Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

3.11.3. Межі відповідальності залізниці

Залізниця відповідальна в межах умов, встановлених цим розділом, за прострочення в доставці вантажу і за збиток, що виник внаслідок повної або часткової втрати, недостачі маси, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин за час з моменту прийняття вантажу до перевезення до видачі його на станції призначення, а в разі перевідправки вантажу до країн, залізниці яких не беруть участь в СМГС, - до оформлення перевезення вантажу за накладною іншої угоди про прямому міжнародному залізничному вантажному повідомленні.
Залізниця несе відповідальність за наслідки втрати з її вини супровідних документів, доданих відправником або митним установою до накладної та перерахованих в ній, а також за наслідки невиконання з її вини заяв про зміну договору перевезення.
Залізниця в будь-якому випадку її відповідальності не повинна відшкодовувати збитки в більшій сумі, ніж за цілковитої втрати вантажу.
Залізниця звільняється від відповідальності за повну або часткову втрату вантажу, зменшення маси, пошкодження, псування або зниження з інших причин якості вантажу, прийнятого до перевезення, якщо повна або часткова втрата, зменшення маси, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин сталися:
1) внаслідок обставин, які залізниця не могла запобігти та усунення яких від неї не залежало;
2) внаслідок неналежної якості вантажу при прийомі його до перевезення на станції відправлення або внаслідок особливих природних і фізичних властивостей вантажу, що викликали його самозаймання, поломку, в тому числі бій і порушення герметичності скляній, поліетиленовій та інших видів тари і упаковки, іржу, внутрішню псування або тому подібні наслідки;
3) з вини відправника або одержувача або внаслідок їх вимог, в силу яких не можна покласти провину на залізницю;
4) з причин, пов'язаних з навантаженням або вивантаженням вантажу, якщо навантаження або вивантаження проводилася відправником або одержувачем; факт навантаження вантажу відправником встановлюється на підставі запису, зробленого ним у накладній в графі "Завантажено"; якщо в цій графі відсутні відомості про те, ким завантажено вантаж, то вважається, що погрузка вироблялася відправником;
5) внаслідок перевезення на відкритому рухомому складі вантажів, які допускаються до такого перевезення внутрішніми правилами, діючих на залізниці відправлення;
6) внаслідок того, що відправник або одержувач або призначені ними провідники вантажу не виконували приписів, а також внаслідок того, що провідники не відповідали вимогам, що пред'являються цими приписами;
7) внаслідок відсутності у вантажу тари або упаковки, необхідної для його перевезення , через що не була забезпечена схоронність вантажу при його перевезенні на всьому шляху його проходження;
8) внаслідок таких недоліків тари або упаковки вантажу, які не могли бути виявлені залізницею шляхом його зовнішнього огляду при прийомі вантажу до перевезення на станції відправлення, через що не була забезпечена схоронність вантажу при перевезенні на всьому шляху його проходження;
9) внаслідок того, що відправник здав до перевезення предмети, які не допускаються до перевезення , під неправильним, неточним або неповним найменуванням;
10) внаслідок того, що відправник здав до перевезення вантажі, прийняті до перевезення на особливих умовах, під неправильним, неточним або неповним найменуванням або без дотримання передбачених СМГС правил ;
11) внаслідок втрати маси вантажу з причини його особливих природних властивостей, якщо ця спад перевищує допустимі норми;
12) внаслідок того, що відправник справив навантаження вантажу в непридатний для перевезення даного вантажу вагон або контейнер, хоча цю непридатність він повинен був визначити при перевірці стану вагона або контейнера з його вигляду; факт навантаження вантажу відправником встановлюється на підставі запису, зробленого ним у накладній в графі "Завантажено".
Якщо в цій графі відсутні відомості про те, ким завантажено вантаж, вважається, що навантаження проводилася відправником;
13) внаслідок невиконання або неналежного виконання митних або інших адміністративних правил відправником, одержувачем або уповноваженою особою.
Залізниці звільняються від відповідальності:
1) за недостачу маси штучного вантажу, що перевозиться у тарі або в обв'язці, якщо вантаж був виданий одержувачу при повній кількості місць, в справній тарі або обв'язці і за відсутності зовнішніх ознак доступу до вмісту, які могли б стати причиною недостачі маси вантажу;
2) за недостачу маси штучного вантажу, що перевозиться без тари або обв'язки, якщо вантаж був виданий одержувачу при повній кількості місць, і за відсутності зовнішніх ознак доступу до вантажу, які могли б стати причиною недостачі маси вантажу;
3) за недостачу маси і кількості місць вантажу, якщо вантаж, занурений відправником у вагон або контейнер, в якому перевозився вантаж, був виданий одержувачу за справними пломбами відправника або станції відправлення, а також без зовнішніх ознак доступу до вантажу, які могли б стати причиною недостачі маси і кількості місць вантажу;
4) за повну або часткову втрату знімних і запасних частин, що знаходяться в запломбованих автомобілях, тракторах та інших самохідних машинах, якщо ці автомобілі, трактори та інші самохідні машини були видані одержувачу за справними пломбами відправника, а також без пошкодження і без зовнішніх ознак доступу, які могли б з'явитися причиною повної або часткової втрати знімних і запасних частин.
До пломбам відправника або станції відправлення прирівнюються справні пломби митних органів та пломби будь бере участь у перевезенні залізниці, якщо в цілях прикордонного та митного контролю, а також санітарних, фітопатологичеських та інших видів перевірок мало місце розтин вагонів , контейнерів, автомобілів, тракторів та інших самохідних машин, і як наслідок, - заміна спочатку накладених пломб. Якщо на шляху прямування вищевказаний прикордонний, митний контроль та інші види перевірок проводилися неодноразово, то до пломб відправника або станції відправлення прирівнюються всі справні пломби митних органів або прикордонних станцій, накладені при цьому контролі або перевірках.
Розтин вагонів, контейнерів, автомобілів, тракторів та інших самохідних машин і заміна пломб засвідчуються актом розкриття вагона, контейнера, автомобіля, трактора або іншої самохідної машини для проведення прикордонного, митного, санітарного, фітопатологічного та інших видів контролю та перевірок, які складаються залізницею, або відповідною відміткою про розтин, що вноситься залізницею в накладну в графу "Відмітки залізниці". Акт розтину завіряється підписами відповідних осіб, які здійснювали контроль, підписом представника залізниці і накладенням календарного штемпеля станції, на якій була зроблена заміна пломб, а відмітка в накладній про розтин завіряється підписом відповідної представника залізниці, на станції якої була проведена заміна пломб, накладенням календарного штемпеля цієї станції, а також підписами відповідних осіб, які здійснювали контроль, якщо підписи останніх передбачені внутрішніми законами і правилами країни проведення контролю або перевірки.
Акт розтину або відмітка в накладній про розтин і заміні пломб засвідчує факт розтину вагонів, контейнерів, автомобілів, тракторів та інших самохідних машин для прикордонного та митного контролю, а також інших видів перевірок, але не фіксує справність перевезення і стан вантажу.

Один примірник акта розтину прикладається до накладної і видається одержувачу на станції призначення разом з вантажем і листами 1 і 5 накладної.
При перевезенні вантажів з країн, залізниці яких не є учасницями СМГС, до країн, залізниці яких є його учасницями, що знаходяться на вагонах або контейнерах пломби, за якими вагони або контейнери прибули на вхідну прикордонну станцію першої залізниці - учасниці СМГС і які пов'язані з попередньою перевезенням за накладною іншої угоди про прямому міжнародному залізничному вантажному повідомленні, прирівнюються до пломб, які повинні бути накладені відправником або станцією відправлення.
Залізниці звільняються від відповідальності за невиконання терміну доставки вантажу в наступних випадках:
1) при заметах, повенях, обвалах та інших стихійних явищах на строк до 15 днів - за розпорядженням центрального органу залізниці відповідної країни;
2) за наявності інших обставин, що викликали призупинення або обмеження руху, - за розпорядженням уряду відповідної країни.
Внесення відправником у накладну відомості про масу вантажу і кількості вантажних місць тільки тоді можуть служити доказом проти залізниці:
1) якщо перевірка маси вантажу була проведена залізницею, відомості про масу вантажу внесені в накладну в графу "Маса (в кг) визначена залізницею" і засвідчені нею в графі "Штемпель станції зважування, підпис";
2) якщо перевірка кількості місць вантажу була проведена залізницею, відомості про кількість місць вантажу внесені в накладну в графу "Відмітки залізниці" і засвідчені в ній підписом працівника і накладенням штемпеля станції.
При частковій втраті, нестачі маси, пошкодженні, псуванні або зниженні якості вантажу з інших причин одержувач або відправник повинен довести, що шкода виникла в період від прийому вантажу до перевезення до його видачі, якщо комерційний акт складався після видачі вантажу.
Доказ того, що повна або часткова втрата, недостача маси вантажу, пошкодження, псування або зниження якості його з інших причин сталися внаслідок обставин, за які вона не несе відповідальності, покладається на залізницю.
Якщо за обставинами справи виявиться, що повна або часткова втрата, недостача маси, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин могли статися внаслідок обставин, за які відповідають відправник або одержувач, то вважається, що збиток стався внаслідок цих обставин, поки зазначені особи не доведуть іншого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.11.3. Межі відповідальності залізниці "
 1. 3.10.4. Заставне право залізниці
  пределяется внутрішніми законами і правилами тієї країни, де повинна відбуватися видача
 2. 3.13. Позови за договором перевезення. Підсудність
  залізниці. Позов може бути пред'явлений тільки після заяви претензії. Позов може бути пред'явлений особою, яка має на те право, тільки до тієї залізниці, до якої була заявлена претензія, і тільки в тому випадку, якщо нею не було дотримано строк на розгляд претензії або якщо протягом цього ж терміну залізниця повідомила заявника про відхиленні претензії повністю або частково. Позов
 3. 3.6. Термін доставки вантажу
  пределяется на весь шлях прямування вантажу виходячи з таких норм: 1) для вантажів великої швидкості: 1.1) термін на відправлення - 1 добу; 1.2) термін на перевезення вантажу дрібної відправкою на кожні розпочаті 200 тарифних кілометрів в межах кожної залізниці, бере участь у перевезенні, - 1 добу; 1.3) термін на перевезення вантажу повагонной відправленням або відправкою великотоннажного контейнера на
 4. 3.10.3. Сплата провізних платежів
  залізницям відправлення - з відправника на станції відправлення; 2) за перевезення по залізницях призначення - з одержувача на станції призначення; 3) за перевезення по транзитних залізницях - з відправника на станції відправлення або з одержувача на станції призначення. При перевезенні через кілька транзитних залізниць допускається оплата за перевезення по одній або декількох
 5. 3.2.2. Особливості заповнення накладної СМГС при перевезенні вантажів з переоформленням накладної СМГС на накладну іншого транспортного права і у зворотному напрямку
  залізницею, яка одночасно бере участь як у СМГС (або застосовує положення СМГС), так і в іншому транспортному праві. У таких випадках накладна СМГС заповнюється відправником з урахуванням таких особливостей. Перевезення вантажів з країн, що застосовують тільки СМГС, до Угорщини і Словаччини та у зворотному напрямку оформляється накладними СМГС на весь шлях прямування. Залізниці Румунії
 6. 3.10.5. Право і порядок зміни договору перевезення
  межах країни призначення; 2) змінити одержувача вантажу. При цьому одержувач може призвести зміна договору перевезення на основі СМГС тільки на вхідний прикордонної станції країни призначення і тільки тоді, коли вантаж ще не відправлено з цієї станції. У тому випадку, коли вантаж уже проїхав вхідну прикордонну станцію країни призначення, зміна договору перевезення одержувачем проводиться
 7. 3.8. Перешкоди до перевезення і видачу вантажу
  залізниця вирішує, чи потрібно запросити вказівку відправника або доцільніше провести перевезення вантажу до станції призначення із зміною шляху прямування. Залізниця має право стягнути провізну плату за змінений шлях прямування і розташовувати відповідним додатковим терміном доставки, крім випадків, коли вина падає на залізницю. При відсутності іншого шляху проходження
 8. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
    пределенія установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними
 9. 3.14. Претензійна і позовна давність
    залізницям за договором перевезення, а також вимоги і позови залізниць до відправників або одержувачам про сплату провізних платежів, штрафів та про відшкодування збитку можуть бути заявлені протягом 9 місяців, за винятком претензій та позовів про прострочення в доставці вантажу, для пред'явлення яких встановлений 2-місячний термін. Зазначені терміни обчислюються: 1) для претензій про відшкодування за
 10. 3.5. Оголошення цінності вантажу
    залізницею і відправником виникає суперечка щодо розміру оголошеної цінності, то цей спір вирішується начальником станції відправлення. У разі незгоди відправника з рішенням начальника станції відправник може запросити за свій рахунок експерта з органів державної торгівлі або промисловості. Рішення експерта обов'язково для обох сторін. За оголошення цінності вантажу
 11. 3.12. Претензії
    відповідальності залізниць - учасниць СМГС, повідомляє про результат заявника претензії. Якщо при цьому виявиться, що частина претензії або вся претензія відноситься до відповідальності залізниці, що не бере участь в СМГС, то претензія повністю або у відповідній частині відхиляється і представлені при претензійній заяві документи повертаються заявнику для безпосереднього пред'явлення
© 2014-2022  epi.cc.ua