Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

65. РІВЕНЬ ЖИТТЯ І БІДНІСТЬ

Рівень життя - ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб населення. Але необхідно враховувати, що рівень життя - це динамічний процес, який відчуває вплив безлічі факторів.
Рівень життя оцінює якість життя населення і служить критерієм при виборі напрямків і пріоритетів економічної і соціальної політики держави. Часто поняття рівня життя ототожнюється з такими поняттями, як «добробут», «спосіб життя» та іншими, але найбільш повно сутність рівня життя розкриває таке визначення.
Рівень життя - це комплексна соціально-економічна категорія, яка відображає рівень розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб, ступінь їх задоволення і умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб.
Показники дозволяють лише оцінити вже сформовану ситуацію, виявити тенденції минулого, перенести їх на майбутнє, але вони не дозволяють точно спрогнозувати динаміку рівня життя.
Зробити це можна тільки при детальному аналізі умов (факторів), які впливають і навіть визначають можливі зміни в рівні життя населення країни.
Як вже згадувалося вище, ці фактори прийнято поділяти на групи.
Розглянемо їх докладніше. Найбільш істотними факторами, які можуть кардинально впливати на зміну рівня життя населення, є політичні чинники.
Вони включають характер суспільного (державного) ладу, стійкість інституту права дотримання прав людини, співвідношення різних гілок влади, наявність опозиції, різних партій і т. д. Саме політична влада, яка сприяє підйому економіки і розвитку підприємництва, створює необхідні стартові умови для підвищення рівня життя в країні.
Очевидний той факт, що політика і економіка країни тісно взаємопов'язані. Вони здатні підтримувати, коректувати або «заважати» один одному.
Сильний вплив на рівень життя населення надають економічні чинники, куди відносяться наявність економічного потенціалу в країні, можливості для його реалізації, величина національного доходу і т. д.
Крім розглянутих вище, до чинників, що визначає рівень життя, відносяться: умови праці, умови відпочинку, соціальне забезпечення, соціально-побутова обстановка (в тому числі екологічні умови, рівень злочинності і т.
п.), особисті заощадження.
Як показує досвід, будь-які кількісні оцінки по кожному з цих факторів і по них в цілому практично неможливі. Ці умови життя знаходяться в прямій залежності від готівки в країні загальних ресурсів для споживання і накопичення, найбільш повно вимірюваних ВВП.
Про рівень життя в країні можна судити і по співвідношенню забезпечених і бідних верств населення. У світовій практиці розрізняють дві основні форми бідності: абсолютна - за відсутності доходу, необхідного для забезпечення мінімальних життєвих потреб особистості або сім'ї, і відносна - коли дохід не перевищує 40-60% середнього доходу по країні.
Межстрановое зіставлення бідності носить умовний характер в силу неоднаковою бази (мінімального прожиткового рівня), покладеної в основу для розрахунку порогу бідності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 65. РІВЕНЬ ЖИТТЯ І БІДНІСТЬ "
 1. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Рівень бідності в США починаючи з 1959 р. Рівень бідності скоротився з 22,4% в 1959 р. до 11,1% в 1973 р. Його динаміка пояс-ється тим, що за аналізований період середній дохід американців (скорректі-Частка населення, що знаходиться нижче рівня бідності (у%) Рис. 20.1 БІДНОСТІ В США Рівень бідності показує виражений-ву у відсотках частку населення, дохід
 2. 16.4. Бідність
  рівень життя практично не змінився. Зросли масштаби
 3. Поняття бідності
  рівень споживання, нижче якого виникає загроза виживання людини. Установлюваний на рівні виживання показник не охоплює бідних в західних країнах, в яких рівень споживання значно вище. При підрахунку використовується «міжнародний долар» базового року, тобто долар, розрахований на основі купівельної спроможності валют того ж
 4. Здатність сім'ї набувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  рівень бідності? Опишіть проблеми, що виникають при розрахунку межі бідності. Коли ми чуємо міркування про «багатих» і «бідних» , нам іноді здається, що розмова йде про якісь стійких утвореннях. Насправді це не завжди так. Економіка США відрізняється досить високої економічної мо-стабільністю, коли індивіди переходять з групи з одним рівнем доходів в іншу.
 5. Як сказав Джон Ф.
  рівень бідності не зменшився, а фактично дещо зріс. Відсутність прогресу у зменшенні бідності в останні роки тісно пов'язане з зростаючою нерівністю (табл. 20.2). Хоча економічне зростання призвело до підвищення доходів середньої сім'ї, збільшується розрив у доходах не дозволив найбіднішим родинам отримати хоча б шматочок зростаючого економіч-ського «пирога». Бідність - економічна
 6. Ключові терміни
  бідність або нерівність Абсолютна і відносна риса
 7. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 8. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство.
  рівень доходу, щорічно встановлюється федеральним прави-будівництві для раз-особистих по складу сімей. Проблеми кількісного визначення ступеня нерівності Хоча дані щодо розподілу доходу та рівнем бідності дозволяють нам соста-вить деяке уявлення про ступінь нерівності в суспільстві, інтерпретація отриманих результатів далеко не так проста, як це може здатися на
 9. Вплив на рівень бідності
  рівень бідності. В табл. 22-3 в двох останніх шпальтах ми поки-викликають, що трансферти в натуральній формі ока-викликають значний вплив на рівень бедності.В останньому стовпці обсяг трансфертів у натураль-ної формі додається до величини індівідуальнихдоходов, і з урахуванням цієї зміни в способахрасчета доходів рівень бідності також перераховуються-ється. Якщо взяти до уваги трансферти в
 10. Визначити відповідний рівень урядове підтримки для подібного роду починань вельми
  рівень урядове підтримки для подібного роду починань вельми складно; основна трудність полягає в проблемі визначення розміру вигоди. Більше того, конгрес-зміни, що розподіляють відповідні фонди досліджень, зазвичай не володіють необхідними науковими знаннями, отже, не мають можли-ності оцінити, яка програма найбільш перспективна, обіцяє максимальну
 11. 3. Рівень життя і бідність
  рівень життя впливають умови життєдіяльності, під впливом яких складається певний образ і стиль життя, оцінюється її якість. Система показників рівня життя, рекомендована ООН, включає широке коло характеристик умов життя людей. Виділяють наступний ряд показників: - народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики;
 12. Облік трансфертів у натуральній формі ускладнює оцінку змін рівня бідності.
  рівень життя в будь-якому році більшою мірою залежить від доходів, отриманих протягом усього життя, ніж протягом року. Молоді люди часто займають засоби (здобуття освіти, купівля будинку), а потім, коли їх доходи зростають, розплачуються за кредитами. Найбільш високий рівень заощаджень - у людей середнього віку. Оскільки індивіди мають можливість накопичувати в очікуванні старості
 13. Терміни і поняття
  бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 14. Сьогодні пенсіонерка M.
  рівень
 15. Поширення бідності
  рівень бідності відзначається в Киргизії, Казахстані, Молдові. У багатьох країнах з перехідною економікою абсолютна бідність неглибока, вона в основному концентрується біля рівня абсолютної бідності в 1 дол за купівельною спроможністю доходу і споживання в день. Збільшення бідності в колишньому СРСР є результатом зниження економічної активності, збільшення міський безробіття та
 16. Оцінка будь-якої зміни в розподілі доходів повинна співвідноситися з його причинами.
  рівень бідності. Рівень бідності - виражена у відсотках частка населення, сімейний дохід якої знаходиться нижче якогось абсолютного рівня, який називається межею бідності. В США межа бідності встанов-ється федеральним урядом і дорівнює потроєною вартості продовольчих ма-ної кошика, щорічно корректируемой відповідно до змін у рівні цін . Абсолютний рівень
 17. Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
  рівень доходу, що зустрічається найбільш часто серед населення; 2) медіанний дохід - це рівень доходу, який ділив сукупність на дві рівні частини: половина населення має середньодушовий дохід, що не перевищує медіанний, а інша половина - доход не менше медіанного; 3) доцільний коефіцієнт диференціації доходів населення, що показує у скільки разів мінімальні доходи 10% найбагатшого
© 2014-2022  epi.cc.ua