Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки

Сукупний економічний потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він неоднорідний і існує в декількох основних видах.
Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні.
1. Ресурсний природний потенціал - це загальна сукупність природних ресурсів, які використовуються в даний час або можуть бути залучені для господарської діяльності.
Цей показник неоднорідний за своїм складом і постійно змінюється в процесі функціонування національної економіки залежно від конкретних економічних причин, наприклад форми, масштабу і орієнтації господарської діяльності.
За однією з класифікацій виділяють традиційні ресурси (мінеральні, водні, біологічні) і нетрадиційні (вітер, сонце). Також їх ділять на поновлювані (біологічні ресурси, сила води і енергія сонця) і невідновлювані (мінеральні ресурси, грунт, вода). Велике значення має і такий ресурс, як територія, місце проживання населення і розміщення виробничих потужностей.
Ресурсний природний потенціал складається з таких видів економічних ресурсів, як:
1) сільськогосподарські. Це все ті ресурси, які необхідні для виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі земля, кліматичні умови;
2) невиробничі. Це сукупність ресурсів, які не використовуються безпосередньо в господарській діяльності, але вони необхідні для нормальної життєдіяльності населення, наприклад природоохоронні зони, парки, сквери, міські зелені насадження;
3) промислові. Це сукупність ресурсів, необхідних для господарської діяльності, наприклад мінеральні ресурси, хімічні.
У їх складі виділяють цільові та нецільові ресурси. Одноцільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані виключно тільки для господарської діяльності. До них відносяться, наприклад, мінеральні ресурси. Відмінною їх особливістю є виняткова приналежність до економічної діяльності. Нецільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для блага населення - забезпечення нормальних умов життя. До них відносяться, наприклад, водні та лісові ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для відпочинку населення. Все більше акцент зміщується в бік користування нецільовими ресурсами з причини їх обмеженості - або для господарської діяльності, або для забезпечення умов нормальної життєдіяльності населення.
Сьогодні йде активний пошук рівноваги в їх використанні.
Забезпеченість ресурсним природним потенціалом Росії оцінюється фахівцями як досить висока і достатня для забезпечення високих темпів економічного зростання. Росія знаходиться на першому місці в світі за запасами сировинних ресурсів - вугілля, марганцевої і залізних руд, калійних і фосфорітних солей. Порівняно велика і її частка у світових запасах природного газу, хімічної сировини і кольорових металів, нафти і водних ресурсів.
Особливості розміщення ресурсного природного потенціалу полягають у:
1) крайньої нерівномірності його розміщення на території країни;
2) розбіжності структури географічного розташування населення та його розміщення;
3) високого ступеня концентрації на невеликих територіях.
Високий ступінь концентрації проявляється, наприклад, в тому, що більше половини всіх запасів природного газу зосереджена менш ніж на шести родовищах. Концентрація сільськогосподарського ресурсу виявляється в тому, що більша частина придатних для використання земель знаходяться менш ніж на 20% території країни. Тільки на 14% територій поєднуються необхідні кліматичні умови для ведення сільського господарства.
2. Людський потенціал є одним з основних видів сукупного економічного потенціалу і відрізняється конкретними і якісними характеристиками. Необхідна чисельність населення відрізняється певними якісними показниками (кваліфікаційної та професійної структурою) і є необхідним ресурсом, без якого неможливо не тільки розвиток національної економіки, а й її нормальне функціонування. Відповідно, чим більше ступінь забезпеченості людським потенціалом, тим більше потенційна здатність національної економіки до зростання.
Загальна кількість населення Росії на 2000 р. становило 145 600 000 чол., Що відповідає шостому місцю в світі. Середня тривалість життя населення Росії за даними Держкомстату дорівнює 69,5 року, у чоловіків - 63 роки, у жінок - 74. Зниження коефіцієнта народжуваності призвело до того, що природний приріст знизився в кілька разів.
Починаючи з 2000 р. стався серйозне зрушення в структурі населення, що полягає у збільшенні частки міського населення і зростанні кількості жінок, що беруть участь у господарській діяльності.
Кваліфікаційна структура людського потенціалу в Росії істотно змінилася з 2000 р. - 274 особи на 1000 працюючих, які мають вищу або среднеспециальное освіту. Це показник істотно розрізняється по регіонах Росії і найбільш високий спостерігається в Москві і Санкт-Петербурзі.
Характерно, що присутня значна концентрація людського потенціалу в центральних районах із зниженням в районах Півночі.
Основним фактором, під впливом якого відбувається розміщення людського потенціалу країни, є розміщення виробництва. Воно перешкоджає перспективному розвитку виробничого потенціалу. Необхідно перерозподіл людського потенціалу з метою створення пріоритетних галузей промисловості. Людський потенціал відрізняється значною мобільністю. Міграційні потоки в основному спрямовані в центральні райони. Значним є і приплив населення з країн ближнього зарубіжжя, але в більшості своїй він носить незаконний характер. З метою припинення міграції був прийнятий відповідний закон, який вводить значний обсяг штрафів підприємствам, які використовують нелегальну робочу силу.
Населення Росії за своїм культурним і національним складом неодноманітно - на території країни проживає більш ніж 100 національностей. Але більшу частину населення становлять росіяни - 81,5%.
В результаті нестабільної соціально-економічної ситуації в країні, усунення держави від регулювання більшості економічних процесів, відбулося істотне зниження якості людського потенціалу. Більша його частина була безповоротно втрачена для національної економіки з причини виїзду на постійне проживання за територію країни. Також знизилася якість життя населення, що стало прямою причиною зниження і якості людського потенціалу.
3. Виробничий потенціал - це реальна здатність господарюючих суб'єктів виробляти суспільні блага на все більш високому кількісному і якісному рівні.
Кризовий стан національної економіки позначилося на різкому зниженні виробничого потенціалу. Разом з тим на нього впливають ті ж фактори, які характерні для виробничого потенціалу світової економіки, а саме науково-технічний прогрес. Спостерігаються високі темпи автоматизації та механізації виробничого процесу, що істотно змінює структуру виробничого потенціалу.
Відмінною його рисою є створення принципово нових галузей економіки в результаті інноваційних наукових і технологічних розробок.
Всі види сукупного економічного потенціалу - ресурсний природний, людський і виробничий, - складають його сутність. Відмінною їх особливістю є взаємодія між собою (наприклад, розвиток виробничого потенціалу неможливо без людського).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки "
 1. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 2. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  сукупного економічного потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом. Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності в
 3. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  економічної науки з цього
 4. Система національних рахунків
  сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 6. Терміни і поняття
  види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 7. Терміни і поняття
  види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 8. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  види . Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива
 9. Національна економіка
  сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 10. Контрольні питання
  види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при
 11. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 12. Сутність науково-технічного потенціал
  сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даного держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація
 13. Приклади розв'язання
  економічного простору; розвал соціальної сфери та науково-технічного потенціалу країни, який визначає стан економіки і можливість її розвитку в майбутньому , а також підтримання обороноздатності країни на належному
 14. 32. Ринок праці в національній економіці
  сукупність інтелектуальних, духовних, фізичних здібностей людини, які, загалом, являють собою індивідуальний трудовий потенціал. З іншого боку, інша частина населення згодна оплачувати працю найманих працівників. На ринку праці вони є роботодавцями. Ринок праці являє собою взаємодію попиту (роботодавців) та пропозиції (найманих працівників). У результаті вони
 15. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua