Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

23.2. Економічна школа фізіократів

Головною заслугою меркантилістів було те, що вони здійснили першу спробу розглянути загальноекономічні проблеми на рівні національної економіки в цілому. Це послужило відправною точкою для досліджень французьких економістів-фізіократів.
У першій половині XVIII в. економіка Франції переживала гостру кризу. Меркантилістська політика суперінтенданта фінансів Ж.-Б. Кольбера в уряді Людовика XIV, спрямована на заохочення екс
кравців галузей і зовнішньої торгівлі, перешкоджала розвитку національних виробництв, що задовольняють внутрішні потреби держави. Однак центр економічних суперечностей французького суспільства перебував не в промисловості, а в сільському господарстві. Обплутані мережею непомірних податків, позбавлені землі і худоби, що орендують землю у поміщиків, французькі селяни були задавлені важкої нуждою. Вкрай тяжке становище основної маси населення і відсталість сільського господарства - єдиній галузі, що створює згідно взгяда фізіократів багатство країни, стало причиною того, що головним об'єктом аналізу французьких економістів став аграрне питання.
Головна відмінність школи фізіократів від меркантилістів полягало в тому, що фізіократи перенесли дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва. Обгрунтування такого перенесення було вражаюче переконливим для того часу. Франсуа Кене (1694-1774) - глава школи фізіократів - вивів його з принципу еквівалентного обміну. Оскільки обмінюватися можуть тільки рівновеликі вартості, остільки «обмін або торгівля не породжують багатств, здійснення обміну нічого, стало бути, не виробляє». А раз це так, то джерело багатства треба шукати поза сферою обігу, т.
е. у виробництві. Дане міркування, настільки ж геніальне, як і просте, призвело Кене до ще одного відкриття. Якщо товари надходять на ринок із заздалегідь заданою ціною, отже, гроші виконують тільки функцію засобу обігу, і їх накопичення не є дійсним багатством. Але головний внесок фізіократів в економічну теорію пов'язаний з аналізом капіталу.
До XVIII в. економісти досліджували поведінку індивідуального виробника: йому було необхідно купити засоби виробництва і робочу силу, організувати виробництво, продати готову продукцію. Питання про механізм відтворення в масштабі всього суспільства хоча і ставилося, але вирішено не було. Вперше пояснив його в 1757 р. у своїй знаменитій «Економічній таблиці» Кене. І хоча цей аналіз не був позбавлений недоліків (наприклад, Кене виходив з того, що звертається тільки продукт сільського господарства), вперше був показаний механізм суспільного відтворення, тобто виробництва та обігу всього суспільного продукту як за вартістю, так і по натуральній формі. Причому Кене розглянув рух суспільного продукту не у вигляді окремих актів купівлі-продажу, а як процес обміну продуктами виробництва між найважливішими галузями народного господарства (промисловістю та сільським господарством) і основними класами суспільства.
Сьогодні цікава аргументація, за допомогою якої Кене ввів фундаментальне поняття - «чистий продукт». Це те, що залишається від суми всіх благ, якщо відняти витрати на їх виробництво. Згідно
физиократам, чистий продукт створює земля, так як завдяки своїй природній родючій силі вона не тільки відшкодовує всі затрати праці, насіння, худоби, а й створює певний надлишок, який представляє собою унікальний дар природи.
Промисловий праця лише змінює форму зерна, лісу, каміння, руди та іншого, не створюючи ніяких надлишків. Чистого продукту промисловий праця не створює. Не створює його і торгівля, яка змінює одну цінність на іншу. Праця, що створює чистий продукт, фізіократи назвали продуктивним, а всякий інший куп - непродуктивним.
Завершив теорію фізіократів Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781). Розвиваючи теорію Кене про класову структуру суспільства, Тюрго виділив в «безплідному» класі підприємців і найманих робітників. Дохід найманого робітника він зводив до мінімуму засобів існування внаслідок конкуренції між робітниками на ринку праці. Це положення потім було сформульовано Ф. Лассалем у вигляді так званого «залізного закону» заробітної плати. Тюрго висунув «закон зменшення землеробського продукту», згідно з яким збільшення прикладання праці до землі призводить до того, що кожна наступна витрата праці виявляється менш продуктивною. Тюрго розглянув теорію вартості (звану їм цінністю). Він розрізняв суб'єктивну та об'єктивну цінність. Суб'єктивна цінність - це оцінка речі самим власником речі: що продає сам визначає її цінність. Об'єктивна ж цінність встановлюється на ринку залежно від взаємної потреби покупців і продавців, від тих умов, які виникають при обміні. У цих положеннях Тюрго економісти через сто років виявили перші зачатки суб'єктивних теорій, які до кінця XIX в. отримали розвиток в роботах економістів австрійської школи, математичної школи і неокласичного напряму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.2. Економічна школа фізіократів "
 1. 3. ПЕРШІ ЕКОНОМІЧНІ ШКОЛИ: МЕРКАНТИЛІЗМ, фізіократії
  економічної теорії. Дві стадії розвитку меркантилізму. Доктрина торгового балансу. Особливості меркантилізму в окремих країнах. Обгрунтування протекціонізму. Т. Мен. А. Монкретьєн. Меркантилістські погляди російських авторів. І.Т. Посошков: «Книга про злиднях і багатство». Економічна школа фізіократів. П. Буагільбер про визначальної ролі сільського господарства. Вчення про чистий продукт. Ф.
 2. План семінару
  економічної науки в працях античних мислителів. Меркантилісти про предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії. Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсіанський аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до аналізу
 3. Види економічних ресурсів
  економічних ресурсів відносяться: - природні ресурси (земля, надра, водні, лісові та біологічні, кліматичні та рекреаційні ресурси), скорочено - земля; - трудові ресурси (люди з їх здатністю виробляти товари і послуги), скорочено - праця; - капітал (у формі грошей, тобто грошовий капітал, або засобів виробництва, тобто реальний капітал); - підприємницькі здібності
 4. Глава 11 Австрійська школа
  школа, мабуть, більше всіх напрямів маржиналізму заслуговує назву «школа». Вона виникла навколо кафедри Віденського університету, яку довгі роки очолював Карл Менгер. Основними представниками австрійської школи помімб Менгера є його послідовники Ф. Візер та Є.
 5. ГЛАВА 11 АВСТРІЙСЬКА ШКОЛА
  школа, мабуть, більше всіх напрямів маржиналізму заслуговує назву «школа» . Вона виникла навколо кафедри Віденського університету, яку довгі роки очолював Карл Менгер. Основними представниками австрійської школи крім Менгера є його послідовники Ф. Візер та Є.
 6. 9. Обрисуйте коротко істота поглядів представників школи фізіократів.
  Економічних вчень. - М.: Вім, 1997. - Лекція II. Анікін А. В. Юність науки: Життя та ідеї мислителів-економістів до Маркса. 4-е вид. - М.: Политиздат, 1985. - Гол. 7 і 8. Барр Р. Політична економія. У 2 т. - М.: Міжнародні відносини, 1994. - T. 1, тема 1, гл. 2. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М.: Справа Лтд, 1994. - Гол. 1. Майбурд Є. М. Введення в історію
 7. ЛІТЕРАТУРА
  економічних знань. Словник-довідник. - М.: Вища школа, 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. - М.: МО, 1996. 3. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: Вища школа, 1996. 4. Левшин Ф. М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. - М.: МО,
 8. 2. Фізіократія в Росії
  фізіократів у Мірабо був російський по-шшнік в Парижі князь Дмитро Голіцин. Один з образованней-W \ людей «золотого століття» Катерини II, він рекомендував лукавою іидичіце Півночі * запросити в Петербург учня Кене П.Мерсье S Л а Рів'єра, закінчив свою головну працю «Природний і не-ходимо порядок політичних суспільств» (1767) . Заїжджий фізіократ | йшов кріпак лад кричущою протилежністю
 9. 2. Фізіократи В РОСІЇ
  економічне товариство. Його члени стали свого роду діячами прикладної фізіократії. Серед них був родоначальник російської агрономії Андрій
 10. 8. ІСТОРИЧНА ШКОЛА. ПОГЛЯДИ МОЛОДИЙ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
  економічній науці. Ф. Ліст: наука про національний господарстві. Обгрунтування державного протекціонізму. Вплив на економіку моралі, права, звичаїв, політики. Молода історична школа, її представники: Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер. Обгрунтування ролі державно-правового регулювання. Регулювання умов праці, пенсійного забезпечення. М. Вебер: «Протестантська етика і дух
 11. ЛІТЕРАТУРА
  економічних і соціальних інститутів і систем. 1993. Вип. 3. С. 16-38. Саймон ГА. Теорія прийняття рішень в економічній науці та науці про поведінку / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С. 54-72. Лайбенстайн X. Аллокативная ефективність у порівнянні з «Х-ефективністю» / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С.
 12. ЛІТЕРАТУРА
  економічних знань. Словник-довідник. М., "Вища школа", 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Буглай В.Б.. Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини. М., "Вища школа", 1996. 4. Левшин Ф.М. Зовнішньоторговельні ціни. М., Зовнішторгвидав, 1990. 5. Соціально-економічний розвиток Росії в 1995 р. М., Держкомстат,
 13. Рекомендована література
  економічних і соціальних інститутів і систем. 1993. Вип. 3. С. 16-38. Саймон Г.А. Теорія прийняття рішень в економічній науці та науці про поведінку / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С. 54-72. Лайбенстайн X. Аллокативная ефективність у порівнянні з «ЛГ-еф-фектіпностью» / / Теорія фірми / Під. ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995. С.
© 2014-2022  epi.cc.ua