Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

10.7. Європейська економічна комісія ООН


Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) була утворена в 1947 р. зі штаб-квартирою в Женеві (Швейцарія). Протягом більше 50 років свого існування ЄЕК охопила своєю діяльністю 55 країн Північної Америки, Європи та Азії, в результаті чого виробляється спільний механізм міжнародного економічного співробітництва.
ЄЕК є міжнаціональним форумом, на якому досягається взаємна домовленість і згода в процесах формування та виконання спільних напрямків діяльності країн, реалізації їхньої спільної політики.
Головна мета ЄЕК - створення необхідних умов для взаєморозуміння, узгодження та гармонізації колективних дій в галузі політики та практичного її досягнення в країнах - членах цієї міжнародної організації.
В основі діяльності ЄЕК лежать наступні принципи:
- забезпечення систематичної роботи всіх структурних органів, регулярного проведення робочих нарад, конференцій і семінарів з найважливіших проблем, що становлять особливий інтерес для світової спільноти;
- узгодження пріоритетних проектів і програм, сприяння прогнозних досліджень та координації діяльності щодо їх виконання;
- недопущення дублювання в спільній діяльності і при прийнятті спільних зусиль для реалізації поставлених цілей;
- досягнення взаємозв'язку і взаємозумовленості між ООН та регіональними об'єднаннями та організаціями, що діють поза її системи, забезпечення їх сталого розвитку;
ЄЕК реалізує такі основні функціональні аспекти діяльності:
- сприяння економічному, науково-технічному та соціальному розвитку країн на основі інтеграції регіонального та міжрегіонального співробітництва;
- забезпечення проведення спільних наукових досліджень і розробок в системі економічного аналізу та оцінки пріоритетних програм і проектів, пов'язаних з економічними, політичними і соціальними сферами країн;
- підготовка і проведення конвенцій, узгодження й адаптація норм і стандартів у галузях економіки, техніки, технології та навколишнього середовища з метою заохочення міжнародної кооперації і координації діяльності в регіональних об'єднаннях країн;
- розвиток і використання економічних і соціальних можливостей національного зростання країн шляхом вдосконалення роботи в галузі навколишнього середовища, промисловості, енергетики, транспорту і торгівлі, а також у багатьох областях повсякденного життя населення;
- заохочення вдосконалення та раціоналізації перехідних процесів країн Східної і Центральної Європи в систему ринкових відносин, сприяння їх участі і об'єднанню в європейську та глобальну світову економіку;
- організація підготовки та проведення конференцій, симпозіумів та нарад міжурядових груп і груп експертів, навчальних семінарів та практикумів;
формування інформаційної бази та забезпечення необхідною документацією всіх взаємопов'язаних структурних органів;
- координація діяльності центральних органів ООН, спеціалізованих і європейських установ, урядових і міжурядових організацій.

Поряд з пріоритетними напрямками діяльності, пов'язаними з економічними і статистичними дослідженнями, промисловістю і технологією, енергетикою і транспортом, навколишнім середовищем, ЄЕК займається також вирішенням проблем сільського господарства, міжнародної торгівлі, лісової і целюлозно-паперової промисловості , питаннями населених територій. По всіх цих проблемних аспектів Комісія виробляє аналітичні огляди, здійснює ме-ждународного угоди, розробляє норми і стандарти, надає допомогу в їх застосуванні з урахуванням потреб і побажань країн - членів ЄЕК.
Аналітична діяльність ЄЕК грунтується на обміні досвідом та інформацією між країнами, в якій досліджується і обгрунтовується положення справ в кожній конкретній технічної, соціальної та економічної області, що знаходить відображення у відповідних науково-практичних публікаціях, зокрема , в таких відомих виданнях, як «Огляд економічного становища Європи» і «Європейський економічний бюлетень». Корисність і необхідність опублікованій аналітичної інформації обумовлюється тим, що вона часто відображається в засобах масової інформації і знаходить своє місце в академічних наукових дослідженнях. Аналітичні матеріали також важливі для розробки та прийняття управлінських рішень, вони створюють дискусійну основу з проблем демократизації економічної і соціальної політики країн.
Діяльність ЄЕК, пов'язана з підготовкою та проведенням міжнародних конвенцій, розробкою відповідних програм і проектів, стандартів і норм, сприяє розвитку процесів гармонізації та координації практичної діяльності, поліпшенню організаційно-економічних зв'язків між країнами.
Особливої актуальності в даний час має напрямок діяльності ЄЕК, націлене на задоволення потреб країн з перехідною економікою, яким необхідно створити інституційну і законодавчу основу для ефективного функціонування ринкових відносин. Успішно проводяться численні робочі наради та семінари з широкого спектру проблем, пов'язаних з розвитком конкурентоспроможних сфер виробництва товарів і послуг, фінансуванням державних і громадських робіт, розробкою земельних кадастрів. Організаційно-функціональні аспекти діяльності ЄЕК представлені на рис. 10.8.


Повсякденна діяльність ЄЕК надає безпосередній вплив на розвиток підприємництва, вирішення життєво важливих проблем юридичних і фізичних осіб.
В ча-місцевість, це знаходить відображення в розробленій в ЄЕК перспективної інформаційній системі «ЕДІФАКТ / ООН», яка зараз широко застосовується в усьому світі, активно знижуючи матеріальні та часові ресурси, витрати за експортно-імпортними операціями. Іншими важливими результатами пріоритетною діяльності ЄЕК є розробка прогнозної програми «Глобальна енергоефективність - XXI століття», де створюється реальна основа для активної роботи щодо зниження невідповідності у сферах дотримання екологічних норм, технології та споживання енергії між Сходом і Заходом, а також прийняття конвенції МДП, що дозволила відмовитися від перевірок перевозяться транзитних вантажів, обмеживши їх лише країнами відправлення та призначення.
Основним сполучною органом ЄЕК в галузі статистики є Конференція європейських статистиків, на засіданнях якої обговорюються і приймаються спільні програми, проекти та пропозиції, що об'єднують і конкретизують найважливіші сфери аналітичної діяльності багатьох провідних міжнародних організацій, у тому числі: Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці, Комісії європейських співтовариств, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Європейського банку реконструкції та розвитку та ін
В даний час Європейська економічна комісія ООН активно підтримує і розвиває партнерські відносини з Європейським союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також з такими субрегіональними організаціями, як Співдружність Незалежних Держав, Центральноєвропейська ініціатива, Чорноморське економічне співробітництво, які в свою чергу орієнтують ЄЕК на вдосконалення її видів діяльності в економічній, соціальній, політичній і культурній областях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.7. Європейська економічна комісія ООН "
 1. Система управління ЄС
  До теперішнього часу відбулося своєрідне поділ міждержавних влади ЄС на законодавчу, виконавчу і судову влади. Законодавчим і представницьким органом ЄС є Європейський парламент у кількості 626 депутатів, що обираються прямим таємним голосуванням громадян у всіх державах - членах ЄС строком на 5 років. Парламент наділений великими повноваженнями: він стверджує
 2. Підприємницькі міжнародні організації
  . На функціонування світової господарської системи крім міждержавних організацій та інтеграційних об'єднань впливають організації, що діють на приватно-монополістичному рівні (регіональному і глобальному). На світовому рівні таким органом є Тристороння комісія, створена в 1973 р. за активної участі Д. Рокфеллера, голови «Чейз Манхеттен бенк». Вона
 3. № 96. Процеси європейської інтеграції в 20 столітті
  . Після Другої Світової війни країни Західної Європи стають на шлях економічної і політичної інтеграції. Її підготовчим етапом стає п'ятиріччя 1945 - 1950 рр.. У 1948 р. для регулювання допомоги, що надходить із США за планом Маршала, була створена організація економічного співробітництва і розвитку. У 1948 р. був заснований митний союз Бенілюкс, куди входили Бельгія, Нідерланди,
 4. Економічні зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи
  . Західно-європейські країни підтримують різносторонні економічні зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи. Частка останніх в експорті ЄС становить 13,5% (1990 р. - 6,2%). Найбільшим експортним ринком є Польща, імпортними - РФ. Стратегія ЄС щодо країн Центральної та Східної Європи спрямована на їх включення в міжнародну економічну систему західних країн,
 5. Регіональні економічні інтеграційні угруповання
  . Учасниками світового господарства виступають регіональні інтеграційні об'єднання. Їх налічується понад 20. Вони являють собою міждержавні економічні утворення, що ставлять своєю метою поступове об'єднання їхніх господарств шляхом зближення і зміни господарських механізмів насамперед у зовнішньоекономічній сфері. Регіональні інтеграційні об'єднання включать територіально
 6. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  Розвиток західно-європейської інтеграції чинить серйозний вплив на структуру і стан зовнішньоекономічних зв'язків. Європейський Союз є найбільшим торговим блоком сучасного світу. Його експорт перевищує американський - 20,3%. Частка ЄС як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі в
 7. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  Початок процесу організації міжнародної статистики було покладено групою європейських статистиків, що запропонували в 1853 р. утворити Міжнародний статистичний конгрес з метою вироблення на науковій основі єдиних методів, однакових правил і програм спільних робіт. У розвиток цього міжнародного форуму було вирішено заснувати Міжнародний статистичний інститут - МСІ
 8. № 29. Економічні наслідки хрестових походів і утворення двох кіл європейської морської торгівлі
  . Результатом хрестових походів стало: 1. Вони сприяли розвитку торгівлі, зміцненню позицій європейських купців в Середземномор'ї. 2. Привели до розпаду Візантійської імперії. 3. Привели до прилучення до східної культури, використання технічних винаходів (вітряні млини). 4. Вирощування с / г культур. В цілому, європейцям ці походи принесли багато бід, але не пройшли
 9. Урок № 4. Краще аукціону може бути тільки інший аукціон
  Є ринки, які не вимагають ніякого активного втручання, - наприклад, ринок уживаних автомобілів. Є й такі, які влаштовані настільки складно, що не можуть існувати без ретельного уваги і нагляду з боку уряду, - наприклад, ринок людських органів. Нарешті, існують ринки, в яких державне регулювання проявляється переважно в момент, коли цей
 10. Ключові терміни
  Антитрестовская політікаІздержкі суспільства від монополііЕстественная монополіяЗакон ШерманаЗакон КлейтонаЗакон Робінсона-ПетманаФедеральная торгова комісія Зусилля приватних фірм з реалізації антитрестовской по-літики Вертикальні слиянияКонгломератыГоризонтальные злиття Ціноутворення на основі граничних іздержекЦенообразованіе на основі середніх іздержекДвухкомпонентний таріфЛаг
 11. Раптово господар згадуе, що тепер замість трьох шматочків бекону кладеться тільки два і
  Раптово господар згадуе, що тепер замість трьох шматочків бекону кладеться тільки два і взагалі це тепер зовсім інший сендвіч. Джерело: «The Wall Street Journal», January 16, 1997. Глава 23. Вимірювання вартості життя 501 КОМІСІЯ З ПРОБЛЕМ ВИМІРЮВАННЯ ІСЦ У 1996 р. Комісія з вивчення про-блем вимірювання ІСЦ, створена з чис-ла авторитетних американських
 12. Міждержавні і міжнародні організації
  . Поєднання ринкових і планових елементів на мікро-і макрорівнях не запобігає появи диспропорцій і порушень у господарських зв'язках. Для функціонування господарства на глобальному рівні характерно непостійне розвиток пропорцій, наявність нерівноваги, неоднозначність реакції одного елемента системи на інший, розриви в зв'язках. Ці особливості виробничої самоорганізації викликають
© 2014-2022  epi.cc.ua