Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 98 Валютний ринок, валютні курси і їх динаміка

Відповідь
Валютний ринок - ринок, на якому здійснюються валютні угоди, тобто обмін валюти однієї країни на валюту іншої за певним номінальному валютному курсу.
У Росії валютний ринок став функціонувати легально з початку 1992 р., після Указу Президента РФ від 15.11.1991 р. «Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності», відповідно до якого всім громадянам дозволялося відкривати банківські рахунки в іноземній валюті. Валютний курс російської національної валюти є плаваючим і прив'язаний до долара США. З липня 1995 р. Центральний банк Росії запровадив «валютний коридор» (верхня і нижня межа коливань обмінного курсу рубля до долара США), але це аж ніяк не означало, що мав місце фіксований валютний курс, оскільки встановлені межі не були обов'язковими для учасників валютних торгів . Тільки Центральний банк РФ брав на себе зобов'язання не виходити з «коридору» більш ніж на +6%. Однак після дефолту (серпень 1998 р.) «коридор» було відмінено.
Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн; співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке визначається їх купівельною спроможністю і рядом інших факторів (стан платіжного балансу, рівень інфляції, міждержавні міграції короткострокових капіталів).
Фіксування курсу національної грошової одиниці та іноземній називається валютної котируванням. Виділяють три режими встановлення валютної котирування: а) золотий паритет (при золотому стандарті), при якому валютна одиниця прирівнювалася до певної кількості золота, відбувалося вільне переміщення золота між країнами. Цей режим діяв до Першої світової війни; б) режим фіксованих курсів валют (1944 р. - початок 1970 х рр..) Грунтувався на золотовалютному стандарті, при якому резервами були золото і долари. Країни, що підписали Бреттон-Вудська угода, зафіксували курси своїх валют в золоті або в доларах. Була встановлена тверда ціна за одну тройську унцію золота (31,1 г) - $ 35, в) режим плаваючих курсів валют, що коливаються в залежності від попиту та пропозиції (діє з 1987 р.
відповідно до Ямайським угодою 1976 р.). Як засіб міжнародних розрахунків служать «Спеціальні права запозичення» (СПЗ), в яких в даний час здійснюється котирування національних валют більшості країн світу. Спочатку одиниця СДР прирівнювалася до золота, з липня 1994 р. золотий вміст СДР було скасовано.
Розрізняють пряму і зворотну котирування. При прямій котирування (1, 10, 100 одиниць іноземної валюти=Х одиниць національної валюти). При зворотній котируванні (1, 10, 100 одиниць національної валюти=Х одиниць іноземної валюти). У більшості країн при встановленні курсу національної валюти застосовується пряме котирування, у Великобританії - зворотна, в США використовуються обидві котирування. У міжнародних валютних відносинах застосовується пряме котирування. Розрізняють офіційний курс, який встановлюється центральним емісійним банком або яким-небудь урядовим валютним органом, і вільний, що формується на валютному ринку (біржах).
Для професійних учасників валютних ринків поняття «валютний курс» не існує. Воно розпадається на два курси: курс покупця і курс продавця. Різниця між цими двома курсами утворює маржу дилера, що торгує іноземною валютою.
Курс покупця - це курс, за яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну.
Курс продавця - це курс, за яким банк-резидент продає іноземну валюту за національну.
Існує поняття «крос-курс», що представляє собою котирування двох іноземних валют, жодна з яких не є національною валютою учасника угоди, який встановлює курс. Валютні курси розрізняються залежно від виду валютних угод. Розрізняють курси готівки (касових) угод (спот), при яких валюта поставляється негайно (протягом 2 робочих днів), і курси термінових угод (форвардні), при яких реальна поставка валюти відбувається через конкретно визначений період часу.
Учасники валютного ринку виробляють свої операції в двох цілях: або в спекулятивних цілях, або з метою страхування (хеджування) валютних ризиків.
Валютні ризики є величину ймовірних збитків і виграшів фірми в її міжнародних угодах, виражену в національній валюті та спричинюється змінами валютного курсу.

Економічний ризик, або ризик грошових потоків, асоціюється з впливом змін валютного курсу на майбутні грошові потоки.
Хеджування (страхування) валютних ризиків націлене на те, щоб не допустити ні чистих активів, ні чистих пасивів в будь-якій валюті. Воно виступає такою операцією (наприклад, для експортерів та імпортерів), коли важливіше орієнтуватися на якийсь певний курс у продовженні терміну дії зовнішньоторговельного контракту, ніж понести валютні втрати.
Спекуляція на валютному ринку означає такі дії, які націлені на відкриття «довгої» або «короткій» позиції в іноземній валюті та має на меті отримання додаткового прибутку. Прибутковість спекулятивних операцій в іноземній валюті обумовлена тим, наскільки курс національної валюти знизиться понад різниці в процентних ставках по депозитах у національній валюті, з одного боку, і в іноземній валюті - з іншого.
Динаміка валютних курсів означає ряд значень курсу однієї валюти по відношенню до іншої за певний період. Такий ряд відображає стан динаміки обох валют по відношенню один до одного.
Корзина валют - це встановлений набір валют, вживаний з метою розрахунку валютного курсу національної валюти. Кількість валют в наборі, їх склад, а також величина валютних частин визначаються виходячи із завдань встановлення середньозваженого курсу. Специфічними «вагами» при обчисленні валютного кошика виступають показники частки даної стани в сукупному ВВП; зовнішньоторговельному обороті певної групи країн, у світових резервах і т.д. На основі валютного кошика побудовані такі міжнародні рахункові одиниці, як «Спеціальні права запозичення» (СПЗ), які розраховуються на базі корзини з п'яти основних валют (долар США, марка ФРН, японська єна, французький франк, англійський фунт стерлінгів) і євро.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 98 Валютний ринок, валютні курси і їх динаміка "
 1. Основні терміни і поняття
  валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної
 2. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  валютні курси є важливим «нервовим вузлом» всієї системи міжнародних економічних відносин, і весь комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів (від довгострокових економічних до політичних і навіть психологічних), що визначають розвиток економіки тієї чи іншої країни, впливає на динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових поняттях, які необхідні для більш глибокого розуміння
 3. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 4. Динаміка ВВП
  валютні курси без детального вивчення національних ринків. Очевидно, що відносне стан економіки окремих держав впливає на валютні курси. Загальний попит на грошових ринках залежить від кількості угод, в яких гроші виконують функцію засобу обігу і платежу. Обсяг угод тісно пов'язаний з динамікою ВВП тієї чи іншої країни. Зв'язок між динамікою ВВП і попитом на гроші грає
 5. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування
 6. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 7. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 8. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 9. РЕЗЮМЕ
  валютних ринках. Міжнародний валютний ринок являє собою сукупність національних, регіональних і світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою
 10. Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними законами
  валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію в Відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними
 11. 70. Теорія плаваючих валютних курсів
  валютних курсів полягає в обгрунтуванні наступних переваг режиму плаваючих валютних курсів у порівнянні з фіксованими: - можливість автоматичного вирівнювання платіжного балансу; - вільний вибір методів національної економічної політики без урахування зовнішнього економічного тиску; - стримування валютних спекуляцій, оскільки при плаваючих валютних курсах вона набуває характеру
 12. 59. Конвертованість валют і елементи валютної системи
  валютних обмежень по поточних операціях платіжного балансу. В основному це промислово розвинені країни і окремі держави, що розвиваються, де склалися світові фінансові центри або які зобов'язалися перед МВФ не вводити валютні обмеження; - частково конвертовані валюти країн, де зберігаються валютні обмеження; - неконвертовані валюти країн, де для резидентів і
 13. Запитання для закріплення матеріалу
  валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке котирування і які види котирувань
 14. Глава 38. Обмінні курси валют та міжнародні фінанси
  валютних курсів і між-народного фінансів прикувала до себе всеовщеевніманіе. На це були три основні причини. По-перше, в 1986 р. торговий дефіцит США достігрекордного рівня. При цьому обробна про-мисловість (зокрема, виробники електро-ники та автомобілів) відчуває на собі мощноедавленіе зарубіжних конкурентів. По-друге, сталоясно, що грошова політика не може
© 2014-2022  epi.cc.ua