Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Умови забезпечення економічного зростання

Забезпечення в довгостроковому періоді постійного і рівномірного економічного зростання вимагає дотримання наступних умов:
- необхідно досягти рівності, тобто оптимального поєднання поточного приросту заощаджень і очікуваного приросту інвестицій (С=І) ;

- слід не просто підтримувати рівень чистих інвестицій і державних капітальних вкладень, а збільшувати їх в якості нового імпульсу до зростання;
- необхідно постійно підтримувати рівноважний стан між попитом , провокуючим інвестиції, і пропозицією сукупного продукту, який може бути створений при використанні всіх факторів і повної зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Умови забезпечення економічного зростання"
 1. Контрольні питання
  1. Чим відрізняється економічне зростання в умовах сталого розвитку від інших типів економічного зростання? 2. У чому суть і які основні напрямки стратегії економічного зростання в умовах перехідної економіки Росії? 3. Які джерела інвестиційних ресурсів необхідно задіяти для забезпечення економічного зростання в
 2. Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
  Проблема економічного зростання і його темпів - одна з найважливіших в макроекономіці. Її вивчення дозволяє, по-перше, зрозуміти причини відмінностей у рівні життя і темпах економічного зростання між різними країнами в один і той же період (міждержавні розходження) і всередині країни в різні періоди (міжчасового відмінності), по-друге, виявити фактори економічного зростання, по-третє, визначити умови
 3. 1. Типи і показники економічного зростання
  У тісному взаємозв'язку з теоріями економічної рівноваги, збалансованості і пропорційності народного господарства знаходиться теорія економічного зростання. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що при аналізі економічної рівноваги, збалансованості національної економіки основне увага приділяється умовам і способам забезпечення та утримання економічної системи в
 4. 4. Соціальна політика
  Соціальна політика - це діяльність держави та інших суб'єктів (профспілок, фондів, центрів), спрямована на забезпечення сприятливих умов життя і праці, пом'якшення нерівності в розподілі доходів і створення умов для забезпечення відносної соціальної справедливості і рівності. Вона зорієнтована на кінцеві цілі і результати економічного зростання і в цьому плані є
 5. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення справжніх і майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного
 6. 1. Основні теми теорії зростання
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного
 7. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції , розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 8. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 9. Г Л А В А 12 ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Маневрування податками і урядовими витратами з метою впливу на економіку називається фіскальної або бюджетно- податковою політикою. Після другої світової війни фіскальна політика, що спирається на використання державного бюджету, стала основним засобом регулювання економіки з метою забезпечення економічного зростання, досягнення повної зайнятості, стримування інфляції,
 10. 29.1.2. Основні напрями економічної політики
  Після завоювання політичної незалежності в економічній політиці країн, що розвиваються домінували зусилля на прискорення економічного зростання та забезпечення необхідних для цього внутрішніх і зовнішніх
 11. Глава Соціальна політика держави
  Соціальна політика держави покликана забезпечити сприятливі умови для життя членів суспільства, тому вона реалізує кінцеву мету економічного зростання - забезпечення умов підвищення добробуту населення. Конкретна реалізація соціальної політики здійснюється в рамках певних соціальних
 12. 28 . Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
  В економічній теорії для визначення стану національної економіки, яка може бути визнана ефективним, використовується розроблена В. Па-рето методика оцінки. Вона полягає в тому, що ідеальної ситуацією є ситуація, при якій неможливо збільшити кількість і якість задоволення потреб одного члена суспільства в благо, не погіршуючи цього ж показника для іншого.
 13. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  (1) Соціальне страхування працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх
© 2014-2022  epi.cc.ua