Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.2.2. Формування оподаткування в Росії


Нова податкова система Росії, сформована з 1992 р., характеризується переважанням фіскальної функції при малому значенні або при повному ігноруванні інших функцій. Найбільшою мірою ця особливість оподаткування виявляється в тому, що набагато більшу роль в податкових надходженнях в порівнянні з провідними країнами Заходу грають вилучення з прибутку підприємців (- податкових надходжень), і в тому, що непрямі податки, становлять 55-60% всіх податкових надходжень . Можна вказати на ряд джерел підвищеної ролі зазначених податків.
По-перше, це крайня зависокий податку на прибуток, що становить до 2/3 всіх податкових вилучень з прибутку. Формально ставка податку на прибуток в Росії поміркована: 35% - для підприємств і 43% - для банків і кредитних установ. Насправді ж реальна ставка помітно вище за рахунок жорстких обмежень при формуванні витрат виробництва, що використовуються для подальшого визначення оподатковуваного прибутку.
У розвинених країнах Заходу дозволено включати у витрати виробництва всі статті подібних. Витрат; обмеження встановлені тільки на включення у витрати надмірних представницьких витрат. У Росії ж подібні обмеження набагато ширше; наприклад, у витрати виробництва не дозволяється включати більшу частину процентних платежів за кредити, які вельми високі, програш на різниці у валютних курсах та ін; в Росії вкрай низькі амортизаційні витрати. За нашими оцінками, ставка податку на прибуток у Росії у випадку її визначення відповідно до міжнародних стандартів виявляється рівною не 35, а приблизно 64%.

По-друге, в 1992-1995 рр.. з прибутку оплачувався податок на наднормативну зарплату (35% від середньої зарплати понад достатньо низького її мінімуму).
По-третє, в Росії в порівнянні з західними країнами більш обмежено використовуються податкові пільги функціонального характеру. Стосовно до стимулюючим виробництво пільг на податок з прибутку найбільш значимі пільги для дрібного підприємництва, для інвестицій з прибутку або відрахувань у резервні та аналогічні фонди підприємств; із соціальних пільг - пільги для підприємств з переважанням працівників-інвалідів, пільги на витрати підприємств на освітні та соціально -культурні цілі. Більш широко в Росії поширені індивідуальні пільги на податок з прибутку для окремих підприємств, часто отримані шляхом лобіювань. Головним же обмеженням пільг з податку на прибуток служить положення, згідно з яким загальна їх сума не може зменшувати оподатковуваний прибуток більш ніж на 50%.
По-четверте, одночасно з податком на прибуток підприємство на федеральному, регіональному та місцевому рівнях обкладається та іншими податками, які покриваються з його прибутку. Найбільш значимі з них податки на майно і за користування надрами та природними ресурсами.
Тому фактично до державного бюджету вилучається 80-90% загального прибутку підприємств Росії, а в багатьох випадках і понад 100%. Подібне оподаткування прибутку діє руйнівно на виробничі стимули. До того ж існує крайня нестабільність в оподаткуванні прибутку; зміни відбуваються два-три рази на квартал.
З непрямих податків вирішальну роль в Росії грає податок на додану вартість (ПДВ). Разом з деякими іншими податками на споживання (податком на дорожні фонди і транспортним податком) він формує більш - податкових надходжень, що перевищує і аналогічну частку в країнах ЄС (17-18%) і тим більше в західних країнах з меншою роллю непрямих податків.
Сучасні ставки ПДВ у Росії (10% - на продовольство і 20% - на інші товари і послуги) вище, ніж в переважній числі країн ЄС. Відзначимо, що ставка ПДВ понад 20% (наприклад, 25%) у цих країнах поширюється зазвичай на предмети розкоші. Тим більше ставки ПДВ у Росії перевищують ставки аналогічних або споріднених податків в інших розвинених країнах (на кшталт податку на прода-

жи в США, ставки якого ранжуються від 3 до 8,35% у різних штатах, або ПДВ в Японії зі ставкою 3%).
Крім того, ПДВ в Росії має специфічну відмінність, що випливає з його чисто фіскальної сутності: він поширюється на багато грошові операції та операції, які в західних країнах не є об'єктом обкладення (пені, штрафи, ряд банківських операцій, значна частина обороту всередині великих компаній та ін.) За нашими оцінками, реальні, тобто відповідають міжнародним стандартам, ставки ПДВ у Росії складають: 13% - для продовольства та 26% - для інших товарів і послуг.
Роль акцизів і митних зборів в Росії відносно низька. Стосовно до акцизах це пояснюється не їх низькими ставками, а скасуванням державної монополії на торгівлю і розподіл алкогольної та тютюнової продукції, що різко зменшило цей канал надходження акцізов.1 Що стосується мит, то вони в 1992-1994 рр.. становили близько 10% всіх податкових надходжень. Однак у 1996 р. ця частка знизилася до кількох відсотків у результаті поступок МВФ - скасування важливих експортних і зниження імпортних мит.
Такий специфічний непрямий податок, як внески на соціальне страхування, в Росії, на відміну від переважної більшості західних країн стягується, практично тільки з підприємств (у розмірі 40% від їх фонду зарплати) і становить близько - всіх податкових надходжень (внески на соціальне страхування робітників і службовців формуються за рахунок 1% відрахувань від їх зарплати і становлять менше 0,5% податкових надходжень).

Крім того, виконавча влада в Росії постійно прагне використовувати кошти, що формуються за рахунок відповідних податкових внесків, не по їх цільовому призначенню. Саме з цією метою намічено ліквідувати так звані позабюджетні соціальні фонди, в які прямували внески на соціальне страхування, а соціальні податки включаються у федеральну бюджетну систему (що ще більше збільшує можливості виконавчої влади розпоряджатися цими податками).
Невеликі в Росії частка прибуткового податку з населення (7-8%). Вона помітно нижче, ніж у всіх країн з розвиненою ринковою економікою,
1 В Наприкінці 1996 р. винно-горілчана монополія в певній формі була відновлена, але вона підривається широкої продажем контрабандних та фальсифікованих алкогольних напоїв.
Незважаючи на перехід від пропорційного до прогресивного обкладенню доходів населення. Відносно невелика роль прибуткового податку в Росії відображає перш за все низький життєвий рівень переважної частини населення, а також зниження частки легкооблага-емой зарплати в його особистих доходах.
Специфіка системи оподаткування в Росії пояснюється її унікальною економічною ситуацією. Податкова система західних країн формувалася і функціонує в умовах нормального економічного розвитку. Податкова ж система Росії несе на собі відбиток глибокої економічної кризи, що поєднує величезний спад виробництва та високу інфляцію (хоча і поступово сповільнюється, в тому числі і під впливом не передбачених ніякої теорією заходів: масових неплатежів, у тому числі затримки виплати зарплати, пенсій).
Все що загострюється проблемою стає недобір податків, що, зокрема, виражається в падінні їх частки в постійно скорочується валовому національному продукті (з майже 50% у 1992 р. до 25-27% в 1996 р.). Негативні фінансово-економічні наслідки подібного процесу очевидні. Фіскальний крен, а не тільки недосконалість податкових служб викликає величезні масштаби укриття доходів від податків (у кілька разів вище аналогічних показників Заходу).
У Росії як федеративній державі розподіл податкових надходжень за різними бюджетними рівнями химерно поєднує всі зазначені вище для західних країн підходу і характеризується при цьому мінливістю і невизначеністю. Податкові надходження діляться приблизно порівну між федеральним рівнем (без соціальних податків) і рівнем суб'єктів Федерації (з тенденцією до збільшення частки останніх) при явному переважанні непрямих податків на федеральному рівні і прямих податків на рівні суб'єктів Федерації.
В принципі розподіл за бюджетними рівнями базується на поєднанні пайової участі всіх рівнів в основних податкових надходженнях і субсидуванні нижчих рівнів вищестоящими (особливо з боку федерального рівня). На практиці зазначений розподіл стало об'єктом гострої боротьби, що виявляється, зокрема, у прагненні обмежити владу центру у визначенні часток участі в податкових надходженнях, у вибиванні помітних пільг для одних суб'єктів Федерації за рахунок інших, у незадовільному фінансуванні соціальних та інших потреб багатьох суб'єктів Федера-
ції з боку центру при розподілі їм трансфертів. Звідси спроби відмови або затримки в перерахуванні коштів до федерального бюджету і, навпаки, часті і довільні зміни зобов'язань федерального рівня з відрахувань на рівень суб'єктів Федерації. Все це, разом узяте, помітно дестабілізує весь бюджетний процес.
"Напрямки податкової реформи. З 1996 р. в Росії почалася друга стадія налдговой реформи, пов'язана з підготовкою та прийняттям законодавчими органами податкового кодексу. У цьому процесі чітко простежуються дві принципово протилежні тенденції. Одна тенденція - домогтися хоча б часткового посилення виробничо-стимулюючої та соціальної функцій. На жаль, в рамках цієї тенденції вдалося здійснити лише одну серйозну міру - з 1 січня 1996 скасовано податок на наднормативну зарплату. Це знизило власне податок на прибуток приблизно на 20% і зменшило під всіх податкових надходженнях частку податкових вилучень з прибутку приблизно до 28%; ще більше падіння з 1996 р. цієї частки пов'язане з різким збільшенням числа збиткових підприємств.
Друга тенденція, явно переважаюча, - використовувати податкові реформи для того, щоб ще більше посилити фіскальну функцію податкової системи, насамперед за допомогою введення нових і збільшення колишніх прямих і непрямих податків і на населення і на підприємців, а також скасування всіх або більшості податкових пільг, включаючи і ті, які носять характер, що стимулює виробництво, або соціальний. Одночасно різко посилюються заходи збору податків. При цьому соціальна функція оподаткування ще більше зменшується, а заходи щодо посилення ролі податків у стимулюванні виробництва мізерно малі.
З фіскально-податкових пропозицій, висунутих урядовими органами в Останнім часом, підтримку отримали небагато. Серед них збільшення акцизів з допомогою відновлення державної монополії на виробництво і розподіл алкогольної та тютюнової продукції, упорядкування податків на власність і деякі інші.
Продовження і посилення фіскального крену в оподаткуванні виглядає як тупиковий шлях, оскільки він не веде до усунення основної причини податкового кризи в країні - безперервного звуження податкової бази через триваючого спаду виробництва та збільшення числа збиткових підприємств, що в свою чергу викликається жорстким монетаристським курсом федерального уряду.


Міжнародний досвід свідчить про малу результативності подібного шляху.
Політика фінансової стабілізації та податкова політика мають шанси на успіх лише при використанні їх в якості засобу стимулювання виробництва, а не як засобу постійного його скорочення. Тому плідні тільки ті податкові заходи, які можуть стимулювати виробництво і відповідно розширити податкову базу, втом числі жорстке обмеження податкових вилучень величиною, що не перевищує 50% прибутку, приведення розрахунків та збору податку з прибутку і ПДВ у відповідність із західними стандартами і т.п.
У короткостроковій перспективі найбільш насущними подаються такі зміни податкової системи.
По всіх податках необхідно:
| стабілізувати визначення та порядок обчислення податкових баз , не допускати їх зміни протягом податкового року (а бажано і більш тривалий період) і із зворотною силою;
| відмовитися від надання індивідуальних податкових пільг;
| відмовитися від практики надання індивідуальних податкових відстрочок одночасно з упорядкуванням обсягу і процедури накладення штрафних санкцій та пені за податкові порушення;
| відмовитися на федеральному рівні від емісії грошових сурогатів.
По ПДВ необхідно:
| повернутися до первісного варіанта визначення об'єкта оподаткування, встановленому в законі РФ «Про податок на додану вартість» у редакції від 6 грудня 1991 р., підвідного під даний податок дійсно тільки вартість, що додається обробкою;
| скасувати обкладення ПДВ авансових платежів;
| скасувати фактичні авансові платежі з ПДВ без всяких додаткових спеціальних умов.
По податку на прибуток необхідно:
| скасувати авансові платежі;
| перейти до режиму формування собівартості (витрат), що відображає всі фактично зроблені витрати господарюючих суб'єктів і понесені ними збитки;
| уніфікувати порядок оподаткування різних категорій доходів по корпоративних цінних паперів;
| не допускати заміни заявительного загального порядку предостав лення пільг на індивідуальний дозвільний порядок (в частнос ти, заміни загальної пільги по капітальних вкладеннях в рамках податку на прибуток на дозвільний податковий кредит).


По прибутковому податку з фізичних осіб доцільно:
| скасувати пільгове оподаткування доходів від грошового капіталу , підвівши їх під загальний режим оподаткування та діючі ставки;
| привести у відповідність неоподатковуваний мінімум доходів із сумою прожиткового мінімуму;
  | Спростити форму податкової декларації про доходи населення, у тому числі допустити можливість надання єдиної декларації про доходи на сім'ю в цілому, а не на кожного з її працюючих членів;
  | Спростити прогресивну систему прибуткового податку, скоротивши число податкових ставок і помітно збільшивши мінімально оподатковуваний (по 12%) суму доходу, що розвантажить податкові органи від зайвої і малопродуктивною роботи по збору податку з мало-і середньозабезпечених верств населення і дозволить їм зосередитися на роботі за збору податків з юридичних осіб і багатих верств населення;
  | Слід також запровадити законодавчу заборону на використання місцевими органами влади в якості бази оподаткування обсягу реалізації при сплаті податку за рахунок чистого прибутку і забезпечити реальну скасування цієї категорії діючих податків.
  У Росії необхідна розробка довгострокової бюджетної стратегії, визначальною принципову позицію щодо обсягу державного сектора, і зокрема частку ВВП, яка перерозподіляється через бюджетну систему; політику державного боргу; принципи побудови і масштаби фінансових взаємин федеративного центру і суб'єктів Федерації та ін Податкова політика повинна формуватися в рамках такої бюджетнрй стратегії як невід'ємна її частина і повинна бути закріплена в податковому кодексі.
  Контрольні питання
  1. Які основні завдання виконує сучасна податкова система розвинутих країн?
  2. У чому принципові відмінності податкової системи Росії від податкової системи розвинених країн?
  3. Які найважливіші причини труднощів у зборі податків в Росії?
  Ш ЛІТЕРАТУРА
  Кочетков А.І. Оподаткування підприємницької діяльності. М.: ДІС, 1995.
  Мещерякова О.В. Податкові системи розвинених країн світу. М.: Правова культура, 1995.
  Нікітін С, Глазова Е., Степанова М. Податки в країнах ринкової економіки і в Росії / / МЕіМО. 1996. № 4.
  ОкуневаЛ.П. Податки та оподаткування в Росії. М.: Финстатинформ, 1996.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.2.2. Формування оподаткування в Росії"
 1. Питання 3. Податкові пільги
    формування нерозподіленого прибутку (збитку): 1) бухгалтерський прибуток; 2) валовий прибуток; 3) прибуток від продажів; 4) прибуток до оподаткування; 5) прибуток від звичайних видів діяльності; 6) чистий нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [16, c .59]. З позицій оподаткування прибутку, введених гл. 25 Податкового кодексу з 2002р., Прибуток виникає як різниця між доходами і
 2. ЛІТЕРАТУРА
    оподаткування в Росії. М.: Финстатинформ,
 3. Рекомендована література
    оподаткування / За ред. І.Г. Русаковой і В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 437-456. Податки і оподаткування / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Питер, 2001. -
 4. Тема 12. Податок на майно фізичних осіб.
    формуванні дохідної частини бюджетної системи Росії? 2. Які основні причини того, що прибутковий податок в Росії не став домінуючим у формуванні дохідної бази бюджетної системи країни? 3. На яких найважливіших принципах базується система прибуткового оподаткування фізичних осіб в Російській Федерації? 4. Які особливості прибуткового оподаткування фізичних осіб в зв'язку з введенням
 5. Об'єкти оподаткування
    оподаткування визнаються: - доходи; - доходи, зменшені на величину витрат. Вибір об'єкта оподаткування здійснюється самим платником податків. Об'єкт оподаткування не може змінюватися платником податку протягом трьох років з початку застосування спрощеної системи оподаткування. Платники податків, що є учасниками договору простого товариства (договору про спільну
 6. Однократность оподаткування
    оподаткування - принцип, згідно з яким один і той же об'єкт може обкладатися податком певного виду тільки один раз за встановлений законом період
 7.  Тема 2 Генезис оподаткування в Росії
    оподаткування в
 8. Рекомендована література
    оподаткування / За ред. І.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 393-415. Податки і оподаткування / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Питер, 2001. - С. 457-458. Тютюрюков М.М. Податкові системи зарубіжних країн: Європа і США. - М.: Дашков і Ко, 2002. - С.
 9. Рекомендована література
    оподаткування / За ред. І.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 260-288. Податки і оподаткування / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Питер, 2001. - С. 434-439. Тютюрюков М.М. Податкові системи зарубіжних країн: Європа і США. - М.: Дашков і Ко, 2002. - С.
 10. Рекомендована література
    оподаткування / За ред. І.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 237-259. Податки і оподаткування / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Питер, 2001. - С. 434-449. Тютюрюков М.М. Податкові системи зарубіжних країн: Європа і США. - М.: Дашков і Ко, 2002. - С.
 11. Міжнародне регулювання подвійного оподаткування
    оподаткування. У Росії податкові органи зараховують сплачені за кордоном російськими фізичними та юридичними особами податки. Проте Росія має з низкою країн угоди про уникнення (усуненні) подвійного оподаткування доходів і
 12. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
    формування податкових систем. 2. Характеристика англосаксонської і евроконтінентальной систем оподаткування. 3. Характеристика латиноамериканської, змішаної і офшорної систем оподаткування. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно вказати, які показники можуть закладатися в основу
 13. Стаття 38. Об'єкт оподаткування
    оподаткування можуть бути майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інше економічне підгрунтя, має вартісну, кількісну чи фізичну характеристики ... Кожен податок має самостійний об'єкт
 14. Контрольні питання
    оподаткування. 11. За якими ознаками класифікуються податки? 12. Який механізм оподаткування по кривій Лаффера? 13. Назвіть основні принципи оподаткування. 14. Які методи оподаткування та способи сплати податків ви знаєте? 15. Що таке дефіцит державного бюджету? Якими способами його можна покрити? 16. Що таке державний борг? Які елементи
 15. Перехід платників податків на спрощену систему оподаткування
    оподаткування, платник податків подає до податкового органу за місцем свого знаходження (для організацій) або за місцем проживання (для індивідуальних підприємців) заяву про перехід на спрощену систему оподаткування за рекомендованою формою N 26.2-1, затвердженої Наказом МНС Росії від 19.09.2002 N ВГ- 3-22/495. Вибір об'єкта оподаткування здійснюється платником податку до початку
 16. А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування, 2007
    формування системи оподаткування та системи податкового адміністрування в РФ. Наводиться повна характеристика діючих податків і зборів (станом на 1 червня 2007 р.), а також спеціальних податкових режимів. Викладаються основи податкового адміністрування: організація та методи податкового контролю, механізм виконання обов'язку зі сплати податку, відповідальність за вчинення податкових
 17. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
    оподаткування. 2. Шляхи врегулювання проблеми міжнародного подвійного оподаткування. 3. Види угод про уникнення подвійного оподаткування, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно коротко розкрити сутність міжнародних податкових відносин і проблем, що виникають
 18. Зростання оподаткування
    оподаткування, яке полягає в тому, що при дії прогресивної шкали оподаткування здійснювана індексація доходів призводить до того, що збільшується номінальний дохід поступово підпадає під дію більш високих податкових ставок. Платник податків крім своєї волі переходить в групу громадян, оподатковуваних більш високою податковою ставкою, що веде до скорочення його реальних
 19. Рекомендована література
    оподаткування / За ред. І.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 289-303 Податки і оподаткування / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Питер, 2001. - С. 458-460. Податкові системи зарубіжних країн / За ред. В.Г. Князєва, Д.Г. Чорниця. - М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1997. - С. 76-83. Тютюрюков М.М. Податкові системи зарубіжних країн: Європа і США. -
 20. з 1998 р. Завершальний етап формування податкової системи в Російській Федерації
    оподаткування, приводить в упорядковану, єдину, логічно цілісну і узгоджену систему, усуває такі недоліки існуючої податкової системи, як відсутність єдиної законодавчої та нормативної бази оподаткування, численність і суперечливість нормативних документів та відсутність достатніх правових гарантій для учасників податкових відносин. 23 грудня 1998 - Указом
© 2014-2022  epi.cc.ua