Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 7 Класифікація країн, що входять у світову економічну систему


Відповідь
Історично першим способом класифікації країн, що входять у світове господарство, слід вважати виділення метрополій - держав, які володіють колоніями, і самих підлеглих територій - колоній, що володіють різним політичним статусом (заморських департаментів, домініонів, протекторатів і т. п.).
Першими найбільшими метрополіями в епоху Великих географічних відкриттів стали Іспанія та Португалія. Пізніше як метрополій виступали Нідерланди, Великобританія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати, Росія, Японія. Найбільш великими як по території, так і за проживає на них населенню були колоніальні володіння Англії, що включали Австралію, Канаду, Індію, Південну Африку, стратегічно важливі Гонконг і Гібралтар, ряд володінь на території нинішніх США і т. д. Російські колонії концентрувалися уздовж її південних кордонів і включали ряд територій Середньої Азії та Кавказу.
Після Другої світової війни розвал колоніальної системи і територіальні придбання СРСР у Східній Європі привели до необхідності іншого способу класифікації країн - членів всесвітнього господарства. З початку 50 х рр.. минулого століття і до розвалу Радянського Союзу прийнято було виділяти 3 основні групи країн (рис. 5):
1) капіталістичні (США, Канада, Японія, країни Західної Європи, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Ізраїль);
2) соціалістичні (СРСР, країни Східної Європи, Куба, В'єтнам, Монголія, Китай, Північна Корея);
3) розвиваються (всі інші країни), серед яких виділяли:
| найбільш відсталі країни тропічної Африки;
| більш розвинені країни тропічної Африки і ряд країн Південно Східної Азії;
| ряд країн Близького Сходу та Північної Африки, а також Малайзію і Шрі Ланку, в яких простежувалися тенденції до створення промисловості;
| країни «середньорозвинених капіталізму» (Аргентина, Бразилія, Мексика, Чилі , Венесуела, Філіппіни, Індія).


Рис. 5. Класифікація країн, що входять у світове господарство (до розвалу СРСР)


Осібно стояли країни, що розвиваються, що вибрали «некапіталістіческій шлях розвитку», тобто держави, в зовнішньоекономічних зв'язках віддали пріоритет Радянському Союзу, за що вдячна комуністична партія підтримувала їх маріонеткові уряди, допомагала кредитами (які тепер неможливо повернути), озброєнням, обладнанням, фахівцями. Серед держав подібного роду виділялися Алжир, Єгипет, Гвінея, Ірак, Ємен, Конго, Танзанія, Сирія, Сомалі, Бірма. У сучасному світі (табл. 10) осібно стоять країни «великої сімки» - держави з найбільш потужною економікою і військово політичним впливом.

Таблиця 10. Класифікація країн, що входять у світове господарство (сучасний підхід)

[13]


Далі можна виділити більшу частину держав Західної Європи, Австралію, Нову Зеландію, ПАР, Ізраїль, Бразилію, Аргентину, Мексику, ряд країн Південно Східної Азії - всі ці території мають досить розвиненою економікою постіндустріального або індустріального типу.
Колишні соціалістичні країни, у тому числі Росію та низку держав СНД, можна віднести до групи країн з перехідною економікою.
Нарешті, в інших державах переважає доіндустріальна, традиційна економіка (до них відносяться: Індія; командно адміністративні системи законсервованого соціалізму - Куба, КНДР; колишні середньоазіатські радянські республіки і т. п.).
Іноді в системі держав, складових світове господарство, виділяють менш великі групи країн, які характеризуються тими чи іншими особливостями.
Так, у сучасній економічній науці говорять про існування ряду «нових індустріальних країн», відмінною рисою яких є дуже високі темпи економічного розвитку.

В особливу групу виділяють ряд країн, що зберігають відносне економічне благополуччя за рахунок торгівлі своїми природними ресурсами. В основному це держави ОПЕК - Організації країн - експортерів нафти, а також володіє величезними запасами нафти і газу Бруней.
Ряд невеликих держав мають істотним рекреаційним потенціалом, можливостями для відпочинку, туризму і т. д. До них належать ряд країн Карибського басейну, Монако, Кіпр, почасти Швейцарія.
У різних типах класифікацій виділяють також:
- країни переселенського капіталізму;
- країни з дуалістичної економікою (Бразилія, Мексика, Індія);
- мікространи Європи;
- східно «тигрів»;
- псевдоразвітія країни.
Нарешті, окремі держави або їх групи можуть не входити ні в одну з перерахованих угруповань. Причинами подібного явища можуть бути:
- самоізоляція, автаркія (від грец. Autarkeia - самозадоволення), Воздвиження «залізної завіси»;
- бойкот з боку інших країн.
Прикладом самоізоляції може служити СРСР, споруджують «залізна завіса»; НДР, відгородившись від капіталізму берлінською стіною.
Прикладом ізоляції другого роду може служити «континентальна блокада» - торгова блокада, оголошена Наполеоном Англії в 1806 р. (до неї пізніше приєдналася і Росія); економічна блокада країнами Антанти спочатку Німеччині, а потім і радянської Росії; економічна блокада, санкціоніруемая ООН відносно ряду злочинних, на думку США, режимів: в останні роки застосовувалася щодо Югославії та Іраку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 7 Класифікація країн, що входять у світову економічну систему "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 3. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  питаннями оподаткування (міжнародна податкова асоціація (ІФА)); - спільна боротьба з відмиванням злочинних доходів (передбачає ефективну співпрацю між національними фінансовими
 4. Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
  питанні необхідно дати визначення поняттям «офшорна зона» і «офшорна компанія» із зазначенням критеріїв їх ідентифікації. Вказати, чому і за якими напрямками з боку світової спільноти ведеться боротьба з офшорними зонами, відзначити наслідки намітився в останні роки зростання участі офшорних зон у світовій економіці. У другому питанні необхідно вказати, які міжнародні
 5. За яким принципом відбирали підприємства для надання їм державної підтримки?
  питання принципові. У списку є технічні помилки, ТОВ переплутали з ВАТ і так далі. Однак він обов'язково повинен містити і корупційні лазівки. Деякі з них цілком можуть бути замасковані під помилки. Підприємства в список не потрапили, але які є конкурентами обраних для порятунку структур, опиняться в програшному положенні. Швидше за все, вони будуть поглинатися
 6. Глава 18 Внутрішні ринки промислово розвинених країн
  країн багато в чому визначається характером і глибиною суспільного поділу праці, в процесі якого відбувається розвиток внутрішніх ринків. Умови їх функціонування впливають на ефективність виробництва як окремих його видів, так і економічної системи в цілому. Внутрішній ринок, під яким мають на увазі систему обміну всередині національного господарства без експортно-імпортного сектора,
 7. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. Водночас вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 8. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  країн займає панівне становище в світовому господарстві. До них відносяться 28 держав, що входять в ОЕСР. Всі вони, за винятком Японії і Південної Кореї, є європейськими чи похідними від Західної Європи. Їх відрізняють єдиний в соціально-економічному плані відтворювальний процес у рамках національних господарств, інтенсивний тип розвитку економіки, високий рівень розвитку
 9. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 10. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте застосовувані системи
 11. Запитання до теми
  країн ЄС у сукупному валовому продукті світу? 2. Дайте характеристику груп країн, що входять в ЄС. 3. Чим пояснюється відставання ЄС від США і Японії за рівнем науково-технічного розвитку? 4 . Назвіть особливості соціально-економічної структури країн ЄС. 5. Які характерні риси механізму господарської інтеграції країн ЄС? 6. Визначте місце ЄС у
 12. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  країни, що входять в союз, починають проводити єдину зовнішньоторговельну політику по відношенню до інших держав. Виникнення спільного ринку означає, що країни, що входять в нього, встановлюють єдиний митний тариф; не існує обмежень щодо переміщення капіталу і робочої сили; проводиться загальна торгова політика. При створення економічного союзу до умов існування спільного ринку
 13. Глава 37. Світова валютна система
  країн, кожна з яких має свій національний «мундир», опосередковують процес міжнародного руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили і тим самим формують світову валютну
 14. Визначення світового господарства
  Країни розуміння світового господарства як сукупності національних господарств, взаємозалежних системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних відносин. У цьому визначенні основними складовими частинами виступають національно відособлені країни поза залежністю від того, йде їхнє виробництво на внутрішній чи зовнішній ринок. При такому підході затушовуються причини, які
 15. Запитання і завдання для самоконтролю
  класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну економічну систему розвинених країн світу називати ринковою економікою? 6. Які основні причини привели до виникнення регульованої економіки? 7 . Якими невирішеними проблемами розвитку економічної системи обумовлено ринкове
 16. 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.
  класифікацій. Особливу роль у процесі уніфікації статистичних даних відіграють міжнародні економічні класифікації. Пов'язано це з необхідністю систематизації статистичної інформації, що характеризує розвиток економіки, на основі загальних методологічних принципів, узгоджених різними країнами. Такі системи розробляються медународно і міжурядовими організаціями у вигляді
 17. 1.2. Бюджетне пристрій і бюджетна система
  країни, взаємовідносини між її окремими ланками, правові засади функціонування бюджетів, що входять у бюджетну систему, склад і структуру бюджетів, процедурні сторони формування та використання бюджетних коштів та ін Складовою частиною бюджетного устрою є бюджетна система. Бюджетна система - це сукупність бюджетів держави, адміністративно-територіальних
 18. ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
  класифікація
 19. РЕЗЮМЕ
  класифікації країн світу. Наслідком цього стала зміна принципів формування економічних і торгівельних союзів і блоків держав, ініціювання процесів якісної перегрупування сил на світовій арені, посилення боротьби між окремими ланками світової системи. Перспективи МЕВ визначаються наступними основними факторами: прискорення науково-технічного прогресу, глобальні зміни в
© 2014-2022  epi.cc.ua