Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Економіка країн
ЕКОНОМІКА КРАЇН
Падалкіна Л.С. Світова економіка 2007
У підручнику розглянуто теоретичні основи формування і розвитку світової економіки, показано місце Росії в освіті, розкриті тенденції інтернаціоналізації та глобалізації. Проаналізовано сучас-менний світовий ринок товарів і послуг, процес ціноутворення, рух товарів і капіталу, розвиток валютних відносин.
Підручник написаний відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійного освіти Російської Федерації.
Для студентів, аспірантів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світової економі-ки.
З.К.Раджабова Світова економіка 2006
Розглядаються найважливіші теоретичні та практичні аспекти : світова економіка як наука, предмет дослідження, етапи становлення та розвитку. Проведено макроекономічний аналіз країн і регіонів світу на основі використання матеріалів найбільших міжнародних фінансово-економічних організацій, а також статистичних даних.
Аналізуються сучасні проблеми розвитку постсоціалістичних країн і проблеми соціально-економічного розвитку Росії в умовах ринкових перетворень. Для студентів економічних факультетів вузів.
І.А. Спиридонов Світова економіка 2006
У навчальному посібнику дана характеристика сучасного світового господарства, його сутності, основних тенденцій і закономірностей розвитку. Аналізуються глобальні проблеми у світовій економіці, насамперед екологічна та продовольча, міжнародні економічні аспекти їх вирішення. Охарактеризовано природно-ресурсний потенціал світового господарства, типи відтворення населення, використання трудових ресурсів. Піддані аналізу галузева структура світової економіки, основні структурні елементи економічного потенціалу (паливно-енергетичний, машинобудівний, агропромисловий, транспортний комплекси) та рівень соціально-економічного розвитку різних країн - суб'єктів світового господарства, місце Росії у світовій економіці і проблеми її входження в сучасне світове господарство .
В.Б.Сіроткін ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок 2006
У координатах '' архаїка-традиція-модерн'' розглянуто проблему формування конкурентного порядку, яку автор виділяє як центральну при модернізації економіки країни. Монографія може бути корисною студентам, аспірантам економічних спеціальностей і широкому колу читачів, які цікавляться проблемами формування суспільства
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков Міжнародні економічні отношения: Підручник 2005
У підручніку розглядаються Особливості СУЧАСНИХ міжнародніх Економічних відносін в умів глобалізації. Акцентується увага на проблемах інтеграційніх процесів и міжнародного бізнесу, торговли, руху Капіталу, розвітку міжнародніх валютно-фінансових відносін, досягненні Україною гідного місця в світовіх Економічних процесах.
Для студентов Економічних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів, аспірантів, вікладачів, усіх, хто цікавіться проблемами розвітку Світової ЕКОНОМІКИ.
В.П. Колесов, М.В. Кулаков Міжнародна економіка 2004
У підручнику з курсу «Міжнародна економіка» розглядаються питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти.
Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в рамках Програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» - Інноваційного проекту розвитку освіти.
В.К. Ломакін Світова економіка 2002
Світова економіка - складна, динамічна, постійно змінюється система. На основі великого статистичного матеріалу, досліджень та офіційних публікацій міжнародних організацій розкрито основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн.
Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства.
Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світового господарства.
1 2 3
© 2014-2022  epi.cc.ua