Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

6.2.4. Консалтингові послуги


Консалтинг - це відокремлений в самостійну сферу комплекс послуг комерційного характеру, що має на меті підготовку і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції. Інакше кажучи, це сукупність послуг, пов'язаних з обробкою інформації по замовленнях клієнтів і інформаційним обслуговуванням на ЕОМ в режимі поділу машинного часу у вигляді інформації, консультації та експертизи різних видів господарської діяльності.
Специфіка торгівлі консалтинговими послугами полягає тому, що експорт може здійснюватися лише шляхом тимчасового переміщення в країну-імпортер самого виробництва даної послуги (консультації, експлуатація). Це обумовлено не новизною даної форми зовнішньоекономічної діяльності, а лише множинними властивостями зазначеного виду послуг, момент споживання яких збігається з моментом їх виробництва та реалізації.
До складу консалтингових послуг входить:
- безпосереднє управління професійними менеджерами або їх бригадами та фірмою в цілому;
- надання допомоги в організаційної діяльності господарського об'єкта;
- формування іміджу компанії.
У даному випадку консалтингові фірми здійснюють повний контроль за реалізацією пропонованої замовнику програми. Це найбільш поширений вид консалтингу в світовій торгівлі. Обсяг його продажів складає більше 25% від загального експорту консалтингових послуг.
Крім того, можна виділити і такі спеціалізовані консалтингові послуги, як створення комп'ютеризованих систем логістики, розвиток постачальницького менеджменту, розробка програми підготовки керівних кадрів, здійснення юридичних і податкових послуг. Податковий консалтинг становить помітну частину доходу аудиторсько-консалтингових мереж.
У деяких випадках маркетингові консультанти беруть на себе функції посередників, що характерно в основному для дрібних фірм. Так, японська фірма «Конусай Буже» уклала з низкою консультаційних фірм Західної Європи, Австралії, Нової Зеландії та США угоду про співпрацю у просуванні на японський ринок їх товарів. Вартість обслуговування склала приблизно 2,5 тис. дол на місяць.
Ринок консалтингових послуг - один з найдинамічніших. На даний момент з консультантами співпрацюють 80% всіх великих американських компаній. Переважна більшість з провідних консалтингових фірм - американські.

Головним продавцем на ринку консалтингових послуг виступає приватний сектор, у тому числі малий бізнес, хоча його роль в останні роки знижується. У США цей ринок повністю монополізований і поставлений на індустріальну основу. Очолює список провідних консалтингових фірм США «Маккинси», яка має свої філії практично у всіх країнах. Японський ринок послуг дещо відрізняється від американського. Він децентралізований і представлений трьома видами фірм: фірмами, що займаються насамперед персоналом і виробництвом; фірмами, які надають допомогу в розробці стратегії для підприємств (близько 75% всіх послуг); і так званих «мозковими центрами». У Західній Європі американська «індустріальна» модель поєднується з консультаціями окремих фахівців, здатних висловлювати грунтовні судження з своїх проблем. Однак, як уже зазначалося, індивідуальне консультування втрачає поступово свої позиції.
Класичний варіант консалтингових послуг зародився в США в 20-і рр.. Подальший розвиток він отримав в 50-60-і рр.. У другій половині 50-х рр.. починає з'являтися в Японії, проте аж до 70-х рр.. дослідження проводилися лише щодо зарубіжних ринків в цілях розвитку експорту Японії та забезпечення її сировиною. У 70-і рр.. 50 консалтингових фірм Японії об'єдналися в асоціацію маркетингових досліджень, і з цього періоду зростання. Обсягу її послуг становить 8-8,5% на рік. У 60-і рр.. став розвиватися ринок консалтингових послуг і в Західній Європі, чому сприяла сприятлива обстановка - наявність великої кількості загальновизнаних університетів, фірм.
Професійне консультування визначилося лише на початку 60-х рр.., Коли з установою американських консалтингових фірм зріс інтерес до методів управління США. У 1987 р. західноєвропейські фірми вперше затратили на вивчення ринку коштів більше, ніж США - 1,9 млрд дол проти 1,8 млрд дол Але в даний час їх позиції дещо ослабли. В останні роки значна частина консультаційних послуг у світі з проблем управління та розробці управлінської стратегам (близько 80%) припадає на 40 фірм. До 2000 р. їх кількість скоротиться до 20.
З 1980 р. щорічні темпи зростання послуг становлять 15-20%, але вони диференційовані за типами, наприклад, обсяг ринку консультацій з питань стратегії зростає приблизно на 10-15% на рік, а ринок інформаційних технологій - на 50%.
Це пов'язано з тим, що практично у всіх галузях різко підвищилися комплексність і інтернаціоналізація бізнесу, відбувається посилення міжнародного переплетіння фірм (зокрема, спільні підприємства), що вимагає узгодження. Прогнозовані темпи зростання ринку консультаційних послуг до початку 2000 р. досить високі - близько 14% на рік. Скоротяться серйозні відмінності між окремими категоріями клієнтів і видами послуг. В галузі управління персоналом послуги зростуть на 10%. Очолить список сфера інформаційних технологій, де зростання складе 20% в рік. Масштаби консультацій в таких галузях, як стратегія і розвиток фірм, зростуть у два рази. Приблизно таке ж зростання передбачається і послуг з питань створення на підприємстві бажаної соціальної атмосфери. Міжнародний ринок аудиторських послуг як складової частини консалтингу поділений між країнами «великої шістки». Аудит забезпечує близько половини доходу аудиторсько-консалтингового ринку.
В останні роки консалтингові послуги починають розвиватися і в Росії. Основна їх частина припадає на управлінський та бізнес-консалтинг, дещо менше значення має податковий консалтинг. Управлінський і бізнес-консалтинг проводили 58 найбільших аудиторів, причому перші п'ять контролюють більше половини ринку консалтингових послуг. Відмінною рисою даного виду консалтингу в Російській Федерації є те, що їм займається велика кількість регіональних фірм. В умовах кризи цей вид консалтингу буде швидко розвиватися через необхідність переорієнтації та підвищення ефективності бізнесу. Більш швидкими темпами розвивався ринок аудиторських послуг, частка яких перевищує 75% всього ринку. Основна частина його (приблизно 2/3) поділена між країнами «великої шістки». Загальний же обсяг ринку аудиторсько-консалтингових послуг у першому півріччі 1998 р. оцінювався в 1,2-1,5 млрд руб. Головний вид послуг на цьому ринку - загальний аудит (243800000 руб.), Невелика частка припадає на банківський аудит - 22 млн руб. і страховий - 9,7 млн руб., що пов'язано з нерозвиненістю даних видів послуг і використанням, як правило, іноземних фірм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.4. Консалтингові послуги "
 1. 3. Використання консультантів
  консалтинговими, аудиторськими, юридичними, ріелторськими, оціночними, маркетинговими фірмами. У розвинених країнах для складання бізнес-плану зазвичай запрошують професійних консультантів з менеджменту. Їх діяльність називається консалтингом, так як надання ними професійних послуг відбувається переважно у формі консультації (консалтингу - від англ. Consulting). Виділяють вісім
 2. Запитання для самоперевірки
  консалтингових послуг. 7. У чому полягають головні завдання консультантів при підготовці кожного з розділів бізнес-плану? 8. У чому схожість і відмінності узагальненої структури бізнес-плану та структури типового бізнес-плану венчурних фондів Європейського банку реконструкції та розвитку і в чому причина цих
 3. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  консалтингові та ін.) Таблиця 34.1. Товарна структура світового експорту по основних групах товарів,% {foto155} Джерело: Monthly bulletin of Statistics. May 1960, may 1965, may 1997. Для географічного розподілу світової торгівлі характерно переважання країн із розвиненою ринковою економікою, промислово розвинених країн. Так, наприкінці 90-х рр.. на них припадає близько 75% світового
 4. Додаток Г Дані про стандартні ставках по ПДВ в станах-учасницях ЄС і в деяких країнах АТР
  консалтингової компанії KPMG, актуально на липень 2007
 5. 6.2. Структура ринку послуг
  консалтингові, інжинірингові, інженерно-будівельні, інформаційні, юридичні, страхові, посередницькі, фінансові, освіти, медичні і т.д. Послуги, в тому числі і міжнародні, на відміну від товарів мають свої особливості: по-перше, вони не володіють упредметненої формою, хоча ряд послуг здобуває її у вигляді комп'ю-Терно програм на магнітних носіях, кінострічок, різної
 6. 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  консалтингові та маркетингові послуги, інжиніринг і т.д. Разом з тим, як зазначалося, світогосподарська сфера, МЕВ мають ряд особливостей, що обумовлює деяку специфіку договірних відносин на міжнародному рівні. Значно більшу роль, ніж усередині країни, на них чинять міжнародні звичаї, правила і конвенції, міждержавні многостроннего і двосторонні угоди. Слід
 7. 4.7. Комерційні банки
  консалтингові центри медичного підприємництва (далі КЦМП), то спочатку вам слід звернутися в такий центр. У більшості випадків там можуть дати інформацію про те, які банки займаються кредитуванням підприємств подібного роду. Якщо поблизу вас немає КЦМП, то, ймовірно, є яка-небудь підприємницька організація (така як, наприклад, Російська Торгово-Промислова Палата), яка
 8. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  Бізнес-план являє собою детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що описує сучасний стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. Бізнес-планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій,
 9. 4.5. Висновки
  консалтингової фірми. Неприпустимо пропонувати, а ще гірше, нав'язувати підприємству модель більш високого порядку, наприклад ІСО 9000 або TQM, якщо підприємство до цього не готове. Потрібно дотримуватися принципу індивідуальної ефективності моделі в умовах даного підприємства, уникаючи при цьому необачного хизування формальної приналежністю до якоїсь « модною »моделі або наявністю
 10. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  послуги, які не підпадають під обкладення ПДВ. Податковою базою визнається виручка від реалізації, при цьому відсутній механізм відшкодування податку. Об'єкти оподаткування податком та податкові ставки представлені в таблиці 9. Таблиця 9 - Ставки підприємницького податку за видами оподатковуваних послуг Об'єкт оподаткування Ставка податку Послуги транспорту 3% Будівництво 3% Фінансові послуги,
 11. 11.2 .1. Сутність та основні етапи розвитку світової торгівлі
  консалтингові, інформаційні, ліцензійні та ряд інших). Світова торгівля переважає в країнах з розвиненою ринковою економікою. На початку XXI в. на їх частку припадало приблизно 75% світового експорту товарів. Розвинені країни насамперед торгують один з одним. Торгівля країн, що розвиваються також орієнтована на ринки розвинених країн, їх частка у світовому експорті становить близько 15%. Близько 10%
 12. Види послуг медичного закладу
  послуги, тобто відноситься до сфери послуг. Специфіка медичної послуги полягає в тому, що вона забезпечує життєво важливі для людини функції, і при цьому зберігає свою економічну сутність, будучи протікає процесом праці. При цьому, медична послуга - це захід, спрямований на профілактику захворювань, їх діагностику та лікування, має самостійне закінчене значення.
© 2014-2022  epi.cc.ua