Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

15.1. Необхідність державного регулюванняекономіки


Роль держави в регулюванні економіки. Проблема взаємовідносин держави і економіки є однією з центральних н суспільстві, так як держава виконує найважливіші функції в господарській системі. Зростаючі масштаби сучасної економічної діяльності, ускладнення характеру внутрішніх та міжнародних господарських зв'язків створюють об'єктивні економічні передумови посилення ролі держави в регулюванні суспільного виробництва. Однак не слід думати, що держава стала відігравати важливу роль в економіці тільки на індустріальному етапі розвитку людського суспільства. У всі часи держава надавала значний вплив на соціально-економічний стан країни. Сучасна економічна роль держави є підсумком тривалої еволюції, в ході якої умови, форми і методи його впливу на економіку постійно змінювалися. Наприклад, феодальна держава стояло на сторожі земельної власності феодалів, визначало обов'язки ремісників, селян, тобто обов'язки всіх по відношенню до центральної влади. Особливо наочно роль держави виявляється в так звані переломні, перехідні періоди незалежно від того, чи відбуваються ці зміни мирним або немирним шляхом. Як приклад можна привести «криваве законодавство» в Англії наприкінці XV в., Спрямоване проти експропрійованих селян; закони Петра I в Росії наприкінці XVI - початку XVII в.; Кодекс Наполеона у Франції на початку XIX в. і т.д. Різке посилення ролі держави пов'язане з Першою світовою війною, яка викликала необхідність небаченої раніше концентрації ресурсів у руках і під контролем держави.
Виняткову роль у формуванні інструментарію держав ного втручання і регулювання відіграла світова економічна криза 1929-1933 рр.., Так звана Велика депресія. В умовах, коли обсяг виробництва в головних країнах капіталізму впав майже вдвічі, завмерла міжнародна торгівля, безробітними виявилися мил Ліон людей, держави були змушені взяти на себе широкі еко номічного функції в боротьбі з кризою. Неефективність політики нерегульованого ринку (laissez-faire), яка була проголошена ще А. Смітом, стала очевидною і, зокрема, змусила президента США Ф. Д. Рузвельта, одного з перших державних керівників країн з ринковою системою господарювання, піти на активне втручання держави в управління економікою. Інакше кажучи, прийшло розуміння того, що ринковий механізм розвитку необхідно доповнити заходами державного регулювання.
Об'єктивна необхідність втручання держави в ринкову економіку виникла у зв'язку з тим, що ринковий механізм породжує ряд негативних наслідків. Крім того, сама громадська життя вимагає втручання держави як особливого інструмента, який володіє винятковим і загальновизнаним правом примушувати. Теоретичним обгрунтуванням цього втручання стала робота Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Ідеї цієї книги надовго визначили механізм державного втручання в економіку
Використання інструментів кейнсіанської теорії дозволило промислово розвиненим країнам Європи, Північної Америки та Японії домогтися в післявоєнний період стійкого економічного зростання. Спеціально розроблені програми давали можливість уникати господарських катастроф типу Великої депресії, різкого падіння виробництва. Однак у міру розгортання науково-технічної революції в індустріальних країнах стали відмовлятися від глобального поширення кейнсіанства, а міжнародні фінансові організації почали впроваджувати нові ліберальні економічні теорії.
У змішаній економіці, заснованої на ринкової конкуренції та макроекономічному регулюванні, державі відводиться цілком певна роль, так як ринок, подібно будь-якої господарської системі, не є ідеальним механізмом. Він має як позитивні, так і негативні сторони, тому природно, що держава прагне розробити такий механізм господарювання, який перешкоджав би руйнівним ринковим наслідків в економіці: монополізму, бідності, кризам, спадів і т.п.
Роль держави в умовах командної економіки. Наша країна перебуває на складному, перехідному етапі, і саме тому особливо
mi ж на регулююча роль держави. Але,> та роль повинна бути принципово мною, не такий, як в умовах командної »до« н ЮМІКО, коли центр задає всі параме-I ри господарської діяльності, включаючи ієни. Адже зверху не можна оптимально та 111> Едель ить обсяги виробництва ми лл ио-нон видів продукції, розподілити їх в * <м> тветствіі з потребами і тим більше визначити ціни, що відображають взаємозв'язки-іізь попиту та пропозиції. Ця ситуація наочно представлена на рис. 15.1, що відбиває рішення проблеми виробництва і ціноутворення в умовах централізованого-іанной планової економіки, коли задані обсяги виробництва і ціни.
В умовах командної економіки обсяг пропозиції (план) чітко заданий, тому графік пропозиції приймає форму вертикальної прямої Sn [. Ціна тут також чітко фіксована, призначена зверху на основі витрат і при-

Рис.

15.1. Директивне рішення проблем виробництва і ціноутворення:Snl-планове пропозицію; Р - фіксована ціна; D {D] - пропонований попит; D2D2 - підвищений попит; Р {- первісна ціна; Р2 - ціна рівноваги при підвищеному попиті; Р.} - ціна рівноваги при зниженому попиті
були, тобто передбачається проходження
кривої попиту через точку Еу Але така модель є жорстко заданою і не відображає зміни попиту. Що станеться, якщо попит на дану продукцію підвищиться і крива попиту Dx переміститься в положення D2? У цьому випадку попит збільшиться до обсягу Dv в той час як виробництво дорівнюватиме 0Snl, оскільки фіксована ціна не дає інформації про зміну попиту. Утворюється дефіцит в обсязі 52. Наслідки дефіциту нам добре відомі (зниження якості продукції, спекуляція, тіньова економіка). Якби ціни не були фіксованими і встановлювалися виходячи з попиту та пропозиції, то вони повинні були б піднятися до рівня Р2У і точкою рівноваги стала б точка Р. Якщо ж попит в плановому періоді знизився, крива попиту D перемістилася в положення D2 і, таким чином , обсяг попиту скоротився до 052, а виробництво продовжилося відповідно до плану ОSv то утворився б надлишок продукції, який дорівнює S2Snl. Фіксована ціна і в цьому випадку дала неправдиву інформацію. Виходячи зі здорового глузду, план повинен бути знижений або необхідно знизити ціну до рівня Р3 і компенсувати виробнику втрати. Але в умовах планової системи це робиться дуже повільно, а втрати в цей час ростуть.
В умовах командної економіки жоден з наведених вище варіантів не є ефективним. Таке державне насильство над економікою, що переходить розумні межі, суперечить законам економічного розвитку. Тому не випадково перехід до нової економічної системи вимагає рішучої ломки командної економіки. Проте перехід від планової економіки до ринкової треба розглядати як складний, тривалий і суперечливий за своєю суттю соціально економічний процес. Тут необхідні принципово нова інфраструктура, нові кадри, нові системи цін, фінансів, кредиту, розподільних відносин. Це змішана за багатьма параметрами та критеріями структура. Західна економіка накопичила великий досвід державного регулювання в умовах ринку, тому її досвід представляє безперечний інтерес для Росії, і його вивчення буде для нас корисним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1. Необхідність державного регулюванняекономіки "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  необхідність державного втручання в економіку? 2. Дайте економічне обгрунтування цілей державного регу-лювання. 3. Через які функції проявляється стабілізуюча роль держа-ви? 4. Як Ви думаєте, чим обгрунтований вибір напрямів державно-ного регулювання? 6. Які інструменти державного регулювання найбільш ефективні в перехідній
 3. Запитання для самоконтролю
  державного мита. 2. Як встановлюється об'єкт оподаткування по державному миту? 3. Від чого залежить величина державного мита? 4. Наведіть приклади звільнення від сплати державного мита. 5. Які ставки державного мита? 6. Який порядок обчислення державного мита? 7. Які строки сплати державного мита передбачає
 4. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку
  необхідність державного втручання-тва в економіку перехідного періоду обумовлена: вимогою усунення або компенсації зовнішніх ефектів (екс-терналій); виробництвом суспільних благ; забезпеченням економіки необхідною кількістю грошей; здійсненням цілеспрямованого процесу реформування цін-тралізованно-керованої економіки на ринкову. Остання з перерахованих
 5. Глава 9 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  необхідності державного регулювання ринкової економіки. Найбільш правильним методом державного регулювання з точки зору забезпечення свободи підприємництва вважається монетарна (грошово-кредитна) політика, що реалізується через банківську
 6. Г Л А В А 11 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  необхідно зрозуміти: що таке податки, які функції вони виконують, що собою представляє державний бюджет, як виникають бюджетний дефіцит і державний
 7. 19. Державна реєстрація іпотеки
  необхідні для державної реєстрації іпотеки відповідно до законодавства Російської Федерації про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Державна реєстрація іпотеки здійснюється без подання окремого заяви і без сплати державного мита. Державна реєстрація іпотеки в силу закону здійснюється одночасно з
 8. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  необхідні і в той же час перевищення ними розумних меж може призвести до фінансової нестабільності в національній економіці, надмірного дефіциту державного бюджету. Державні витрати виступають у формі: - державного замовлення, який розподіляється на конкурентній основі; - будівництва за рахунок капітальних вкладень; - витрат на оборону, управління і т.д.
 9. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  необхідну для аналізу і планування діяльності установ державного управління та вироблення економічної політики. Незважаючи на важливу роль міжнародних стандартів у реформуванні вітчизняної статистики загалом і статистики державного бюджету, зокрема, у вітчизняній статистиці відображаються організаційно-відомча структура економіки та особливості практичної
 10. 48. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним
  необхідних для державної реєстрації прав та відповідають вимогам цього Закону, реєстрація таких документів з обов'язковим додатком документа про сплату державного мита; 2) правова експертиза документів і перевірка законності угоди 3) встановлення відсутності протиріч між заявляються правами та вже зареєстрованими правами на даний об'єкт
 11. Контрольні питання
  державного внутрішнього боргу? 2. Поясніть призначення державних цінних паперів. 3. Розкажіть про структуру державного боргу Російської Федерації. 4. Дайте характеристику методам управління внутрішнім державним боргом. 5. Охарактеризуйте основні види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 12. 43. Поняття державного регулювання економіки
  необхідність державного регулювання економіки, наприклад, в області нерентабельного для ринку виробництва суспільних благ. Потреба у державному регулюванні національної економіки також викликана низкою галузевих і загальногосподарських криз, масовим безробіттям, порушеннями в грошовому обігу, потребою в регулюванні інфляції. Можливість здійснити державне
 13. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  необхідні для державного управління економікою. У наступних підрозділах розділу IV будуть викладені сукупності глав, присвячених: а) економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки та в) зростання ролі держави в регулюванні
 14. 18. РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
  необхідність коригування ринку і доповнення ринкового механізму централізованої політикою держави шляхом контролю за важливими параметрами ринку, непряме - вплив на ціни за допомогою використання економічних важелів. Державне регулювання включає в себе наступні засоби: систему державних банків; - державний бюджет; - державний сектор економіки. Цілі
 15. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  державну
© 2014-2022  epi.cc.ua