оптимального споживчого вибору - Дізнаєтеся, як споживач реагує на зміни рівня доходів і цін на товари - Навчіться представляти вплив зміни ієн як взаємодія ефекту доходу і
 10. Бюджетне обмеження
  споживачем з доходом в 12долл. на тиждень. Він може розподілити свій доходмежду гамбургерами і концертами, і те, і другоедоставляет йому задоволення. Кожен гамбургерстоіт 1 дол, а квиток на концерт - 2 долл.2 Вирішуючи, скільки гамбургерів з'їсти і скільки відвідати кон-Цертій, Фред повинен брати до уваги той факт, що він може витратити на тиждень тільки 12 долл.Доход Фреда і ціни товарів і послуг,
© 2014-2022  epi.cc.ua