Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

13.2. Пропозиція капіталу


Підприємства використовують реальний (фізичний) капітал, так само Як і праця, щоб виробляти товари і послуги. Під реальним Капіталом, нагадаємо, мають на увазі будівлі, споруди, машини та обладнання, конторські меблі і комп'ютери. Як і праця, капітал підприємствам поставляють домашні господарства. Однак це не означає, що, скажімо, токарний верстат належить нікому суб'єкту, який буквально тягне його на найближче підприємство. Замість цього індивід (домогосподарство) надає йому в борг частину свого доходу. Ці гроші, що представляють фінансовий капітал, використовуються підприємством, щоб купити або орендувати потрібний верстат.

Домогосподарство надає в борг ту частину свого доходу, яка залишається у нього понад поточного споживання. Отже, теорія пропозиції капіталу - це, по суті, теорія пропозиції заощаджень. Фінансовий капітал, або заощадження, надається публікою сфері бізнесу або безпосередньо, шляхом покупки акцій або облігацій, або опосередковано, через фінансові інститути, зазвичай через банки.
Щоб описати те, як приймаються рішення про заощадження, потрібно розрізняти в буквальному і переносному сенсі слова сьогодні і завтра. Аналіз рішень про заощадження грунтується на моделі життєвого циклу.
Ця модель виходить з того, що рішення людей про споживання і заощадженні в даному році (періоді) є результатом планування, яке бере до уваги обставини, що вже стали фактом і прогнозовані на майбутнє майбутнє, або, використовуючи науковий сленг, обставини всього життєвого циклу домогосподарства. Отже, те, скільки ви зберігаєте в поточному періоді, залежить не тільки від доходу цього періоду, але і від доходів, очікуваних у майбутньому, а також ваших заощаджень на початок поточного періоду, якщо такі були.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Пропозиція капіталу "
 1. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  пропозицію капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних формах - фізичної та грошової. Ринковий попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від відсоткової ставки, що виплачується за користування позиковими ресурсом: чим вона вища,
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  пропозицію, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  пропозицію, так і одягну, тобто на механізм ринку
 4. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 5. Довгострокове пропозицію капіталу і економіці
  запропонований на ринку тільки в тому слу-чаї, якщо капітал забезпечує мінімально прийом-лемую віддачу. Якщо використання капіталу прино-сит більшу віддачу, люди починають створювати но-вий капітал. Якщо надходження нижче мінімальнойотдачі, власники капіталу йдуть на те, щоб акти-ви вибували внаслідок зносу, і перестають їх використову-. Таким чином, крива долгосрочногопредложенія капітальних
 6. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  пропозицію капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних процесів у перехідній економіці. Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Взаимо-зв'язок інвестицій і заощаджень у перехідній економіці: теоретичний аспект. Особливості заощаджень у перехідній
 7. Глава 24. Фінансовий ринок
  пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий
 8. Криві пропозиції
  пропозиції від ціни. Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самої пропозиції. Графік пропозиції являє собою позитивно нахилену лінію? пряму
 9. Основні терміни і поняття
  капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції , вивезення капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 10. 4. Пропозиція послуг капіталу
  пропозицію в областікапітальних послуг не є фіксованим-нові капітальні товари виробляються щоденно-але. Тому ми починаємо даний параграф з ана-лізу пропозиції капітальних послуг, зокрема свопроса про те, яким чином визначається чіслоавтомобілей, пропонованих для здачі в оренду, длякаждого рівня прокатної (рентної) оцінки. Затемми розглянемо рівновагу на ринку
 11. Довгострокове рівновагу
  пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною рентної оцінці буде соответствоватьоб'ем капітальних послуг K0. Обсяг послуг K0 перед-ставлять собою такий обсяг, при якому капітал вотраслі приносить рівно R0. Це і буде тим значе-ням рентної оцінки капіталу, при якому капі-тал залишатиметься в
 12. 5. Рівновага на ринку послуг капіталу
  пропозицією і попитом на ринку послуг капітала.Вопроси, пов'язані з пропозицією, були проана-лизировать нами в п. 4, тепер настала черга рас-дивитися попит. Попит на послуги капіталу Як у гол. 15, в довгостроковій перспектівеконкурентной фірмі будуть вимагатися капітальні послуги доти, поки гранична доходностьуслуг капіталу буде дорівнює їх ціною, тобто рентнойоценке.
 13. Ключові терміни
  пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 14. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S - пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 15. Ключові терміни
  пропозицію Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 16. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 17. 21. РИНОК КАПІТАЛУ І ВІДСОТКОВА СТАВКА
  пропозицію на нього. Функції ринку позикових капіталів полягають в наступному: - в акумулюванні вільних грошових коштів; - перерозподілі вільних грошових коштів між окремими галузями; - встановленні цін на позичковий капітал на основі рівноваги між попитом і пропозицією. Сьогоднішня цінність капіталу залежить від того, що він може призвести в майбутньому. Для виробництва
© 2014-2022  epi.cc.ua