Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

14.3. ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ (МБ) В ЕКОНОМІЦІ

Соціальна значущість МБ визначається масовістю групи дрібних власників? власників малих підприємств та їх найманих працівників, загальна чисельність яких є однією з найбільш істотних якісних характеристик будь-якої країни з розвиненою ринковою економікою. Саме ця група діяльного населення обслуговує основну масу споживачів, виробляє комплекс продуктів і послуг відповідно до швидко мінливих вимог ринку. При цьому необхідно враховувати наступні найважливіші соціальні фактори:
- розвиток МБ сприяє поступовому створенню широкого прошарку дрібних власників (середнього класу);
- заняття малим бізнесом є не тільки джерелом засобів до існування, але й способом розкриття внутрішнього потенціалу особистості;
- об'єктивно неминуча реструктуризація економіки змушує все більше число громадян займатися самостійною підприємницькою діяльністю;
- сектор МБ здатний створювати нові робочі місця, а, отже, може забезпечити зниження рівня безробіття та соціальної напруженості в країні.

Політичний вплив малого бізнесу в різних країнах досить великий, оскільки ця соціальна група давно стала основою сформованого середнього класу, найбільш представницького по своїй чисельності і що є виразником політичних переваг значної частини населення.
Сектор МБ найбільш динамічно освоює нові види продукції і економічні ніші, розвивається в галузях, непривабливих для великого бізнесу, і т. п. Найважливішими особливостями МБ є здатність до прискореного освоєння інвестицій і висока оборотність оборотних коштів. Ще однією характерною рисою МП є активна інноваційна діяльність, що сприяє прискореному розвитку різних галузей господарства в усіх секторах економіки.
Притаманні МБ гнучкість і висока пристосованість до мінливості ринкової кон'юнктури сприяють стабілізації макроекономічних процесів у країні. Однак сектору МБ властиві відносно низька прибутковість, висока інтенсивність праці, складнощі з впровадженням нових технологій, обмеженість власних ресурсів і підвищений ризик в гострій конкурентній боротьбі.
Це призводить до постійного оновлення в секторі МБ внаслідок масових банкрутств, переспеціалізації діяльності або деградації. Що стосується життєздатності МБ, то, за даними Світового банку, з знову організованих малих підприємств через рік їх існування в ряду діючих залишається приблизно 50%, через три роки? 7? 8% і, нарешті, через п'ять років залишається не більше 3%. Світовий досвід підтверджує: малий бізнес? важливий елемент ринкової економіки, без якого вона не може гармонійно розвиватися. Він багато в чому визначає темпи економічного зростання, структуру і якість ВНП. Але справа не тільки в кількісних показниках? цей сектор за своєю суттю є іманентною елементом ринкової інфраструктури. Високий рівень розвитку малого підприємництва виступає необхідним доданком сучасної моделі ринково-конкурентного господарства.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14.3. ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ (МБ) В ЕКОНОМІЦІ "
 1. Проблемні питання
  значення малого бізнесу в економіці? Як ви засвоїли переваги і недоліки малого бізнесу. Як послабити його недоліки? Коли і чому це необхідно робити? Хто може цим займатися? 3. Чому малому бізнесу необхідна державна підтримка? 4. Які методи державної підтримки малого бізнесу у світовій практиці? 5. Як формувалося і як зараз розвивається мале
 2. Контрольні питання
  малого підприємництва в сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 3. ЛІТЕРАТУРА
  малого підприємництва (регіональні аспекти). М.: Інформарт, 1996. Орлов А.В. Введення в підприємництво / Досвід малого бізнесу за кордоном і в Росії. М.: Економічна академія, 1993. Орлов А. В. Людина. Економіка. Підприємець. М.: Вища школа економіки,
 4. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  малого підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що вживаються для реалізації основних
 5. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
  малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених цією
 6. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної
 7. 4.11. Інші джерела фінансування
  малого та середнього бізнесу. Деякі з них фінансуються урядами зарубіжних країн, інші мають приватні джерела фінансування. Нижче наведені деякі з них: - Агентство Міжнародного Розвитку США (USAID) підтримує Російсько-Американський Фонд Підприємництва (RAEF). Цей фонд, що базується в Москві, забезпечує фінансування приватних і приватизованих підприємств
 8. Стаття 9. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  малого підприємництва, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, а також підприємств, установ і організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого підприємництва та надання їм
 9. Контрольні питання
  малого підприємництва? 2. Які основні напрями і форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 10. Стаття 11. Пільгове кредитування суб'єктів малого підприємництва
  малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах з компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок коштів фондів підтримки малого підприємництва. При цьому кредитні організації, що здійснюють кредитування суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах, користуються
 11. Стаття 3. Суб'єкти малого підприємництва
  малого підприємництва розуміються комерційні Організації ... в яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів (малі підприємства): у промисловості - 100 осіб; в будівництві - 100 осіб; на транспорті - 100 осіб; в сільському господарстві - 60 людина, в науково-технічній сфері - 60 чоловік; в оптовій
 12. Контрольні питання
  малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 13. Проблемні питання
  значення в суспільстві? 2. Які, по-вашому, повинні бути перспективи розвитку бізнесу в Росії? 3. Чим зовнішнє середовище фірми відрізняється від внутрішньої? 4. Як і чому розширюються фірми? 5. Що мається на увазі під оптимальним розміром
 14. РЕЗЮМЕ
  значення набувають нові напрями і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 15. ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ РЕФОРМИ
  малого бізнесу. І відповісти на питання: чий підхід - Пігу, Стиглера або Шлейфера - краще описує російську дійсність? Катерина Журавська та Євген Яковлев26 з Центру економічних і фінансових досліджень і розробок (ЦЕФІР) при РЕШ взялися проаналізувати, як позначилося прийняття дерегуляційні законів раннього путінського періоду на становище малого бізнесу. У яких регіонах - а
 16. 4.7. Комерційні банки
  малого та середнього бізнесу залишалося досить складним завданням. Проте зараз деякі банки починають спеціалізуватися на видачі кредитів саме таким підприємствам. Для вас дуже важливо встановити, чи є такі банки у вашому регіоні. Саме вони набагато переважніше в плані надання сприяння підприємству, оскільки їх робота (послуга) і послуги орієнтовані на задоволення потреб як
 17. Запитання для самоперевірки
  значен бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів консалтингових послуг. 7. У чому полягають головні завдання консультантів при підготовці кожного з
 18. Контрольні питання і завдання
  малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» дайте відповідь на питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має пільги? Як держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 6.
 19. Запитання для самоконтролю
  бізнес ". 2. Перерахуйте платників податку на гральний бізнес. 3. Назвіть об'єкти оподаткування податком на гральний бізнес. 4. Як визначається податкова база податку на гральний бізнес? 5. У яких межах встановлюються ставки податку на гральний бізнес? 6. Який порядок обчислення та сплати податків? 7. Назвіть терміни сплати податку на гральний
 20. Що таке підприємницькі здібності (підприємництво)?
  значення підприємництва полягає в тому, що саме завдяки йому приходять у взаємодію інші економічні ресурси - праця, капітал, земля, знання. Ініціатива, ризик і вміння підприємців, помножені на ринковий механізм, дозволяють з максимальною ефективністю використовувати всі інші економічні ресурси, стимулювати економічне зростання. Як показує досвід багатьох країн з ринковою
© 2014-2022  epi.cc.ua