Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 5. ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ

В ПБ при визначенні часу реєстрації операцій використовується метод обліку на основі нарахувань. Сутність цього методу полягає в тому, що операції відображаються в момент, коли відбуваються обмін, передача, перетворення, створення або зникнення економічних цінностей. Цей момент може відрізнятися від моменту фактичної оплати. У відповідності з цим методом:
а) операції з товарами відображаються в момент переходу права власності на них (за винятком товарів, що орендуються з фінансового лізингу, товарів для переробки, поставок товарів між головною компанією та її закордонними філіями та руху товарів, пов'язаного з торговим посередництвом);
б) послуги відображаються в момент, коли вони надаються;
в) дивіденди реєструються на дату їх виплати;
г) відсотки нараховуються безперервно (см нижче);
д) оплата праці відображається, коли у роботодавця виникає зобов'язання перед працівником;
е) трансферти у формі обов'язкових платежів (податків, штрафів, страхових відшкодувань і т. п.) відображаються у випадку, якщо виникає зобов'язання до платежу;
ж) інші трансферти реєструються в той же момент, коли відображається операція з товарами, послугами чи активами, яку вони балансують;
з) операції з фінансовими активами і зобов'язаннями реєструються, коли відбувається передача права власності, тобто, як правило, в момент, коли в бухгалтерських документах кредитора і дебітора відображаються виникнення вимоги і зобов'язання відповідно.
Проілюструємо на прикладі метод обліку на основі нарахувань. Припустимо, що російському підприємству, імпортуючому комплектуючі вироби на 5 млн. дол., Випала можливість відстрочити платіж, який здійснюється в наступному періоді.
Ця операція відображається в ПБ так:
(в млн. дол. США)

  Кредит Дебет Сальдо
Товари   5 -5
Торгові кредити 5   5
Баланс 5 5 0

Якщо платіж буде здійснений, в ПБ операція відобразиться таким чином:
(в млн. дол. США)

  Кредит Дебет Сальдо
Товари   5 -5
Готівкова валюта 5   5
Баланс 5 5 0

У деяких випадках в ПБ відображаються операції, які повинні були здійснитися у звітному періоді, але насправді не відбулися. Наприклад, якщо погашення деякого зобов'язання було прострочено, то вважається, що зобов'язання погашено, а замість нього виникло нове.
Відповідно до методу обліку на основі нарахувань в деяких випадках проводки виконуються навіть тоді, коли ніяких реальних операцій не повинно здійснюватися.
Приклад. Припустимо, що резидент Росії набуває довгострокові векселі США з терміном погашення 2 роки. Так як за цими векселями не здійснюються процентні виплати, вони продаються з дисконтом. Різниця між ціною купівлі та номіналом векселів становить інвестиційний дохід, який буде фактично виплачений через 2 роки. У 5-му виданні Керівництва йдеться про те, що резиденту нараховується умовно кожен рік дохід, який інвестується назад (реінвестується або капіталізується) в векселя.
Припустимо, що на початку року куплені векселі номіналом 100 млн. дол. США за ціною 81 млн. дол. з рахунку в закордонному банку. При цьому вважається, що відсотки нараховуються нерівномірно, так як капіталізовані відсотки (тобто нараховані, але ще не виплачені) знову приносять відсотки. Таким чином, для розрахунку нарахованих відсотків слід застосовувати формулу складних відсотків.
Річний ПБ Росії має наступний вигляд:
(в млн. дол. США)

  Кредит Дебет Сальдо
Інвестиційний дохід 9    
Векселі казначейства США   90  
Депозити до запитання в банках-нерезидентах 81   81
Баланс 90 90 0

Аналогічним чином відображаються всі відсотки, які повинні бути виплачені в наступних звітних перй'дах.
Дане трактування цієї операції може здатися штучною. Проте саме така практика обліку стала використовуватися банками і фінансовими компаніями. При цьому нараховані, але не виплачені доходи обкладаються прибутковим податком.
Альтернативою методу обліку на основі нарахувань є метод обліку на касовій основі, відповідно до якого операція відображається в рахунках тоді, коли відбувається оплата. Відзначимо, що цей метод використовується в деяких статистичних системах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ "
 1. Терміни та порядок сплати акцизу при здійсненні операцій з підакцизними товарами
  реєстрації особи, що здійснює операції з прямогонним бензином, і (або) свідоцтво про реєстрацію організації, що здійснює операції з денатурованим етиловим спиртом, проводиться не пізніше 25-го числа третього місяця, наступного за минулим податковим періодом. Акциз з підакцизних товарів сплачується за місцем виробництва таких товарів. При здійсненні операцій, визнаних об'єктом
 2. 48. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним
  реєстрація прав проводиться відповідно до ст. 13 Федерального закону від 21 липня 1997 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» (в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 № 93-ФЗ) в наступному порядку 1) прийом документів необхідних для державної реєстрації прав та відповідають вимогам цього Закону, реєстрація таких документів з
 3. Розміри державного мита за вчинення уповноваженим федеральним органом виконавчої влади дій з офіційної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
  реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми державне мито сплачується у таких розмірах: 1) за розгляд заявки на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми (далі у цій статті - заявка на реєстрацію): - організації - 720 руб.; - фізичної особи - 270
 4. Принципи побудови платіжного балансу
  час при складанні платіжного балансу за методом розрахунків запис була б проведена тільки в момент погашення кредиту, який може бути істотно зрушать щодо моменту здійснення операції. У сучасних умовах в більшості країн платіжний баланс складається за методом операцій. Зазначений підхід взяв гору в результаті дискусій і в даний час відповідає рекомендаціям
 5. Розміри державного мита за державну реєстрацію актів цивільного стану та інші юридично значимі дії, що здійснюються органами записи актів громадянського стану та іншими уповноваженими органами
  реєстрацію актів цивільного стану та інші юридично значимі дії, що здійснюються органами записи актів громадянського стану та іншими уповноваженими органами, державне мито сплачується у таких розмірах: 1) за державну реєстрацію укладення шлюбу, включаючи видачу свідоцтва, - 200 руб.; 2) за державну реєстрацію розірвання шлюбу, включаючи видачу
 6. 19. Державна реєстрація іпотеки
  реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним. Державна реєстрація іпотеки здійснюється за місцем знаходження майна, що є предметом іпотеки. Державна реєстрація іпотеки здійснюється на підставі спільної заяви заставника й заставоутримувача. Для державної реєстрації іпотеки повинні бути представлені: 1) договір
 7. 47. Державна реєстрація прав на нерухомість
  реєстрації прав нерухомого майна і операцій із ним, є однією з умов ефективного та раціонального управління нерухомістю. Реєстрація прав дає людині титул власника - це законне право на нерухомість, яке регламентує права та обов'язки власника. Порядок державної реєстрації - це сукупність норм, які регулюють відносини, що виникають між
 8. Порядок обчислення суми податку та сум авансових платежів з податку
  реєстрацію транспортних засобів на території РФ. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, обчислюється відносно кожного транспортного засобу як добуток відповідної податкової бази та податкової ставки. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету платниками податків, які є організаціями, визначається як різниця між обчисленою сумою податку і
 9. Система подвійного запису
  час вивезення обладнання в рахунок оплати статутного капіталу підприємства , створеного за кордоном, буде зареєстрований за кредитом як експорт і за дебетом як прямі інвестиції за кордоном: {foto160} Більшість проводок в платіжному балансі належить до угод, які мають на увазі зустрічний потік: це обмін товарами, послугами, фінансовими активами, доходи від інвестицій. У той же час в платіжний
 10. Стаття 26. Мінімальний статутний капітал товариства
  реєстрації товариства, а закритого товариства - не менше кратної суми мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом на дату державної реєстрації
 11. 3. Банківські операції
  операцій: - пасивні; - активні; - банківські послуги; - власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. У розвинених гранах з ринковою економікою в останні роки значно зріс обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю джерелом доходів банків. Власні операції
 12. Облікові регістри
  реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських операцій в облікових регістрах. Для цього застосовують облікові регістри - аркуші паперу, де певне графления, зручне для облікових записів. Запис облікової інформації в них називається реєстрацією. За призначенням регістри поділяють на хронологічні, систематичні, комбіновані. Хронологічні - регістри, де
 13. § 6. ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ ОБЛІКУ
  реєстрації операцій, викладеними вище, для оцінки операцій в ПБ слід використовувати ринкові обмінні курси, що склалися на дату здійснення операції, а для оцінки залишків за рахунками в МІП - ринкові обмінні курси, що склалися на дату, для якої вона складається. При цьому слід використовувати курс, що є середнім курсу покупки і курсу продажу валюти. Різницю між середнім обмінним курсом
© 2014-2022  epi.cc.ua