Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

5.1.3. SWOT-аналіз

Серед безлічі інструментів аналізу ринкової позиції підприємства одним з найбільш наочних є розробка SWOT-матриці. Сутність такого аналізу полягає в оцінці перспектив фінансово-господарської діяльності підприємства в двох аспектах. Говорячи про сьогоднішній стан підприємства, визначають його достоїнства і недоліки, а погляд на перспективу виявляє можливості продовження подальшої діяльності та загрози успішному виконанню планів. Результати зводяться в таблицю, яка дає наочний матеріал для планування подальшої діяльності з подолання недоліків та реалізації ринкових переваг підприємства з урахуванням виявлених можливостей і загроз.
SWOT-метод був розроблений американськими економістами і називається так за першими літерами англійських слів, що становлять основний зміст аналізу (Strength - гідність, Weakness - недолік, Opportunities - можливість, Threat - загроза).

Використання SWOT-аналізу для комплексної оцінки ринкового становища та перспектив діяльності готельного комплексу розглянемо на прикладі 5.1.
Приклад 5.1. Готельний комплекс "Жовтень" розташований у великому обласному центрі Російської Федерації. Побудований в 1983 р., комплекс в той час відповідав усім вимогам, що пред'являються до готелів вищого класу в нашій країні. Він розташований на жвавій магістралі в 15 хв. їзди від центру міста, недалеко від обласного виставкового центру і найбільшого в місті стадіону.
До початку 90-х років комплекс вважався кращим у місті і використовувався в основному для розміщення іноземних туристів і фахівців, які приїздили до міста. Однак кілька років тому в центрі міста був побудований великий готель міжнародного стандарту, а також відкриті кілька приватних невеликих готелів і пансіонів, що залучають своїх гостей досить високим рівнем обслуговування.
Таким чином, до кінця 90-х років готельний комплекс "Жовтень" став відчувати певні складності у своїй діяльності. Для нормалізації ситуації були залучені фахівці, які почали дослідження ринкової позиції підприємства з проведення SWOT-аналізу. Результати його представлені в табл. 5.3.
Таблиця 5.3
Матриця SWOT-аналізу діяльності готельного комплексу "Жовтень"

Матриця SWOT-аналізу діяльності готельного комплексу "Жовтень"


За результатами аналізу були розроблені рекомендації, що стосуються шляхів підвищення ефективності роботи готельного комплексу.
Аналіз ринкової позиції підприємства, виявлення найбільш істотних факторів, що формують його бізнес-середовище, є необхідним етапом і складовою частиною будь-якого виробничого плану.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1.3. SWOT-аналіз "
 1. 9. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. SWOT АНАЛІЗ
  аналізу, але можуть вплинути на її стратегію. За ступенем впливу на процеси, що протікають в рамках підприємства, виділяють дві групи зовнішніх факторів: віддаленого впливу, що представляють макросферу (економічні, природні, науково технічні, демографічні та політико правові); безпосереднього впливу ближнього оточення, або галузеві фактори (споживачі, конкуренти,
 2. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів , використовуваних при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
 3. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 4. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 5. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 6. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М . Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 7. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 8. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І. , Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чернюк А.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Учеб посібник Мн.,
 9. Д . А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увагу приділено аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 10. Література
  аналіз в бюджетних установах. М ., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М. ,
© 2014-2022  epi.cc.ua