Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Історія економіки
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова Історія економіки 2004
У навчальному посібнику викладається курс історії економіки у відповідності з державним освітнім стандартом. Посібник призначений для широкого кола читачів, що бажають глибше ознайомитися з історичними закономірностями розвитку економічних процесів.
Даний навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 060400 - Фінанси і кредит; 060500 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 060800 - Економіка і управління на підприємстві промисловості будівельних матеріалів заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій.
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова Історія світової економіки 2002
Історія світової економіки - це історія людства. Вона акумулює господарський досвід суспільства, виховує історизм, масштабність і реалізм мислення, оскільки дає можливість пізнати і зіставити розвиток економіки різних країн у різні епохи.
Вивчення історії світової економіки показує, як змінювалися від первісності до теперішнього часу продуктивні сили і галузева структура економіки, виробничі відносини і форми організації виробництва, господарський механізм управління та економічна політика держави, а також соціальна структура суспільства.
Хронологічний і страновой підходи до викладу матеріалу дозволили представити провідні країни Древности, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу і відобразити основні особливості і тенденції в їх економічному розвитку з виявленням факторів, що обумовили цей розвиток.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів. Видання ілюстроване.
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін Історія економіки 2002
У цьому підручнику викладено історію світового господарського розвитку від первісного ладу до теперішнього часу. Авторами розглянуто широке коло питань з урахуванням оцінок і поглядів, що склалися сьогодні у вітчизняній і світовій практиці; дано власні оригінальні оцінки деяких світогосподарських процесів минулого, що допомагає краще зрозуміти сьогоднішні економічні явища. У підручнику представлені нові дані, матеріали, статистичні викладки, що є результатом багаторічних досліджень авторів.

Призначений для студентів і аспірантів економічних факультетів і вузів, наукових співробітників.
С.А.Бартенев Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях 1998
Пропоноване навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність економічних концепцій, теорій, шкіл.
В.І. Голубович Економічна історія зарубіжних країн 1997
Висвітлено економічний розвиток провідних країн Західної Європи, США та Японії з найдавніших часів до наших днів . Показані основні особливості та тенденції розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту, фінансів, грошового обігу, розглянуті питання становлення в цих країнах ринкової економіки. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться питаннями історії народного господарства зарубіжних країн.
1 2
© 2014-2022  epi.cc.ua